Pazar, Ekim 22, 2017

111 yorum

 1. İnfaz ve Koruma Memurları’nın sendikaya üye olmasıyla ilgili yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyim?

  • Adalet Büro Sen

   Bu hususla alakalı açılmış olan ve halen devam eden dava bulunmaktadır. Dava sonucuna göre hareket edilecektir.

 2. Ünvan değişikliği sınavıyla zabıt katipliğinden icra katipliğine geçen arkadaşlarda bilhassa 4 ve daha düşük derecedeki memurların maaşlarında ciddi düşüşler yaşandı. Üstelik Bakanlık bu geçiş için hem yazılı, hem bakanlık nezdinde bizzat mülakatlar yaptı, 10 aylık bir süreden sonra mülakatta olumlu değerlendirilenlerin geçişleri yapıldı. Ancak tüm bu zahmetlere rağmen üstelik zabıt katipliğinden icra katipliğine geçen memurun maaşının düşmesi ne derece hukukidir ? Bu maaş farkı da adalet hizmeti tazminatından kaynaklanmaktadır. Zabıt katipliğinde 4 ve daha düşük dereceli memurlarda tazminat oranı 100 e kadar yükselmekte iken icra katipliğine geçen memur bu tazminatı alamamaktadır.
  Başka bir ifadeyle 4. veya daha düşük dereceden zabıt katibi olarak çalışan bir memur adalet tazminatını tam alırken icra katipliğine geçtiği için bu tazminatı artık alamamaktadır. Bu fark 1. dereceli memurlarda 500 TL ye yakın ciddi bir oranı bulmaktadır. Bu durumun da acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Bilhassa önceden bu tazminatı çalıştığı süre boyunca eksiklik alan katipler için ciddi bir meseledir. Bu durum için ne yapılabilir. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. saygılar….

  • Adalet Büro Sen

   Konuyla alakalı değerlendirme yapıldıktan sonra en kısa zamanda sizlere dönüş yapılacaktır.

 3. Adalet bakanlığında icra dairesinde görevli katip (657) Aday memur sendikanıza üye olabilir mi?
  Bir de aday memurun (657) eş durumundan tayin isteye bilmesi için adaylığının kalkması şart mı belli bir süreyi doldurması gerekir mi?

  • Adalet Büro Sen

   Öncelikle aday memurların sendikalara üye olmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
   Tayin hususuna gelince, aday Devlet memuru, Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi çerçevesinde kurumsal mevzuat göz önüne alınmak suretiyle eş durumu göz önüne alınmak suretiyle görev yerinin değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu hükme göre aday memur aynı kurum içerisinde yer değiştirebilir.

  • İyi günler sözleşmelilerde soruşturma açılırsa hemen sözleşmesi fesh edilir mi ? görevi ihmalden.

 4. Sayın ilgili,

  Demiştiniz ceza evi çalışanları sendikaya üye olamıyor. Bunun hakkında dava açmıştık. Bu dava hala devam ediyor mu?

 5. kolay gelsın silivri denetımlı serbestlık mudurluğunde gorev yapmaktayım engel kadrosundan memur oldum suan gih memur kaddrosunda gorev yapmaktayım kurumumuzda calısan ıkm ler sendıkaya uye olamıyor aynı şey benım içinde gecerlı mı sendıkaya uye olp olamayacagım hakkında bılgı verebılır mısınız?

  • Adalet Büro Sen

   Denetimli Serbestlik personellerinin üye olamayacaklarına dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece üye olmamaları hususunda şahsi görüşü ifade eden yazılar mevcuttur. Bu itibarla denetimli serbestlik personelinin sendikalara üye olmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 6. Merhaba Mübaşirlerin durumuyla yakından ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. ancak uzun bir süredir üyenizim ancak nedense şu ana kadar sendika kartı gönderilmedi bu sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyorum

 7. Merhabalar, 2015 yazı işleri müdürlüğü görevde yükselme sınavında yazılı sınavda 90 ve üzeri puan almasına rağmen sözlü de düşük puanlar verilerek müdür olamayan üyeleriniz yönünden herhangi bir itiraz, dava vs hak arama çalışmanız oldu mu, olacak mı?

  • Adalet Büro Sen

   Mağduriyetine sebep verildiğine dair tarafımıza müracaat eden bütün arkadaşlarımıza sendikamızca hukuksal yardım yapılmıştır. Bu yönde sıkıntısı olduğunu düşünen arkadaşlarımızın yine müracaatları halinde gereken destek verilecektir.

 8. Benim duydugum kadariyla zabit katipleri sozlesmeliden kadroluyo gectigi zaman sozlesmelide gecenn sure icinde kendisinden kesilen parayi alabiliyomus asli var midir ne yapmak gerekir

  • Adalet Büro Sen

   Sözleşmeli olarak adliyelerde göreve başlayan personelin işe başladıkları tarihten kadrolarına geçtikleri tarihe kadar maaşlarındaki ek gösterge üzerinden kesilen %14’lük SGK priminin ve diğer kesintilerin taraflarına iadesi için bağlı bulundukları adliyenin idari işler müdürlüğüne kısa bir dilekçe ile müracaat etmeleri yeterli olacaktır.
   —————-
   İstanbul C.Başsavcılığı’nın aşağıdaki duyurusu da bu yöndedir :
   657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B bendi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam olunan personele yapılan ek ödemeden kesilen prim kesintisinin iade edilip edilmeyeceği hususunda Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 07/05/2014 tarih ve 99343242-2014 869-14 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL-552/1459 sayılı Sözleşmeli Personel (4-B Prim Kesintisi) konulu yazı içeriği ve 10/01/2012 tarihli 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme yapılmasına dair Bakanlık Kurulu Kararının 1/6 maddesine ise; “Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşmeli ücretlerine ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta pirim kesintisine tabi tutulmaz.” şeklindeki düzenleme gözönüne alındığında;

   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 9 uncu ek madde uyarınca yapılan ek ödemelerden kesilen sigorta primi kesintilerinin 15/01/2012 – 15/05/2014 tarihleri arasında yapıldığı dikkate alınarak,

   15/01/2012 – 15/05/2014 tarihleri arasında sözleşmeli personel olarak görev yapan personellerden 15/02/2016 tarihine kadar prim kesintilerini geri almak isteyenlerin dilekçeleriyle başvurmaları gerektiğinin tebliği ile;

   b) 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen 9.maddesi uyarınca ödenecek ek ödemenin yürürlük tarihinin 15/01/2012 olması nedeniyle bu tarihten önce sözleşmeli olarak çalışan personelin ek ödemesinden kesilen sigorta primlerinin geri ödenemeyeceği, hükmü gereği ;

   15 Ocak 2012 tarihi öncesi kurumumuzda sözleşmeli personel olarak çalışıp, ek ödemelerden yapılan prim kesintilerinin geri ödenmesi yönünde talepleri içeren dilekçelerinin değerlendirilemeyeceğinin, ekte sunulan listede adı geçenlere tebliği ile tebellüğ belgelesinin tarafımıza gönderilmesi hususunda,

   Bilgi ve gereği rica olunur.

 9. Bünyamin YILMAZ

  Merhabalar.

  Ben 2011 yılında zabıt katibi olarak göreve başladım. Öncesinde 2007 ile 2009 yılları arasında 15 ay askerlik yaptım.
  1) Bu yaptığım süre hizmetten sayılıyor mu ?
  2) Yazı işleri müdürlüğü için gerekli olan 5-3 için 3 yıl hizmet görevi olarak sayılıyor mu ?
  3) Saydırma için nasıl bir dilekçe yazmam gerekli

  • Adalet Büro Sen

   Askerlikte geçen süreler, memuriyet hizmetinde geçen sürelere dahil edilmektedir. Ancak askerlikte geçen süreler sadece memuriyet hizmetinde geçen sürelere dahil edilmekte olup, bakanlık içi hizmete dair süreye dahil edilmemektedir.

 10. 1-İcra müdür yardımcılığı sınavındaki 35 yaş sınırının mantığı nedir? emekliliğin 60 yaşa dayatıldığı ülkemiz çalışma düzeninde 35 yaş şartına takılanlar ömürboyu memurmu kalsın? Mantığı nedir yani? Adliyede YİM kadrosunda yaş şartı bulunmazken neden icrada var ? Dışarıdan yeni memur alımlarındaki yaş şartı bir nebze tartışılabili, doğru olabilir tartışılır ama kurum içi olgun, işinde tecrübe kazanmış liyakat sahibi memurun sırf 35 i geçmesi nedeniyle sınava bile girememesi eşitlik ve hak ihlaline sebebiyet vermektedir. Bu konu üzerinde sayın sendika yetkililerinin eğilmesini ve gerekirse yargıya taşınmasını talep ediyoruz.

  2-Memuriyetten önceki SSK hizmetlerinin Gih sınıfı memurlarda kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilebilmesi konusunun gündeme alınması ve gerekirse yargıya taşınmasını talep ediyoruz. Zira TH sınıfındaki memurlar bu haktan sonuna kadar yararlanabilmekte iken biz boynu bükük Gihler kapsamdışıyız. Benim katiplikten önceki 10 yıllık SSK hizmetimin şuanki memurluğuma HİÇBİR FAYDASI yok ve bu beni oldukta rahatsız ediyor… Emekliliğine yarar demeyin Züğürt tesellisi değil kalıcı bir çözüm getirilip bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim….

  • Adalet Büro Sen

   Sendikamızca 35 yaş uygulamasının kaldırılmasına dair bir çalışma yapılmış, bu hususta yargıya taşınmak üzere hazırlıklar tamamlanmıştır.
   Memuriyetten önceki SSK hizmetlerinin sayılması hususunda önceden bir çok çalışma yapılmış, lakin 657 sayılı yasanın 36.maddesine aykırı olduğundan bahisle sigortalı geçen günler hizmet içi kıdem ve derecede değerlendirilmemiş bu itibarla açılan davalar reddedilmiştir. Sadece aynı sınıflar içerisinde sigortalı geçen günler bu değerlendirme kapsamına alınmıştır.

   • Adalet Büro Sen

    ADALET BÜRO SENDİKASI TARAFINDAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINA GİRİŞTE 35 YAŞ SINIRININ KALDIRILMASI İÇİN AÇILAN DAVA : Danıştay 5. Dairesi’nin 2014/6278 esas sayılı dosyasında devam etmektedir.

 11. ikm kazandım cte personeliyim üye olabiliyo muyuz

 12. Sendikanız üyesi olarak çalışmalarda başarılarınızın devamını diliyorum. 2015 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15/A maddesinde düzenlenen SÖZLÜ SINAVIN iptali ve yürütmenin durdurulması için Sendikamızca dava açılıp açılmadığı hususunda cevaplarsanız seviniriz.

  • 2015 yılında Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında sendikamızca herhangi bir dava açılmamıştır. Çünkü, 2014 yılında sadece atanma şartı olarak “mülakat” sisteminin getirilmesi ve bir takım diğer hususların kaldırılmasına dair sendikamızca dava açılmış olup, açılan davanın kazanılması sonucunda 2015 yılında yukarıda bahsi geçen yönetmelik çıkartılmış, çıkartılan işbu yönetmelik uyarınca mülakatın beraberinde yazılı sınav şartı da getirilmiştir.

 13. Ben 2011 yılında geçici görevle tayin oldum şuan geçiçi görevim bitti ancak okulu sevmediğim için tekrar hazırlandım.DGS den hukuk fakültesini kazandım tekrar eğim durumundan tayin isteyebilirmiyim. NOT: diğer okulu bitirmedim.ve kazandım üni. Özel oldu için sıkıntı çıkarmı? Saygılar

 14. ben ysk personeliyim adalet büro sen e üye olabilir miyim?

 15. eğitim nedeniyle tayin talebinde bulunmak istiyorum.. gördüğüm kadarıyla Mersin 2 İdare Mahkemesinin almış olduğu bir karar var, bu kararı emsal olarak göstersem olumlu sonuç alabilir miyim sizce ? teşekkürler.

  • Adalet Büro Sen

   Anayasal bir hak olduğu kesin olmakla idareden olumsuz cevap almanız halinde yargı yolu ile çözebileceğiniz bir durumdur.

 16. yapılacak yazı işleri müdürlüğü yazılı sınavında yönetmelikte belirtilen konular dışında konulardan da hazırlanıyor mu mesela Türkçe Dil Bilgisx ,T.C.K , HMK gibi konuları yer alır mı,
  T.C. Anayasası; ****
  1) Genel esaslar,
  2) Temel hak ve ödevler,
  3) Devletin temel organları,
  b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi,****
  c)ulusal güvenlik, ****
  d) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,****
  e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat****
  f) Halkla ilişkiler,****
  g) Etik davranış ilkeleri,***
  h) Bakanlık merkez teşkilâtı,
  ı)-Adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü,
  j)-Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi,
  k -5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  l-Atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular. (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ)

  • Adalet Büro Sen

   Sınava giren arkadaşlarımız yönetmelik hükümleri uyarınca belirtilen konulardan sorumlu tutulacaktır.

 17. merhaba, görevde yükselme sınav başvurularını bağlı bulunduğun komisyon haricinde başka komisyona başvurabiliyormuyuz?

 18. Merhabalar. Havuz tayinleri ile ilgili çalışma var mı, varsa ne aşamada bilgilendirirseniz sevinirim..

  • Adalet Büro Sen

   Havuz tayinleri önceki senelere nispeten bu sene ciddi anlamda gecikmiştir. Bu hususta çalışma bulunduğu ancak eylül ayına sarkabileceği muhtemel görünmektedir.

 19. Ben 2008 yılında zabıt katibi olarak görev başladım ancak 2008 yılından önce 5 yıl SSK’dan sigortam var yazı işleri müdürlüğü için 5 yıl zabıt katipliği süre doluyor ancak toplam 8 yıl dediği için geri kalan 3 yılı SSK ödenmişliğimden sayılırmı acaba

  • Adalet Büro Sen

   Sigortalı çalıştığınız sürelerin görevde yükselme sınavında değerlendirilmesi mümkün görünmemektedir.

 20. .
  slm ben bingöl adliyesi zabit katipliği sınavında yanlışsız 127 yazdım mülakat ta 3. sırada geçtim yalnız benim uyuşturucu madde kullanmaktan denetimli serbestliğim devam etmektedir. bunun zabit katipliğine alınmama herhangi bir etkisi olurmu … şu anda nihai başarı listesinde ismim var yani kazanılmış hakkım var eğer elenirsem idari işlemde iptal davası açabilirmiyim . böyle bir dava açasam eğer mahkemelerin emsal kararı varmıdır. bilginiz varsa yardımcı olabilirmisiniz.

  • Adalet Büro Sen

   İdarenin her türlü eylem ve kararına karşı yargı yolu açık bulunmaktadır. Daha öncesinde anlattığınız konuya ilişkin bir emsal karar mevcut olmasa da, memuriyetten çıkartılmaya itiraza ilişkin bir çok emsal kararlar bulunmaktadır.

 21. Kolay gelsin öncelikli olarak şunu sormak istiyorum: Zabit Katibi olarak görev yapmaktayım.Çocuklarımın doğumunda toplam 1 yıllık ücretsiz izin kullandım.Görevde yükselme sınavına girebilmem için hizmet süremin 8 yıl olması gerekiyor.Ücretsiz izin kullandığım için bu süreyi tamamlayamıyorum.Öncelikli olarak
  a)Ücretsiz izinde geçen sürelerimi borçlanarak (doğum borçlanması yaparak) hizmet süreme saydırabilir miyim?
  b)Adalet Bakanlığına girmeden önce iki yıl milli eğitim bakanlığında ücretli öğretmen olarak çalıştım.Bu çalıştığım süreyi adalet bakanlığındaki memuriyetime saydırabilir miyim?
  Sorularımı cevaplandırırsanız memnun olurum

  • Adalet Büro Sen

   Devlet memurlarının kazanılmış hak aylığının belirlenmesinde hangi hizmet sürelerinin değerlendirileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiştir. Bu düzenlemeler arasında, memurların çeşitli sebeplerle kullandıkları aylıksız izin süreleri yer almadığından, aylıksız izin sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması mümkün olamamaktadır.
   Ancak aylıksız izin kullanan memurların, izin sürelerinin emeklilik haklarına ilişkin belirlemelerde göz önünde bulundurulabilmesi için, kesenek ve kurum karşılıklarının (sosyal güvenlik primlerinin) kendileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılması gerekmektedir.
   Adalet Bakanlığı’ndan önce 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine uygun bir kurumda çalışmış olmanız halinde, çalışmış olduğunuz süreler de bulunduğunuz kurumca dikkate alınacaktır.

 22. Şuan 6 yıl 7 ay hizmet sürem var.açılması muhtemel yazıişleri Müdürlüğü sınavına katılabilmem içi 18 aylık askerlik süremi ekleyip bunu 8 yıla tamamlayabilirmiyim..

  • Adalet Büro Sen

   Vatani görevde geçen sürelerin, görevde yükselme sınavında tespit edilen sürelere dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

   • Tşk ederim cevabınız için ancak askerliğimi memur olmazdan önce yaptım.bu engelmidir.ayrıca halen 5 yıl katiplik şartı varmıdır çünkü kimileri bunun 8 yıl olduğunu belirtiyorlar.tşk ederim

   • Adalet Büro Sen

    ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ’nin 8. maddesi uyarınca “En az beş yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az sekiz yıl hizmeti bulunmak” denilmektedir. Askerlik sürenizin memuriyetten önce olması halinde dahil beş yıl zabıt kâtibi kadrosunda çalışmanız durumunda, askerlik süreniz bu beş yıllık sürenin üzerine eklenebilecektir.

 23. mübaşirlikten icra kaipliğine geçiş var mı öğrenebilir miyim acaba

  • Adalet Büro Sen

   İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KÂTİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ’nin 3. maddesinde icra katipliğine açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda aranılan şartlarla birlikte ;

   Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda;

   a) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri personeli “hariç olmak üzere”, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen en az üç yıldır görev yapıyor olmak,
   b) Birinci fıkranın (ı), (i), (j) bentlerindeki şartları taşımak,
   c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması gerekir.
   denilmektedir.
   Bu itibarla maalesef halen mübaşirler yardımcı hizmetler sınıfında haksız bir şekilde tabi tutulduklarından dolayı, icra katipliği sınavına girmeleri mümkün bulunmamaktadır.
   Sendikamızca mübaşirlerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmeleri hususunda açılan davası Danıştay’da bulunmakta olup ayrıca yine mübaşir arkadaşlarımızın genel idare hizmetleri sınıfına geçmeleri hususunda kanun teklifi verilmiş olup, şu anda alt komisyonlarda görüşülmektedir.
   Adalet Büro Sen Gen.Başk.Yrd.
   Hasan Hüseyin TAŞCI

 24. MEHMET AKİF ALIN

  Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Taşra Teşkilatında Zabıt Katibi olarak görev yapmaktayım. Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavlarına girme şartlarında 8 yıllık görev ve zabıt katibi ünvanında bulunmak gerekiyor. Bu durumda Seçim Katipleride Adliye Yazı İşleri Müdürü olabilirlermi ???

  • Adalet Büro Sen

   Yüksek Seçim Kurulu özerk bir yapıda bulunmakla, burada görevli seçim personelinin Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girmesi mümkün görülmemektedir.

 25. 1- Türkiyede kurumlar arasında en yoğun ve en stres altında çalışıp emek sarfeden zabıt katipleri hak ettikleri değeri almalıdır. Bakınız maaş demiyorum burada. Değerden bahsediyorum. Daha huzurlu, daha mutlu ve tüm imkanını kullanarak personeline sahip çıkma arzusunu içinde taşıyan adliyeler ve personelin kıymetini bilen adalet bakanlığı bizlerin en büyük hayallerinden biridir. 2- Zabıt katibi 2802’ye göre yargılanmamalıdır! Çünkü emsal memurlara bakıldığında herkes 657’e tabi yargılanırken bizler Hakim ve Savcılar Kanununa göre yargılanmaktayız. 657’e ait özlük haklarımız varken neden hakim savcı gibi yargılanıyoruz? Ön inceleme bile olmaksızın hakim savcı tarafından soruşturma açılarak yargılanma yoluna gidilmesi elinde kırbaçla kölesine emir veren bir zihniyeti yansıtmaktadır. Öylesine acı bir tablodur bu durum.
  3- Zabıt katipleri artık olumlu bir şeyler duymak istiyor. Çözüm istiyor. Yıllar geçiyor ama zabıt katiplerinin sorunlarına dönük olumlu gelişmeler yaşanmıyor. Zabıt katipleri yapılan iş karşısında hak ettiği ücreti almalıdır. Bizler kadar stres altında, iş yükü altında çalışan kaç tane meslek grubu var? Ben iddia ediyorum ki zabıt katipleri bu ülkenin en cefakar memur topluluğudur. Şu anki sistem içerisinde zabıt katipleri, hakim ve savcısına çalıştığı, dosya çıkardığı müddetçe terfi ve maaş sağlamaktadır. Peki zabıt katibinin eline ne geçer dersiniz? Hiç.. Ha pardon, iş cetvelini hazırlamak da var.
  Bu dediğim ve istediğimiz şeylerin neresindeyiz niçin hala hep beraber iş bırakma eylemi yapmıyoruz. Hep beraber bu eylemi gerçekleştirirsek bize kim ne diyebilir?

 26. GİH hizmetler kadrosunda olan katiplerin VHKİ sınıfına geçirilmesi için yapılan girişmlerde bir gelişme var mıdır?
  VHKİ ile GİH arasında tam olarak ne farklılıklar (özlük, maaş, emeklilik vs.) vardır?

  • Adalet Büro Sen

   Zabıt katibi olarak görev yapan meslektaşlarımızın Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosuna geçmesi hususunda gerek Adalet Bakanlığı gerekse yürütme organlarında çalışmalar halen devam etmektedir.
   Adalet Bakanlığı maalesef zabıt kâtiplerinin V.H.K.İ. kadrosuna geçirilmesi hususunda sempatiyle bakmamaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden birisi, zabıt katibi olarak çalışan arkadaşlarımızın kurumlar arası geçişinin yolunu kapatmaktadır. Malumunuzdur ki Adalet Bakanlığı’nda çalışan bir çok memur arkadaşlarımız iş yoğunluğu ve stresinden ötürü bu bakanlıktan gitmek için bütün yolları deneyecektir.
   V.H.K.İ olarak belirtilen kadro bir unvandır. Memur olarak her yükselme sınavına başvurma şansınız da bulunmaktadır. Bu kadroya geçiş için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının bulunması gerekmektedir. Haliyle bu husus hemen hemen bütün zabıt katiplerinde mevcuttur.
   G.İ.H. sınıfındaki bir memurun V.H.K.İ. kadrosuna geçmesi halinde maaşında ortalama 70.TL nispetinde bir yükselme olacaktır.

 27. infaz ve kuruma memurları icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarına girebilirmi..eger giriyorsa yaş şartı hizmeti olanlar içinde varmı..ikinci sorum sadece hukuk ve adalet mezunlarımı giribiliyor bu sınava.

  • Adalet Büro Sen

   İcra müdürlüğü sınavına girebilmek için 35 yaşını doldurmamış olmak ve hukuk fakültesi ile Adalet Mesek Yüksekokulunu bitirmiş olmak gerekmektedir.

   • soruma eksik cevap vermişsiniz benim merak ettiğim. infaz ve kuruma memurları icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarına girebilirmi cevaplarsanız çok sevinirim.

   • Adalet Büro Sen

    Şu anda icra ettiğiniz mesleğin niteliği veyahut herhangi bir meslek gurubunda çalışıp çalışmamanız hususu değerlendirmeye alınmamaktadır. İcra müdürlüğü sınavına girebilme şartları yönetmelik ve sınav ilanı ile açıkça belirtilmektedir.
    İcra müdür veya yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
    a) Türk vatandaşı olmak,
    b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
    c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
    d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
    e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
    f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan Kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
    g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
    h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

  • Merhabalar
   bilindiği gibi adalet bakanlığı görevde yükselme sınavları ile ilgili duyuru yaptı benim bu konuda merak ettiğim şey
   ben 20.04.2010 yılında infaz ve kuruma memuru olarak göreve başladım idare memurluğu sınavına girmek istiyorum ancak başvuru özel şartlarında ceza infaz kurumlarında infaz ve kuruma memuru olarak en az beşyıl çalışiyor olma şartı var benim hizmetim 20.04.205 yılında 5 yılı dolacak yinede başvuru yapabilirmiyim cevaplarsanız sevinirim teşekürler iyi çalışmalar…

   • Adalet Büro Sen

    Bu gibi durumlarda sınavın ilan tarihi baz alınıyor. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle beş yılınızın dolmamış olması halinde müracaatınız mümkün olmayacaktır.

 28. Merhabalar. Bir sorum olucaktı
  2009 yılında zabıt katibi olarak işe başladım. ancak onun öncesinde 1997-2007 yılları arası yarı özel bir kamu kurumunda SSK lı çalıştım. 2009 da zabıt katipliğine başlarken sözleşmeli olarak başlamıştım. o nedenle sosyal güvenlk kesintisi benden gene SSK dan yapılıyordu. SSK lı zabıt katibi olduğum dönemde 10 yıllık eski ssk hizmetimi bulunduğum eski komisyona yıllık izinlerimi saydırmak için talepte bulundum. talebim kabul edilerek 2012 yılına kadar yıllık 30 gün izin hakkı verildi ve kullandım. Ancak 2012 den sonra havuz tayiniyle başka bir adliyede göreve başladım. Yeni komisyon Sözleşmeliden kadroya geçtiğim gerekçesiyle sözleşmeli iken saydırdığım yıllık izinlerimi iptal etti ve yıllık izin hakkımı gene 20 ye düşürdü.
  Sorum şu : Burda verilen hak geri alınmaz ilkesi geçerli olmazmı ?? Teşekkür ederim

  • Adalet Büro Sen

   Anlatımınız doğrultusunda ilk yapılan uygulama doğru olanıdır. Daha önce yarı özel bir kamu kurumunda çalışılan sürelerin DMK Genel Tebliği (154 seri) uyarınca memuriyetteki yıllık izinlere saydırılması mümkündür. Genel Tebliği aşağıda yayınlıyoruz.

   DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 154)

   Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Yıllık izin? başlıklı 102 nci maddesinde;
   ?Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir? hükmü yer almaktadır.

   17.8.1995 tarihli ve 22377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 140 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümünün ikinci paragrafında; maddede geçen ?hizmet? deyiminden, hangi statüde olursa olsun sadece kamu kurumlarında geçmiş hizmet süreleri toplamının anlaşılması gerektiği yönünde açıklama yapılmıştı.

   Belirtilen açıklamalar doğrultusunda tesis edilen idari işleme muhatap Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan bir kısım personel tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay Onikinci Dairesince verilen 26.11.1998 tarihli ve Esas No:1995/11088, Karar No:1998/2881 sayılı Kararda, davacının memuriyete girmeden önce serbest avukatlıkta geçen ve 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca memuriyette geçmiş gibi sayılarak derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde (intibakında) değerlendirilen hizmet sürelerinin, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmesi gerektiğine hükmedilerek, 140 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümünün ikinci paragrafı iptal edilmiş, davalı idarelerin temyiz talepleri üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 9.11.2001 tarihli ve Esas No:1999/938, Karar No:2001/767 sayılı Kararıyla da anılan iptal Kararı onanmış bulunmaktadır.

   Bu itibarla, uygulama birliğinin sağlanması, ihtilafların kısa sürede çözümlenmesi ve gereksiz yargılama gideri ödenmemesi bakımından;
   1- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması,
   2- Bakanlığımızca daha önce bu tebliğe aykırı olarak verilen görüşlerin dikkate alınmaması, gerekmektedir. Tebliğ olunur.

 29. 8 yıldan fazla oldu seçim müdürlüğü sınavı yapılmıyor. bununla ilgili çalışmalarınız var mı, varsa hangi aşamada?

  • Adalet Büro Sen

   Seçim müdürlüğü sınavının gecikmesine ilişkin sendikamıza bugüne kadar herhangi bir şikayet gelmemiştir. Yakınmanız dikkate alınarak yönetim kuruluna iletilmiş olup en yakın zamanda çalışma yapılacaktır.

 30. Hasan Bekarlar

  Bir zabıt katibi olarak sadece derdi yargı çalışanlarının sorunlarını dile getirerek bunları çözüme kavuşturmak için mücadele eden Adalet Büro-Sen üyesi olmaktan gurur duyuyorum.
  Adalet Büro sen olarak amacımıızın tüm yargı çalışanlarının bu sendikaya üye olmasını sağlayaral tek yürek olmaya çalışmak olduğu aşikar.
  Ancak bu hususta reklamımızın çok zayıf olduğunu düşünüyorum, sosyal medyayı daha aktif kullanmamız gerektiğini, basılacak broşürlerin yargı personellerine ulaştırılmasını ve sürekli olarak ADALET BÜRO SEN’in adından söz ettirecek girişimlerde bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarımız varmı ? reklam konusunda ayrı bir ekip oluşturmayı düşünüyormusunuz?

  • Adalet Büro Sen

   Bu konudaki çalışmalar genel merkezimizce titizlikle yapılmaktadır. En iyi reklam yaptığımız çalışmalarımız olacaktır.

 31. Su an icra dairelerinde calisan zabit katiplerinin icra katipligine gecirilmesi icin herhangi bir calisma var mi acaba, bilgisi olan var mi, yazarsaniz sevinirim.

 32. Merhabalar. Icra dairesinde çalışan zabıt katipleri icra katipligi sinavina (35 yasindan büyükse dahi) girebilir mi? Üç yildan fazla icra dairesinde calisiyorum ama kadrom zabit katipligi, adalet mezunuyum, 36 yasindayim icra mudurlugu sinavina girmebilir miyim yaş şartı engel olur mu

 33. Adliyede memur olarak çalısmaktayız neden yazı işler müdürlük sınavına giremiyoruz. Neden katiplik şartı getiriliyor müdürlük sınavı için. Bu konuda sendikanızın bir çalışması var mı? Biz memurlar orarak ( tebligat memuru,santral,emanet,vhki vs …) bizlerde yazı işler müdürlüğü sınavına girmek istiyoruz

 34. Mübaşir olarak görev yapıyorum.Görev yerim komisyon tarafından Sulh ceza hakimliği olarak değiştirilmişti.Ancak eski mahkememdeki hakimim yanına çağırıp burada da çalışacaksın buranın işlerini de yapacaksın dedi.Ben de orada görevli olmadığımı ve çalışamayacağımı uygun bir dille belirttim.Onu belirttikten sonra acilen komisyonu arayıp bu mahkemeye de görevlendirilmemi sağladı ve beni ve kalem arkadaşlarımı yanına çağırıp hepsinin içinde bana al görev kağıdı bundan sonra gözüm üzerinde hemen tutanak tutarım dedi.Şimdi ben kpss ye hazırlayorum tekrar alandan gireceğim.ve istifa etmeyi düşünüyorum.İstifa edersem ne kadar süre sonra tekrar memur olabilirim?

  • Adalet Büro Sen

   İstifanızdan yaklaşık 6 ay sonra talebiniz halinde tekrar memuriyete dönmeniz mümkün olacaktır.

 35. Mübaşirler ile ilgili bir calışmanız varmı? Varsa ne aşamada?

  • Adalet Büro Sen

   Mübaşirlerin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi hususunda Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2012/238 esas sayısı ile dava açılmıştır. Dava temyiz edilmiş olmakla Danıştay sonucu beklenilmektedir.

 36. Ben 1997-1998 eğitim öğretim yılında 26/11/1997-20/06/1998 tarihleri arasında vekil öğretmenlik yaptım. Okul müdür vekili ve öğretmen olarak yetkilendirildim ve emekli sandığından emekli numarası da aldım. Sonra Kasım 2003 yılında zabıt katipliğini kazanarak zabıt katibi olarak görev başladım. Şunu öğrenmek isterim. Bu 1998 ve Kasım 2003 yılları arasında çalışmadığım bu sürelerde para yatırmak suretiyle hizmetime ve derece kadememe saydırmam mümkünmü? Birde yaptığım bu vekil öğretmenliğim bana emekli olurken faydası olurmu ne zaman emekli olabilirim.Teşekkür ederim.

  • Adalet Büro Sen

   Öğretmen olarak görev yaptığınız sürelere ilişkin tüm çalışmalarınızın emekliliğe esas kıdem ve derecenize intibakı mümkün bulunmaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36.maddesi uyarınca aynı hizmet alanı arasında geçişlerin yapılması halinde hizmete esas kıdem ve derecenin de intibakın mümkünatından bahsedilebilecektir. Lakin 1998 ve 2003 yılları arasında çalışılmayan dönemlerin para yatırmak suretiyle emeklilik ve hizmete esas kıdem ve derecede saydırılması mümkün görülmemektedir.

 37. Merhaba .Fazla mesai ücretlerine ilişkin açılan dava da bir gelişme var mıdır. Ben de 666 ya karşı dava açıyorum kısa bir süre içinde. Belki emsal olur diye düşündüm.

  • Adalet Büro Sen

   Açılan davamız henüz tekemmül etmediğinden karara bağlanmamıştır. Dava titizlikle takip edilmektedir.

 38. Adalet Bakanlığınca ünvan değişikliği sınavları 2008 ve 2012 yıllarında yapılmıştır, oysa milli eğitim bakanlığında her yıl düzenlenmektedir.Bu hususta bir çalışmanız varmı ben ve benim gibi yüzlerce memur bu sorulara cevap aramaktadırlar.
  İyi çalışmalar…

  • Adalet Büro Sen

   Adalet Bakanlığı’nca en son görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 2011 yılında yapılmıştır. Bakanlığın geçmişte yaptığı uygulamalara bakıldığı takdirde periyodik aralıklarla her sene bu sınavı açılmadığı görülmektedir. En son yapılan sınav ile günümüz zaman aralığı da gözetildiğinde yargı çalışanlarınca 2014 yılında sınav yapılacağı beklentisi hasıl olmuştur. Fakat bakanlıkça bu konuda net bir açıklama yapılmamıştır.

 39. Adliye personelinin havuz tayinleri neden hala açıklanmadı ve ne zaman açıklanacak?

 40. Cemal ÜSTÜNDOĞAN

  Daha öncede açılan davalar kısmında bir yazı yazdım cevap alamadım, Ben zile adliyesinde zabıt katibi olarak çalışıyorum, ayrıca sendikanız üyesiyim. Yaklaşık 1 yıldır zabıt katiplerinin VHKİ kadrosuna geçişleri yönünde dava açılacağı söylenmektedir, mübaşirlerin genel idare hizmetlerine geçişleri yönünde dava açılmıştır, müdürlerin ek göstergeleri hususlarında da dava açılmıştır, ancak henüz Zabıt Katiplerinin VHKİ geçişleri hususunda bir dava açılmamış olup, sadece mesailer konusu üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere GARDİYAN’ların isimleri değiştirilmiş olup, İNFAZ KORUMA MEMURU yapılmıştır. Sendikanızda büyük bir çoğunluğu Zabıt Katipleri oluşturmaktadır.Bu durum göz önünde bulundurularak Zabıt Katiplerinin kadrolarının VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ geçişleri hususunda bir dava açılıp açılmayacağı ve bu mağduriyetin giderilip giderilmeyeceği hususunda kamuoyuna bilgi vermenizi rica ederim.

  • Adalet Büro Sen

   Zabıt kâtiplerinin VHKİ kadrosuna alınması hususu rapor halinde Adalet Bakanlığı’na iletilmiştir. Adalet Bakanlığı’nca bu hususta herhangi bir girişimde bulunulmaması halinde kadro değişikliğine yönelik sendikamızca dava açılacaktır.

   • Zabıt Katiplerinin VHKİ’ye geçirilmesi için açılan bir davanız var mıdır. 2 yıldır halen açılmasını bekliyoruz.

   • Adalet Büro Sen

    Zabıt katiplerinin VHKİ kadrosuna geçmesi hususu kanunla düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu haliyle açılabilecek herhangi bir dava, kanun değişikliği gerekeceği düşüncesiyle reddedilecektir. Sendikamızca bu hususta kamu otoriteleri ve adalet Bakanlığı’nca görüşmeler yapılarak faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

 41. iyi çalışmalar,
  ilk sorum şu; bu sene açılacak olan yazı işleri müdürlüğü sınavı başvuruları ne zaman olacak bilginiz var mı?
  ikinci sorum ise bebeğim var ve ücretsiz izin alacağım, ücretsiz izindeyken diyelim ki müdürlük sınavını kazandım. atanmalardan önce göreve başlanılmalı yoksa iptal olunacak diye bir ibare var, acaba müdür olarak atama yapılabilmesi için ücretsiz izni bölerek göreve başlanabiliyor mu? Şimdiden teşekkürler…

  • Adalet Büro Sen (Hasan Hüseyin Taşcı)

   İlk sorunuzun cevabı henüz netlik kazanmamıştır. Ama 2014 yılı içinde yapılacağı kuvveti muhtemeldir.
   İkinci sorunuzun cevabına gelince ;
   Aylıksız izin kullanmakta olan memurun, izinli olduğu süre içerisinde kurumu tarafından açılacak görevde yükselme sınavına girmek için başvuruda bulunması mümkündür. Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”de, kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına “Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.” denilmiştir.
   Yasal izinlerini kullanmakta olan personelin, süresi içerisinde göreve başlayamaması durumunda, atandığı kadroya yedeklerden atama yapılması yoluna gidilmemektedir.
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İzin” başlıklı 23’üncü maddesinde; “Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.” denilmiş ve çeşitli maddelerinde de, memurlara verilebilecek aylıksız izin hallerinden söz edilmiştir. Bu çerçevede, 657 sayılı Kanun ile tanınan aylıksız izin hakkı kapsamında izin kullandıkları sırada görevde yükselme sınavına giren ve başarılı olan Devlet memurlarının, atanacakları görevlere yasal izinlerinin bitiminde başlamaları gerekeceği değerlendirilmektedir.

 42. İcra müdürlüğünden yazı işlerine ya da idari işler müdürlüğüne geçilme imkanı varmı , eğer bunlar imkansızsa daha önce katip olan bir icra müdürü tekrardan katipliğe dönebilirmi , bunlarla ilgili süreler varmı cevaplayabilirseniz menmun olurum

  • Adalet Büro Sen

   İcra Müdürlüğü’nden yazı işleri müdürlüğü veyahut idari işler müdürlüğüne geçme imkanı bulunmamaktadır. Her birinin kadrolarının ayrı olduğu ve buna ilişkin yapılan sınavların da ihtisas alanına tabi olduğu açıktır. Ayrıca daha önceden katip olan bir icra müdürünün de tekrar katipliğe dönme olasılığı da mümkün değildir.

 43. 1-icra müdür ve icra müdür yardımcılarının mali ve sosyal hakları ile çalışma şartları hakkında bugüne kadar ne gibi girişimleriniz ve çalışmalarınız oldu ?
  2-açılan davalar kısmında yazı işleri müdürlerinin ek göstergelerinin 2200 den 3000,e çıkarılması için dava açıldığı belirtilmiş olmasına rağmen icra müdür ve icra müdür yardımcıları niye kapsam dışında bırakıldı ?
  3-sendika olarak, icra daireleri ve çalışanları ile ilgili olarak ne tür çalışmalarınız vardır ?

  • Adalet Büro Sen

   İcra dairelerindeki onbinlerce dosya arasında boğuşan icra çalışanlarının çalışma ortamlarının iyileştirilmesini, yeterli kadro verilmesini, icra dairelerine kanunda da belirtildiği üzere kadrosu bulunan veznedar ve mübaşirlerin verilmesini, her icra dairesinde bir emniyet mensubunun görevlendirilmesini, icra müdürlerine kasa tazminat ödeneğinin verilmesini, alınan yol harçlarının tamamının icra memurlarına ödenmesi, icra müdürlüğü sınavına sadece adalet yüksek okulu mezunlarının değil, yargı çalışanları içerisinde diğer fakülte ve yüksek okul mezunlarının da girmesinin sağlanmasına ve ayrıca buradaki sınav şartlarından olan ve anayasa’ya aykırı olduğu bilinen yaş sınırının kaldırılmasının temini için yönetmelikte tadilata gidilmesi hususunda çalışmalar yapılarak, bu hususların hayata geçirilmesi hususunda talepte bulunulmuştur.

   Bknz. ( http://adaletburosen.org.tr/blog/yargi-calisanlari-ankarada-eylemde )

 44. Kayseri adliyesinde 4-c li sözleşmeli personelim sizin üyenizim.Benim üç çocuğum var biri yetmiş iki aydan küçük diğerleri büyük eşim çalışmıyor bu şartlarda elime net ne kadar bir ücret geçecek benim için hesaplarmısınız.
  Teşekürler

  • Adalet Büro Sen

   Lise mezunu, eşi çalışmayan, 3 çocuklu, sendika üyesi bir personelin maaşı 1664,36.TL olarak hesaplanmıştır.

 45. serkan çakır

  fazla mesai ile ilgili çalışmaların şu an ne aşamada olduğu konusunda fikrimiz yok. bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

  kolay gelsin…

  • Adalet Büro Sen

   Anayasa Mahkemesi’nin 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi iptali sonrası, hükumet tarafından yeni bir kanuni düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu hususta 9 aylık tanınan sürenin geçmesine rağmen halen bir kanuni düzenleme yapılmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 02 Aralık 2013 tarihinde yaptığı basın açıklamasında “fazla çalışma varsa karşılığı da olacaktır” şeklinde beyanatta bulunmuş idi.
   Bu gelişmelerin haricinde Adalet Büro Sen Genel Başkanı Ömer Ali KALEMOĞULLARI tarafından 2013 yılı Mart ayında fazla mesai ücretinin ödenmesi hususunda dava idari yargıya taşınmıştır ve sonucu beklenmektedir.

 46. mahmut BAKRAÇ

  EĞİTİM NEDENİYLE TAYİNİ KALDIRAN YÖNETMELİK İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTI Bİ GELİŞME VARMI YA DA SON DURUM NEDİR YARDİMCI OLURMUSUNUZ

  • Adalet Büro Sen

   Adalet Bakanlığı’nın Eğitim nedeniyle tayinlerin kaldırılmasına dair genelgesinin iptali nedeniyle Adalet Büro Sen tarafından açılan dava, Danıştay 5. Daire Başkanlığı’nın 2013/5570 esas sayılı dava dosyasında kayıtlı olup halen devam etmektedir.

 47. mesaailerden ne haber

  • Adalet Büro Sen

   Anayasa Mahkemesi’nin 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi iptali sonrası, hükumet tarafından yeni bir kanuni düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu hususta 9 aylık tanınan sürenin geçmesine rağmen halen bir kanuni düzenleme yapılmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 02 Aralık 2013 tarihinde yaptığı basın açıklamasında “fazla çalışma varsa karşılığı da olacaktır” şeklinde beyanatta bulunmuş idi.
   Bu gelişmelerin haricinde Adalet Büro Sen Genel Başkanı Ömer Ali KALEMOĞULLARI tarafından 2013 yılı Mart ayında fazla mesai ücretinin ödenmesi hususunda dava idari yargıya taşınmıştır ve sonucu beklenmektedir.

 48. Dolar’ın 2.175, Euro’nun 3 TL dolaylarında seyrettiği, Borsa’nın battığı, ülkenin 1-2 günde 120 milyar dolar zarara uğradığı, ÖTV’ye %25 zammın yapıldığı günlerde , simitin bile fiyatının tartışıldığı, insanların banka kredilerine ve kredi kartlarına bağımlı hale getirildiği, daha sonra bu kredilerin kısıtlandırıldığı bir zihniyetin, memura verilecek zammın ülkeye vereceği zararı tartışıp, 1 günde bir o kadar zarara girerek dalga geçer gibi verilen % 0,25’lik enflasyon farkı, vicdanlara havale olunur..

 49. Zabıt Katibi kadrosunda görev yapan bir memur hangi şartlarda icra katipliğine geçebelir, görevde yükselme sınavı ile mi, yoksa komisyon görevlendirilmesi ile mi olur? buna ilişkin varsa yazı gönderirseniz sevinirim. teşekkürler.

  • Adalet Büro Sen

   Zabıt Kâtibi kadrosunda görev alan personel kadrosunun devamı münderacatında komisyon kararı ile icra dairelerinde görevlendirilebilir. Buradaki görevlendirme geçici görevlendirmedir. Yani zabıt kâtipliği kadrosu devam eder. Ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından icra memurluğu sınavları açılacaktır. Bu sınavın kazanımı halinde zabıt kâtipliği kadrosundan icra memurluğu kadrosuna geçerek icra dairesinde çalışılması mümkün olabilecektir.

 50. Adıyaman nasıldı Başkan?

  • Adalet Büro Sen

   Adıyaman Adliyesi’ne buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Yoğun bir katılımın yanında, muazzam bir misafirperverlikle karşılaştık. Tüm Türkiye yargı çalışanı hep birlikte yürüyoruz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


+ iki = 9