Salı, Kasım 10, 2020
Mersin Milletvekilimiz Sayın Hacı ÖZKAN, Adalet Sen Yönetim Kurulu ile birlikte Mersin Adliyesi Personellerini ziyaret ederek sorun ve talepleri bizzat yerinde dinledi

Mersin Milletvekilimiz Sayın Hacı ÖZKAN, Adalet Sen Yönetim Kurulu ile birlikte Mersin Adliyesi Personellerini ziyaret ederek sorun ve talepleri bizzat yerinde dinledi

Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan meslektaşlarımızın sorun ve taleplerinin çözümüne münhasıran, bizzat personelle temasta bulunmak üzere sendikamızca yapılan davete icabet eden Mersin Milletvekili Hacı ÖZKAN bey ile Mersin Adliyesi ziyaret programımızı gerçekleştirdik.

Gerçekleştirdiğimiz programda öncelikle Mersin Adliyesi Komisyon Başkanı Sayın Mustafa KAHVECİ bey ve sonrasında Mersin Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Mustafa ERCAN beyi makamında ziyaret edilmiştir. Ziyaretin temel amacının sendikamızın çalışmaları doğrultusunda meslektaşlarımız ile yasama organı temsilcisinin birebir görüşmelerinin verimli olacağı, sorun ve taleplerin bizzat yerinde dinlenilmesinin sosyal devlet anlayışına da uygun düşeceği ifade edilmiştir.

Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Sayın Mustafa KAHVECİ adliyelerdeki personel eksikliğinin bir an önce giderilerek, personel başına düşen iş yükünün hafifletilmesinin kaçınılmaz olduğunu, bu konuda Adalet Bakanlığı ile ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade ederken Mersin Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Mustafa ERCAN bey de, personele önceden ödenen ve havuz ücreti olarak tabir edilen keşif yolluklarının tekrar bakanlıktan talep edilerek eski usulde ödenmeye devam etmesi için çalışma başlatılmasının uygun olacağını beyan etmiştir.

Ziyaret sonrasında Ak Parti Mersin Milletvekilimiz Sayın Hacı ÖZKAN ile birlikte sendikamız Genel Merkez Yönetim kurulu ve yine sendikamız Mersin Şube Yönetim Kurulu hep birlikte Mersin Adliyesi personellerini ayrı ayrı ziyaret ederek, talep ve sorunları bir kez daha yerinde dinlediler. Konuyla alakalı söz alan sayın ÖZKAN; “Adalet Sen tarafından zikredilen sorunlara ilişkin gerek TBMM ve gerekse Bakanlıkta yapmış olduğu çalışmaları titizlikle takip ettiğini, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan personelin çalışma şartlarının zorluğunun farkında olduklarını,  çoğu zaman personelimizin büyük özveri ile çalışmalarını yerine getirdiklerini, insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünden yola çıkarak personellerimizin eksik kaldıkları konuların giderilmesi yönünde gerek çalışmaların titizlikle yapılacağını, Adalet Sen tarafından hazırlanan raporların kendilerine intikal ettiğini, fazla mesailerle alakalı yeniden düzenleme yapılması, personelin ekonomik haklarındaki iyileştirme yapılması, yazı işleri müdürlerinin rotasyon durumu, mübaşir arkadaşlarımızın genel idare hizmetleri sınıfına geçmesi, yeşil pasaport sorunu ve yargılama usulünün yeniden düzenlenmesi gibi bütün talepleri aldığını ve bunlara ilişkin bir kısım taleplerle alakalı çalışmaların da mevcut olduğunu, gün içerisinde kendilerine iletilen sorunların çözümü noktasında gerek sayın Adalet Bakanımız Abdulhamit GÜL ile ve gerekirse Başbakanımızla dahi görüşme yapacağını, devletimizin içinde bulunduğu hassas günler de göz önünde bulundurularak herhangi bir siyasi düşünce gözetmeksizin bütün vatandaşlarımızdan devletimize ve silahlı kuvvetlerimize özverili desteğini beklediklerini beyan etmiştir.

Ayrıca Sayın Milletvekilimiz Hacı ÖZKAN tarafından yapılan bu ziyaret, adliyelerde bizzat personelin yerinde dinlenilmesi adına atılan ilk adım olma özelliğini de taşımaktadır. Bu faaliyetin diğer yasama organı mensuplarına da örnek teşkil edeceği düşüncesiyle, tüm ülkemizde yayılması adına çalışmalarımız devam edecektir. Meslektaşlarımızı  yasama organı temsilcileriyle bir araya getirmenin, sorunlarımızın çözümü noktasında büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Bu tür projelerin yanı sıra, değerlendirme aşamasında bulunan projelerimiz de hayata geçirildikçe ayrıca bilgilendirme yapacağız.

Adalet Sen adına sayın vekilimize, tüm gününü biz yargı çalışanlarına ayırarak personelimizi bizzat yerinden dinlemesinden ve konulara ilişkin göstermiş olduğu hassasiyettinden ötürü ayrıca teşekkür ederiz.

 

 

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


+ üç = 12