Pazar, Ekim 22, 2017
YARGI ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI KENAN İPEK İLE GÖRÜŞÜLDÜ

YARGI ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI KENAN İPEK İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Sendikamızca bugün Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İPEK ile yargı çalışanlarının yıllarca biriken sorunlarının çözümüne yönelik toplantı yapılmıştır. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp’ün de hazır bulunduğu toplantıda, sorunlarımızın sadece buzdağının görünen kısmı olduğu, yıllarca ihmal edilen adliye personelinin aslında görünenden daha fazla sorunlarının bulunduğu dile getirilmiştir.

FAZLA MESAİLERİN ÖDENMESİ

Türkiye’de çalışan memur kesimleri içinde fazla çalışma ücreti en çok hak eden kurum çalışanlarının adliye personeli olduğu, iş yoğunluğu nedeniyle zorunlu olarak gerek akşamları gerekse hafta sonları fazla mesai yaptıkları, bu nedenle verilen sözler de göz önünde bulundurularak ivedi kaydıyla fazla mesailerin ödenmesinin gerektiği bildirilmiştir.

ZABIT KATİPLERİNİN KADRO SORUNU

Zabıt kâtipliği unvanının artık değişmesinin gerektiği, Uyap sisteminin de uzun yıllar öncesinde uygulamaya girmesiyle tüm zabıt kâtiplerinin veri girişi yaptıkları, bu nedenle zabıt kâtipliği kadrosunun veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak değiştirilmesinin gerektiği, değişiklik halinde personel maaşlarında iyileştirmenin de mevcut olacağı bildirildi.

ADLİYEDE ÇALIŞAN MÜDÜRLERİNİN EK GÖSTERGE SORUNU

Adalet Bakanlığı’nda görev yapmakta olan müdürlerin ek göstergelerinin 2200 üzerine çıkamadığı, başka kurumlarda çalışan emsallerinin 3600 ek gösterge üzerinden emekli oldukları, bu hususta sendikamızca açılmış bir davanın da bulunduğu belirtilerek, müdürlerin ek göstergelerin 3600 seviyesine çıkartılması talep edilmiştir.

MÜBAŞİRLERİN GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINA GEÇMESİ

Adliyelerde çalışan mübaşirlerin yardımcı hizmetler sınıfında bulunduğu, yaptıkları görev itibariyle genel idare hizmetleri sınıfında olmalarının gerektiği, yine sendikamızca bu hususta açılan davanın bulunduğu belirtilmiştir.

ADLİYE PERSONELİNİN YARGILANMA USULÜ

Adliye personelleri dışında tüm memurların yargılanmasının izne tabi olduğu, ancak bizim personellerimizin herhangi bir izin alınmaksızın haklarında anında soruşturma başlatıldığı, bu hususun amir ve memurlar arasında bir çok sıkıntılara sebebiyet verdiği, bu nedenle adliye personeli hakkında soruşturma başlatılmadan önce izne tabi tutulmasının gerektiği belirtilmiştir. 

YEŞİL PASAPORT ALMA SORUNU

Türkiye’deki kamu kurumlarında görev yapan memurların yeşil pasaport almasına rağmen zabıt kâtipleri, mübaşirler ve diğer adliye personellerinin yeşil pasaport alamadıkları, tüm kamu kurumlarında çalışan personeller arasındaki bu ayrımın ortadan kaldırılması gerektiği belirtilmiştir.

KEŞİF HARÇLARININ BİR KISMI DEĞİL EN AZ % 50’SİNİN PERSONELE EŞİT ŞEKİLDE DAĞITILMASI

Zor şartlarda dağ taş gezdirilerek keşfe giden personele keşif harçlarının cüzi bir kısmının ödendiği, ödenen rakamların komik miktarlar seviyesinde kaldığı, bu nedenle alınan keşif harçlarından en az % 50’sinin personele ödenmesi gerektiği bildirilmiştir.

YARGI HİZMETLERİ SINIFININ OLUŞTURULMASI

Devlet Memurları Kanunu’nun 36.maddesinde 11 hizmet sınıfının bulunduğu ancak bunların arasında “Yargı Hizmetleri Sınıfı”nın bulunmadığı, en son Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2012 yılı Eylül ayında yayınlanan yargı reformu strateji taslağının 6/16.maddesinde adalet personeli için devlet memurları mevzuatında yargı hizmetleri sınıfının oluşturulmasının kararlaştırıldığı, ancak bunun halen yürürlüğe girmediği, bu hususta gerekli çalışmaların yapılmasının gerektiği bildirilmiştir.

SOSYAL TESİSLERİN EKSİKLİĞİ

Türkiye’de bir çok öğretmenevleri ve polisevleri gibi tesislerin bulunmasına rağmen, yargı çalışanlarının Ankara Adalet Evi dışında başka hiçbir ilde sosyal tesisin bulunmadığı, bu hususta gerekli çalışmaların başlatılarak diğer illerde de adalet personeline sosyal tesislerin yapılmasının gerektiği belirtilmiştir.

LOJMANLARDAKİ ADALETSİZLİĞİN GİDERİLMESİ

Adliye personellerinin maddi imkanlarındaki sıkıntılar  göz önünde bulundurulduğunda, lojmanlara yerleştirmelerde personele öncelik tanınmasının gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen sorunlarla birlikte gerek icra dairelerindeki yetersiz personel ve çalışma koşullarının zorluğu, gerekse emanet memurları, seçim personeli, denetimli serbestlik personellerinin de sorunlarına dair rapor sayın müsteşarımız Kenan İpek’e ayrıca sunulmuştur.

Müsteşar İpek yapmış olduğu açıklamada, yukarıda belirtilen sorunların bir kısmının ilk defa dile getirildiğini, sorunların çözümü noktasında önemli adımların atılacağını, özellikle adliye personellerine fazla mesailerin ödenmesi hususunda çalışmalarda sona yaklaşıldığı ve bu sorunun çözüme kavuşacağını, keşif harçlarının arttırılması hususunda sendikamızdan detaylı bir rapor verilmesi halinde gereken çalışmaların başlatılacağını, anlatılan sorunların ciddi sıkıntılar olması nedeniyle, personelin sorunlarını bizzat yerinde görülmesi ve değerlendirilmesinin gerektiği, bu nedenle adliye ziyaretleri yapılarak personelle birebir irtibata geçileceği, ilk etapta Ankara Adliyesi personelini en kısa zamanda ziyaret edeceğini bildirmiştir.

Sendikamızca yargı çalışanlarının sorunları hakkında yapılan çalışmalar aralıksız olarak devam etmekte olup, sayın İpek’e sorunların çözümüne yönelik göstermiş olduğu ilgi ve hassasiyetten ötürü ayrıca teşekkür ediyoruz.

 IMG-20140212-WA0014

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET BÜRO SEN ; Adliye Personelleri tarafından 21 Aralık 2009 tarihinde, adliye personellerini tek bir çatı altında birleştirmeye yönelik kurulmuş bir sendikadır. Sendikamız genel başkanı Ankara Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olup, yönetimde yer alan genel başkan yardımcılarımız ise yine tamamen adliye (Konya, Mersin, Afyon, Aydın, Van ve İzmir Adliyesi) personellerinden oluşmaktadır. Sendikamızın amacı, tüm yargı çalışanlarının bir araya gelerek güç birliği yapması, doğru buldukları isteklerini ve ellerinden alınan birçok özlük haklarını, daha güçlü bir şekilde dile getirerek gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasıdır. Sendikamız kuruluşunda, sendikacılığın sözlük anlamının "Hizmet" olduğu öngörüsüyle hareket ederek, hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmama kararı almış, siyasetten uzak sendikacılık anlayışını benimsemiştir. Siyaset ile sendikamız arasına kalın bir duvar örülerek, bu husus bizlerin vazgeçilmez bir olgusu haline gelmiştir. Adalet Büro Sen, yargı çalışanlarının şikayetçi olduğu, mobbing, yalnızlaştırılma, önemsizleştirilme ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi tutumlarına karşı BİR ARADA DAHA GÜÇLÜ VAR OLDUĞUNU göstereceği doğru adrestir. Bugüne kadar çözülemeyen sorunlarımızı dile getirerek aynı zamanda çözüm önerileri de göstermiştir. Sendikamızca her yılın 8 Aralık tarihi "YARGI ÇALIŞANLARI GÜNÜ" olarak ilan edilmiş, tüm yargı çalışanlarının sesinin daha fazla duyulması sağlanmıştır.

Bir yorum

  1. İşte budur. Biz adalet personellerinin halinden ancak bizlerden biri anlar. Teşekkürler Adalet Büro Sen.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


× 9 = seksen bir