Perşembe, Şubat 20, 2020
Klavye sınavı hakkında Eğitim Dairesi Başkanlığı ile görüşülerek uygulama Kamu Denetçiliği Kurumuna taşındı!

Klavye sınavı hakkında Eğitim Dairesi Başkanlığı ile görüşülerek uygulama Kamu Denetçiliği Kurumuna taşındı!

Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı’nın 26.09.2017 tarihli dağıtım yazısı ile zabıt kâtiplerinin klavye ve bilgisayar becerilerinin arttırılması hususunda zabıt kâtiplerinin yeniden klavye uygulamasına tabi tutulmasının istenilmesi Bakanlık personelince ciddi tepkilerle karşılanmıştır. Bu haklı tepki karşılığında sendikamızca bugün (03.10.2017) Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim ŞAHİN makamında ziyaret edilerek konu hakkındaki sıkıntı dile getirilmiştir.

Sayın Şahin ile yapılan görüşmede; “Eğitim Dairesi Başkanlığının tek amacının 2018 yılında yapılması planlanan eğitim programına ilişkin veri toplamak olduğunu, bunun dışında klavye uygulamasının hiçbir amacının bulunmadığını, Türkiye’nin en büyük illerinde yapılmasının nedeni olarak da bu illerde yapılan uygulamanın aşağı yukarı bakanlıkta görev yapan tüm zabit katipleri hakkında bir kanı oluşturacağını, yapılan raporlamada birimlerin kendi içinde puanlanacağı, icra dairesi, ön büro vb. birimler ile mahkeme ve savcılıkların ayrı ayrı değerlendirileceği, 2013 yılında yayınlanan genelge ile ilgisinin olmadığını ve personelde endişe oluşturacak bir durumun olmadığını” belirtmiştir.

Yapılan görüşmede Adalet Sen Genel Başkanı Niyaz DÜLGER, “bu hususun Adalet Bakanlığı personelince yadırgandığını, onur kırıcı bir durum olduğunu, eğitimine karşı olmadığımızı ancak hızlı klavye kullanamayan personelin komisyonlarca aşağı yukarı bilindiği, bu personelin de muhtemelen icra dairesi, danışma, ön büro vb. yerlerde görev yaptıklarını,  haliyle klavye uygulamasını yapmadan komisyonlardan bilgi alınabileceği, hülasa duruşma katibi diye bir kadronun bulunmadığını, hakim ve savcılarca özellikle bazı personelle duruşmaya çıkma konusunda ısrarcı olunduğunu, neticesinde bu durumunda sürekli duruşmaya çıkan zabit katiplerinde huzursuzluk oluşturduğunu, duruşmaya çıkmayan katiplerin köreldiğini, rutin bir mahkemede haftada 2-3 kere duruşma yapıldığı, bunun dışında zabit katiplerinin çalışmalarını kalemlerde yaptıkları, zabit katibinin sadece hızına bakılarak değerlendirmeye tabi tutulmasının yanlış olduğu” dile getirilmiştir.

Bakanlık personelimizce büyük tepkilere neden olan “yeniden klavye sınavı uygulaması” 2013 yılında sendikamızca Danıştay’da dava konusu edilmişti. Bu defa da Eğitim Dairesi Başkanlığınca yapılan görüşme sonrasında uygulama Kamu Denetçiliği Kurumuna taşınarak ayrıca şikayet konusu edilmiştir.

 

 

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


× 5 = on