Salı, Ocak 5, 2021
Tutuklama müzekkerelerindeki sıkıntı aşılmalıdır

Tutuklama müzekkerelerindeki sıkıntı aşılmalıdır

Türkiye genelindeki adliyelerde Sorgu Hakimliklerinde görev yapan personelimiz ve mesai bitiminden sonra suçüstü nöbeti tutan personelimizce sendikamıza iletilen en büyük sorunlardan bir tanesi de şüphelinin sorguya sevk edilmesi, tutuklanması ve cezaevine gönderilmesi arasında geçen sürede evrak yoğunluğu nedeniyle aksaklıkların yaşandığı özellikle de gece geç saatlere kadar süren sorgularda tutuklanan şahıslar hakkında hazırlanan tevkif müzekkerelerinin ve diğer evrakların mahkeme tarafından savcılığa gönderildiği, savcılık tarafından tekrardan evrak düzenlenerek şüphelilerin cezaevine sevk edildiği bu nedenle evrak hazırlama sırasında sehven yanlışlıklar yapılabildiği ve bu durumun mağduriyetlere ve ciddi olumsuzluklara yol açtığı, hatta meydana gelen aksaklıklardan ötürü bir çok meslektaşlarımız hakkında soruşturmalar bile başlatıldığı bilinmektedir. Sorguya sevk edilen şahsın tutuklanması durumunda UYAP ortamında hazırlanan tutuklama müzekkeresinin Zabıt Katibi ve Hakim tarafından onaylandıktan sonra sadece C. Savcılığı UYAP ekranlarına değil de tutuklanan şahsın gönderileceği cezaevi infaz kalemi personelinin de UYAP ekranlarına düşmesinin sorunun çözümü noktasında yeterli olacağı aşikardır.

Personellerimiz arasında huzursuzluğa yol açan bu sıkıntının çözümü adına, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na gerekli çalışmanın yapılarak sorgu hakimliklerince UYAP üzerinden hazırlanan tutuklama müzekkerelerinin Hakim onayına müteakiben sadece Cumhuriyet Savcılığı ekranına değil Cezaevi İnfaz Kalemi personelinin ekranına da düşmesi, dolayısıyla zabıt katibi arkadaşlar üzerindeki sorumluluğun ortadan kaldırılması konusunda gerekli çalışmanın yapılması hususunda yazı yazılmıştır.

bilgi işlem daire başkanlığına yazı

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


× dokuz = 9