Çarşamba, Temmuz 15, 2020
İzmir Adliyesi Personel Otopark Sorunu Çözüme Kavuşuyor!

İzmir Adliyesi Personel Otopark Sorunu Çözüme Kavuşuyor!

Yaklaşık 1900 personel ile çalışan İzmir Adliyesi’nde, polis memuru Fethi SEKİN ve personelimiz Musa CAN’ın yapılan menfur saldırı sonucu şehit olması üzerine sıkı güvenlik tedbirleri alınmış, alınan güvenlik tedbirleri uyarınca adliye arkasında bulunan ve çoğunlukla personelin park alanı olarak kullanmakta olduğu “Şapar Türkmenbaşı Caddesi” üzerindeki istinat duvarı boyunca uzanan yol İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından 06.01.2017 tarihinde trafiğe kapatılmış, neticesinde personelin araçlarını park edecek yer temini açısından büyük sıkıntılar yaşanmıştır.

Adliyenin hemen yanı başında bulunan Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce işletilmekte olan otopark ise hakim-savcı-personel ve avukatlar tarafından kullanılmakta, kapasite aşımında yer sıkıntısı yaşanmakta idi. Ayrıca bu otoparkın adliye personeline ücretli olması farklı tepkilere yol açmaktaydı.

Sendikamız Genel Başkanı Niyaz DÜLGER, Genel Başkan Vekili Hasan Hüseyin TAŞCI, Genel Başkan Yardımcısı Kamuran AKSAK ve Adalet Sen İzmir İl Başkanı Talha BAYSEM, İzmir Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa DOĞRU ve Başsavcı Vekilimiz Hasan Onur DİNÇ’İ makamında ziyaret etmiş, sorunun çözümü noktasında geniş istişarelerde bulunulmuş, İzmir Adliyesi personelinin şikâyet ve talepleri sendikamızca gündeme getirilmiştir.

Yapılan görüşme neticesinde sayın Mustafa DOĞRU; “İşyurtları tarafından işletilen otoparkın ücretlendirilmesinde takdirin kendilerinde olmadığını, bu hususta karar mekanizmasının İşyurtlarına ait olduğunu, ancak personelin talebi ve sorunun çözümü noktasında Şapar Türkmenbaşı Caddesi üzerindeki ulaşıma kapatılan istinat duvarından sonra devam eden ve PTT arkasında kalan yolun yeniden düzenlemeye tabi tutularak trafiğe kapatacaklarını ve İzmir Adliyesi Personeline özel otopark alanı olarak tahsis edebileceklerini, bu alana yaklaşık 70 adet aracın rahatlıkla park yapabileceğini, personelin başkaca sorunlarının vuku bulması halinde çözümü noktasında her zaman hazır olduklarını” beyan etmiştir.

Sendikamızca yapılan ziyaret neticesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Mustafa DOĞRU ve Başsavcı Vekilimiz Sayın Hasan Onur DİNÇ’e sorunun çözümü noktasında atmış oldukları adımdan ve göstermiş oldukları nazik misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki tüm çalışmalarında başarılar dileriz.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


9 × beş =