Perşembe, Ağustos 5, 2021
Yazı işleri ve idari işler müdürleri sözlü sınav ilanı

Yazı işleri ve idari işler müdürleri sözlü sınav ilanı

T.C
ADLİ YARGI
YAZI İŞLERİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLERİ
SÖZLÜ SINAV KURULU

 İLAN

1-Sözlü sınavla ilgili olarak yapılacak ilanlar hem Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün hem de Ankara Batı Adliyesinin internet sitesinde ayrı ayrı yapılacaktır.

2-Sözlü sınav, sınavın yapılacağı her gün iki oturumda yapılacaktır. Birinci oturum 09.00–12.30 saatleri arasında, ikinci oturum ise 13.30’dan itibaren o gün sınava girecek adayların sınavının tamamlanmasına kadar sürecektir. 12.30–13.30 saatleri arasında öğle arası verilecek olup öğleden sonra uygun bir saatte yarım saat ara verilecektir. Birinci oturum için 60, ikinci oturum için o gün sınava girecek olan diğer adayların tamamı sınava çağrılacaktır.

3-Birinci ve ikinci oturumda sınava girecek olan adaylar tespit edilmiştir. Adaylar Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde erişime açılmış ilgili sorgu linkinden T.C kimlik numaralarını girmek suretiyle hangi gün ve oturumda sınava gireceklerini öğrenebileceklerdir. Ayrıca adaylara şahsen bildirimde bulunulmayacaktır.

4-Adayların Ankara Batı Adliyesinde belirtilen sınav saatlerinden bir saat önce geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte hazır olmaları gerekmektedir.

5-Toplanma yerlerinde kimlikleri tespit edilen adaylar sınav sırasına göre 10’ar kişilik gruplar halinde sınavın yapılacağı toplantı salonunda hazır edileceklerdir.

6-Adaylar sınav sırasında cep telefonu vb. cihazı yanlarında bulunduramayacaklardır.

7-Adayların Ankara Batı Adliyesine ulaşım yolları tespit edilerek sitede yayınlanmıştır.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


2 × = oniki