Çarşamba, Ağustos 4, 2021
Temel sorunlarda çözüme yaklaşıldı!

Temel sorunlarda çözüme yaklaşıldı!

Bilindiği üzere yargı çalışanlarının sorunları yıllar boyu birikmiş ancak bugüne kadar herhangi bir çözüm getirilmemiştir. Bu bağlamda sendikamızca mevcut sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

Yine sendikamızca bir kısım sorunların çözümü noktasında, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent TURAN ve Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin Milletvekili Hacı ÖZKAN ile birlikte çözüm odaklı istişare yapılmış olup, yapılan bu görüşmede;

İçerisinde bulunduğumuz mevcut durum ve şartlar dahilinde, Adalet Personelinin her zamankinden daha fazla efor sarfettiği, bu aşamada kronik sorunlara üretilecek bir çözümün Adalet Personeline moral olacağı dile getirilmiş ve söylemin ötesinde nihai bir adım atılması talep edilmiştir.

Bu kapsamda;

  • 2802 sayılı kanunun Adalet Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri başlıklı Onuncu Kısmında düzenlenen “Soruşturma ve kovuşturma usulü” kenar başlıklı 116. maddesinde yer alan “…bulundukları yer Cumhuriyet savcılığınca doğrudan doğruya genel hükümler” ibaresi yerine “4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun” ibaresi getirilerek gerekli revizenin yapılması, 
  • Mübaşirlerin yardımcı hizmetler sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına geçişlerinin sağlanması amacıyla kanun teklifi verilmesi, bu hususta ikili görüşmelerin sübut bulması, 
  • Yazı İşleri Müdürlerinin mevcut ek göstergelerinin 3600 olarak revize edilmesi, 
  • Zabıt Katiplerinin 5. derece kadrodan aşağıda olacak ve yeşil pasaport almalarının önün açılması yönünde düzenleme yapılması,
  • Denetimli  Serbestlik Şube Müdürlüklerinde çalışan personellere sendikal hakkın resmi statüde tanınması gibi bir çok sorunlar temel başlıklar halinde istişare edilmiş, sorunların çözümü noktasında nihai nitelikte adım atılması talep edilmiştir. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent TURAN; Adalet Bakanlığının, hakimden savcıya, müdürden katibe, mübaşirden hizmetliye tam manasıyla bütünleşmiş bir kurum olarak faaliyette bulunması gerektiğini, bu bütünleşmeyi sağlayacak düzenlemeleri hedeflediklerini, kronik olarak ilettiğiniz sorunlara, konjektürel durumları da gözeterek ivediklikle ele alıp nihai çözüme ulaşacaklarını ifade etmiştir.

Aynı konular üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Mersin Milletvekili Hacı ÖZKAN ile yapılan görüşmede, mevcut sorunların çözümü noktasında bütçe görüşmelerinin bitimine müteakip konuyu ele alacaklarını beyan etmiştir.

Sayın TURAN ve Sayın ÖZKAN’a sendikamıza göstermiş olduğu sıcak karşılamasından, misafirperverliklerinden ve sorunlarımız hakkındaki hassasiyetlerinden ötürü ayrıca teşekkür ederiz.

 15267801_10154861401423324_2440000300955782500_n

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


× 8 = onaltı