Salı, Ocak 5, 2021
Meslektaşlarımızın mobbing ve rotasyona ilişkin yoğun talepleri Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı

Meslektaşlarımızın mobbing ve rotasyona ilişkin yoğun talepleri Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı

Adalet Sen tarafından daha önce de ele alınan ve aralıksız olarak çalışmaları sürdürülen mobbinge dayalı uygulamalar hakkındaki şikayetler ve olumsuz neticeleri bir kez daha Adalet Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Bilindiği üzere kurum içerisinde yaşanan olumsuz etkiler ve zorlanmalar bireyin psikolojik dengesini bozarak tüm enerjisini yok ederek bireyi çaresiz, savunmasız ve zayıf bırakabilmekte, baskı veya stresten kaynaklanan fiziksel, duygusal ve zihinsel tükenme bireyin işine ve hayata karşı olumsuz duygular hissetmesine yol açmakta, tahammül edilemeyen bu davranışla neticesinde kişi kendine dahi zarar verebilecektir. Daha önce meydana gelen Van, İstanbul ve Çemişgezek Adliyesi’nde görev yapan personellerimiz yaşamış oldukları yoğun stres neticesi kendi hayatlarına son vermişler, yaşanan bu üzücü olaylar neticesinde personelimizin yoğun tepkileri açığa çıkmıştı.

Tekirdağ Adliyesi’nde mübaşir olarak çalışan Tolga TANRIKULU da, adliyeciler ölmesin kampanyasını kendi sosyal medya hesabından “neler hissettiğinizi iyi biliyorum” cümlesiyle paylaşmış, yaklaşık iki gün önce hayatına son vermişti. Meydana gelen bu olay da yargı camiasını derin üzüntüye boğmuş, bütün tepkiler adliyeler içerisinde yaşanan yoğun ve stresli ortama yönelmişti. Sendikamızca personelimizin uzun süredir var olan bu yoğun tepkisi bugün tekrar Adalet Bakanlığı’na taşınmış, Müsteşar Yardımcımız Sayın Cengiz ÖNER beye durum ve vahameti ayrıntılı bir şekilde aktarılmış, adliye içinde kalemlerde olduğu gibi icra dairelerinde de bir kısım olayların vuku bulduğu, bu gibi olayların önüne geçmek, adliyelerde meydana gelen ve dilimize mobbing olarak yerleşen “iş yerinde bezdirmeye yönelik psikolojik baskının” ortadan kaldırılması hususunda çalışma yapılması, personelin korumaya alınması, hatta tüm birimlere konuyla alakalı gereken hassasiyetin gösterilmesine ilişkin yazı gönderilmesi talep edilmiştir.

Yine aynı görüşmede yazı işleri ve idari işler müdürlerinin rotasyona dayalı olumsuz düşünceleri aktarılmış, buna ilişkin sendikamızca hazırlanmış olan ayrıntılı rapor bizzat teslim edilmiştir. Müsteşar Yardımcımız Sayın Cengiz ÖNER, yaşanan intihar vakıaları üzülerek öğrendiğini, mobbinge dayalı eylem ve davranışlarla alakalı gereken çalışmayı bizzat kendisinin yapacağını, gereksiz sürgünlerin önüne geçilmesi hususunda daha titiz davranacaklarını, icap ettiği takdirde tüm birimlere konuya dair gereken hassasiyetin gösterilmesine ilişkin yazının gönderilebileceğini ifade etmiş, devamla yazı işleri müdürleri ve idari işleri müdürlerinin rotasyonuyla alakalı henüz alınmış bir karar olmadığını, gereken bilgilerin komisyonlardan toplandığını, sunmuş olduğumuz raporu inceleyeceğini, bu işlemler tamamlandıktan sonra gerek kurumun ve gerekse personelin menfaati doğrultusunda değerlendirme yapılacağını, amaçlarının burada faydaya yönelik karar almak olduğunu beyan etmiş, ayrıca en son yapılan yazı işleri sınavına ilişkin mülakatların da kısa bir süre sonra yapılacağını ifade etmiştir.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


iki + = 5