Cumartesi, Ağustos 10, 2019
Uzlaştırma Eğitimine Yönelik Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı ile Görüşüldü

Uzlaştırma Eğitimine Yönelik Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı ile Görüşüldü

Adalet Bakanlığınca yayınlanan Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca, uzlaştırmacı olmak isteyen kişilerin anlaşma sağlanan üniversitelerce eğitim almasına, alınan eğitim neticesinde yapılacak sınavı kazanacak kişilerin uzlaştırmacı olarak atanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda sendikamızca bir kısım çalışmalar yapılmıştır. Anlaşma yapılan eğitim kurumlarının yetersiz olması nedeniyle, sendikamızca üniversiteler ile anlaşma yapılarak, yapılan anlaşma neticesinde personelimizin bulunduğu il ve ilçelerde eğitim programları düzenlenmesine karar verilmiştir.

Personelimizin herhangi bir mağduriyete uğramaması adına birden fazla üniversite ile protokol imzalanmıştır. Bu üniversiteler sırasıyla;

1-Sakarya Üniversitesi

2-Yeni Yüzyıl Üniversitesi

3-Selçuk Üniversitesi

olarak belirlenmiştir.

Ayrıca personellerimizden gelen soruların çözümü noktasında bugün Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan CÜNİ ile sendikamızca bir görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmede daire başkanımız, sınavın yedi bölgede açılacağını ancak bu sayıyı 20 bölgeye kadar çıkartmayı düşündüklerini, sınavın 2018 Şubat ayı sonununda yapılmasının planlandığını, haliyle eğitimlerin 2017 Aralık ayı sonuna kadar bitirilmesinin gerektiğini, ikinci sınavın ise 2018 yılı Temmuz ya da Ekim ayında yapılabileceğini, ayrıca uzlaştırma hususunda Adalet Bakanlığı Personelinin başarısının daha yüksek olduğu, dosyaların tevzisinde puanlama usulünün sistem üzerinden kullanılarak hakkaniyet kurallarına uygun davranılacağını, bu sistemin savcılık ve mahkeme dosyalarının ayrı ayrı puanlanacağı, puanlamada taraf sayısının göz önüne alınacağı, uzlaştırma süresinin de bu hesaba dahil edileceği, e-imza ile alt yapının oluşturulduğu, perseonelin izinli olması halinde kendi durumunu pasif edilebileceği ve izin bitimine müteakiben puanına göre ilk sıradan tekrar dosya alabileceği belirtmiştir.

 

 

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


bir + 8 =