Salı, Ocak 5, 2021
Talebimiz üzerine personele ödenen keşif ücretlerinin arttırılması ve CD çözümü yapan personele harcırah ödenmesi hususunda Adalet Bakanlığı çalışma başlatmıştır

Talebimiz üzerine personele ödenen keşif ücretlerinin arttırılması ve CD çözümü yapan personele harcırah ödenmesi hususunda Adalet Bakanlığı çalışma başlatmıştır

Sendikamızca yargı çalışanlarının sorunlarının çözümüne ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik Adalet Bakanlığı’na sunulan raporlar doğrultusunda bakanlıkça bir takım çalışmalar başlatılmıştır.

Tarafımızca personele ödenen keşif harçlarının arttırılması ve mahkemelerde SEGBİS uygulaması neticesi CD çözümü yapan personele harcırah ödenmesi hususunda Adalet Bakanlığı’ndan talepte bulunulmuştur. Talebimiz üzerine bu tür konularda çalışma başlatıldığı Adalet Bakanlığı’nca sendikamıza bildirmiştir.

Bilindiği üzere mahkemelerce tahsil edilen keşif harçlarından cüz’i bir miktarı personele ödenmekte idi. Personelin mahallinde sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığında ödenen komik miktarlardaki bu rakam rahatsızlık verici boyutlarda kabul edilmektedir. Hele ki, yapılan tüm hazırlıklarla beraber, dağ-taş, yağmur-çamur dinlemeksizin gezerek sayfalar doluşu keşif zaptı düzenleyen personelin aldığı ücret, keşif heyeti nezaretindeki bilirkişinin aldığı ücretin ellide birini dahi bulmamaktadır. Meslektaşlarımız “bu parayı biz devlete ödeyelim, bizi de keşfe götürmesin” şeklinde beyanatlarda bulunmaktaydı.

Ayrıca SEGBİS sisteminin faaliyete geçmesi üzerine personelin üzerindeki iş yoğunluğu bir kat daha artmıştır. Görüntülü yapılan duruşmalarda CD çözümlerinin yapılması zorunlu hale geldiğinde, sadece 1 CD çözümünün yapılmasının 3-4 saatlik bir süreci kapsadığı ayrıca tespit edilmiştir.

Sendikamızca belirtilen sıkıntılar Adalet Bakanlığı’na iletilmiş olmakla, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca, bu hususlarda çalışmaların başlatıldığı tarafımıza iletilmiştir.

CD ÇÖZÜMÜ

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Bir yorum

  1. Sendikaya çok teşekkür ediyorum, böyle bir talepte bulundukları için, Gaziantep 2.Ağır Ceza Mahkemesinde de yapılan bütün duruşmalar kameralı yapılmakta, alınan bütün savunma ve beyanlar kamera ile alınmakta duruşmada herhangi bir ifade yazılmamakta, bu durum hakimlerin işine gelmekte çünkü duruşma daha erken saatlerde bitiyor, böylece daha çok dosya ile duruşmaya çıkmaktadırlar, ancak kalem personeline karşı tamamen bir zulüm, duruşma bittikten sonraki günlerde kalemdeki katipler tarafından kulaklık takılmak suretiyle CD’lerin çözümleri yapılmaktadır, haliyle bu çok zor bir iş, çünkü duruşmada hakimin yazdırması ile aynı olmamakta, konuşulanlar harfiyen zapta geçiriliyor, hatta çoğu zaman bu CD çözümü mesai saatine yetişmiyor, mesai saati sonrasında kalıp CD çözümü yapılıyor, örnek olarak bir dosyada 71 kişi tutuklamaya sevk olmuştu, bir o kadar da avukat vardı, bunların tamamı kamera sistemi ile alındı, bu sanıklardan 51 kişi tutuklandı, bu nedenle savunmalarının bir an önce zapta geçmesi gerekti, araya bayram girmişti, bayramda oturup CD çözümü yaptık, malaesef bu şekilde…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


7 × iki =