Çarşamba, Ağustos 4, 2021
Sendikamız Tarafından Adliye Personelini Vasıfsız Eleman Gibi Gören Av.Ramazan Arıtürk hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur

Sendikamız Tarafından Adliye Personelini Vasıfsız Eleman Gibi Gören Av.Ramazan Arıtürk hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur

Son dönemlerde adliye personellerine yönelik yapılan fiziki saldırıların yanı sıra kendilerine gerek siyasal gerekse ekonomik prim yapmak isteyen bir kısım kişilerce basın yolu ile de saldırıların yapıldığına üzülerek şahitlik etmekteyiz. Bilindiği üzere öncesinde İstanbul Barosu tarafından yayınlanan bildiri ile icra dairesi çalışanlarına yönelik bir saldırı olmuştu.

Yine 02.03.2021 tarihinde Haber Türk’de Fatih Altaylı’nın Teke Tek canlı yayın programına katılım sağlayan İstanbul Barosuna bağlı olarak çalışan Av. Ramazan Arıtürk’ün konuşmasının bir bölümünde “Türkiye’de adli katiplik müessesesi getirilmesi lazım, bugün Türkiye’deki mahkeme kalemlerinde çalışan personeller lise mezunları ve SADECE HAKİMİN GETİR GÖTÜR İŞLERİNE BAKAN, KALKIP DA BİR DOSYAYI İNCELEME YETKİNLİLİĞİNE SAHİP OLMAYAN, BİR KARARA BAKMA ŞANSINA SAHİP OLMAYAN, BİR YARGITAY KARARININ NE OLDUĞUNU ANLAMAKTAN Bİ OLAY” şeklinde ifadede bulunmuştur. Arıtürk’ün bu beyanı Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan meslektaşlarımızın büyük tepkisine maruz kalmıştır.

Yapılan bu açıklama neticesi sendikamız Genel Başkanı Niyaz DÜLGER tarafından kısa bir basın açıklaması yapılmıştır. Yapılan açıklamada sayın DÜLGER; “Tüm Adalet Bakanlığı çalışanları adına bizler Ramazan Arıtürk’e soruyoruz; kendisi adliyede staja başladığı günden bu yana, kalemde çalışan personelin hangi işi ne şekilde yaptığını halen öğrenememiş midir? En hafif davadan en ağır davaya kadar tüm dosyayı didik didik tarayan, notlandırıp kovuşturmaya hazır hale getiren, bırakın tensibini müzekkeresini yeri geldiğinde kararların gerekçesini dahi yazan ve hatta telefonla arayıp bilgi sorduğunuz takdirde sizlere yol gösteren, hangi aşamalardan nasıl geçeceğinizi öğreten adliye personeline sizler sadece “getir götür işlerine bakan vasıfsız eleman” yakıştırmasını yaparken hiç mi utanç duymadınız? Üzülerek söylüyoruz ki sizler bu sözleri sarf ederken bizler sizin adınıza utanç duyduk. Aynı utancı emin olun ki sizleri asla destekleyip onaylamayan meslektaşlarınız da duydu. Akıl tutulması olarak nitelendirdiğimiz bu sözleri tanımından çok uzak, mesleki bilgiden yoksun kalan, mesnetsiz ve talihsiz bir açıklama olarak kabul ediyor, kendisini tüm Adalet Bakanlığı personelleri adına kınıyoruz. Ayrıca ilgili hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmak üzere hukuk departmanımıza talimat verilmiştir” dedi.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


− bir = 4