Salı, Kasım 10, 2020
Talebimiz kabul gördü, rotasyon iptal edildi

Talebimiz kabul gördü, rotasyon iptal edildi

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 23.06.2017 tarih ve 21823 sayılı yazısı uyarınca; yazı işleri ve idari işleri müdürlerinin 2 yıllık süreyi doldurmuş olmaları şartıyla nakil taleplerinin bulunması veya hizmetin gerektirmesi halinde atamasının yapılacağı, atama talebinde bulunan personelin atanma istedikleri yerlere tercihlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Bu haliyle, 13 Haziran 2017 tarihinde sendikamızca rotasyonun iptaline yönelik bakanlıkça yapılan görüşmemiz ve sunmuş olduğumuz rapor kabul görmüş, yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri tarafından haklı bir tepkiyle karşılanan rotasyonun uygulanmamasına karar verilmiştir.

Yeni uygulamanın yazı işleri ve idari işler müdürlerimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

 

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Bir yorum

  1. Yargı emekçilerinin sesi olan Adalet Büro Sen sendikasının değerli yöneticilerini tebrik ediyorum.Yazı işleri ve idari işleri müdürlerinin rotasyonun iptaline yönelik bakanlık nezdinde yapılan görüşme ve sunmuş oldukları rapor kabul görmüş ve netice itibariyle;yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri tarafından haklı bir tepkiyle karşılanan rotasyonun uygulanmamasına karar verilmiş olması yargı çalışanları için önemli bir kazanım olduğunu düşüyorum. Bu haliyle sendikanın değerli yöneticilerinin Tüm Yargı emekçilerinin sorunlarını kendi sorunları olarak gördükleri büyük bir özveriyle sorunların çözülmesi noktasında yetkililere ilettikleri anlaşılmaktadır. Adalet Büro Sen, Yargı camiasının bağrından çıkan, sorunları bizatihi yaşayan çalışanlardan meydana gelen vefakar ve cefakar tüm çalışanların kardeşleri, arkadaşları, meslektaşları güzide bir ailedir. Bu aileye tüm yargı çalışanları maddi ve manevi katkı vermeleri halinde; sendikanın gücü daha çok ve sesi daha gür olacaktır. Örgütsüz ve yalnız kalan insan hiç bir şeydir. Çalışan emekçi kardeşlerim adalet teşkilatında birçok sorunlarla karşılaşabilirler, sorunların çözümü ile ilgili ve yetkililere iletilmesinde sendika sizin adınıza çok şey başarabilir, kazanabilir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yargı camiasının değerli çalışanları bölünüp, parçalanır ve güçlerini Adalet Büro Sen’de birleştirmeyi düşünmezlerse; işte o zaman diğer sendikalardan senin sesin ve kulağın olmasını beklemeniz hayaldir. Kısaca sizin içinizden ve bağrınızdan çıkan Adalet Büro Sen tüm yargı çalışanları için büyük bir kazanç ve gurur kaynağıdır. Bu vesileyle sendikanın değerli yöneticileri ve tüm yargı çalışanlarına başarılar dilerim.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


yedi × = 14