Salı, Kasım 10, 2020
Memura part-time çalışma geliyor…

Memura part-time çalışma geliyor…

Hükümet tarafından, iş hayatını kökten düzenleyecek yeni reformlar hazırlanıyor. Artık memurlar da yarı zamanlı çalışabilecekler. 

Tüm kesimi yakından ilgilendiren paket, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda tartışıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kapsamlı paketin esnek-uzaktan çalışma ve kıdem tazminatı gibi konuları da içereceğini ifade etti.

KAMUDA 4 SAAT ÇALIŞILABİLECEK 

Paketin yasalaşması halinde kamuda yarı zamanlı çalışma yaygınlaşabilecek. İsteyen günde 4 saatlik bir işte çalışabilecek. İş yasasında yapılacak değişiklikle uzaktan çalışmaya imkan sağlanabilecektir. Göreve ilk defa başlayan memur alanında uzmanlaşıncaya kadar ilk olarak batı illerine atanacak. Belli bir tecrübeden sonra doğu illerine gidecek.

MEMURA 3 YIL ZORUNLU ŞARK HİZMETİ

Şark hizmetinde ilk planda gönüllülük esası göz önünde bulundurulacak. Bakanlıkça uygulanan 5 yıllık şark hizmet süresi düşürülecek. Zorunlu hizmet çıkartılacak yönetmeliklerle tespit edilecek.

DOĞUM YAPAN KADINLARA KOLAYLIK 

Doğum izninin de 16 haftadan 18 haftaya çıkartılması tasarlanıyor. Bebeği olan anneye yarı zamanlı çalışma izni getirtilecek. Doğum yapan kadın kısmi olarak çalışsa da maaşını tam alacak. Kadın memurun ücretsiz izninde kolaylık sağlanması ve çocuk yardımının artması da gündemde. Çocuğu iki yaşına gelene kadar annelerin evden veya kısmi süreli çalışma olanağı tanınacak. Bu esnada kıdem ve derecelerine ilişkin tüm özlük hakları korunacak. Bu modele göre sabah işe gelen anne öğlene kadar çalışacak. Öğleden sonra evinde çocuğuna bakabilecek.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


üç − = 2