Çarşamba, Ağustos 4, 2021

İletişim

ADALET SEN  GENEL MERKEZ:

Adres: Kavaklıdere mah. Olgunlar cad. No:2 Sedir apt. Kat:2/4 Çankaya / ANKARA

Telefon: 312.433 53 55

Fax        : 312.433 53 56

e-posta: iletisim@adaletburosen.org.tr

(Çankaya VD: 0070585617)

55 yorum

 1. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara Ekli “zabıt kâtibi” unvanlı kadrolar emsal alınarak I sayılı cetvelin “A-Genel İdare Hizmetleri Bölümünün” 32/b sırasına ve III sayılı cetvelin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün 1/e sırasına “icra katibi”nin de eklenmesi için gerekli düzenlemenin yapılması hususunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmanın yapıldığı Adalet Bakanlığınca biz icra memurlarına ( icra katiplerine) bildirilmiş ancak 1 yılı aşkın süredir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle bilhassa adliyede zabıt katibi ünvanından icra memurluğuna geçiş yapan (4 ve daha düşük derecedeki) personelin maaşında bu tazminat oranı nedeniyle ciddi düşüş yaşanmış ve icranın tüm stresini çeken bu personel taltif, zam görmesi gerekirken aksine maaşında düşüş yaşamış ve yaşamaktadır. Yani, önceden aynı icra dairesinde zabıt katibi olarak çalışan bir memur önceden bu tazminatı tam olarak almakta iken sınav, mülakat, uygulama, güvenlik araştırması bekleme, atama,, vs tüm bu meşakkatli süreçten sonra aynı birime ataması yapılan zabıt katibi, atamasına sevinemeden maaşında ciddi düşüş yaşamış ve halen de yaşamaktadır. Öylesine garip bir durum ki izahı bile çok zor…. Konuyla ilgili ne yapılabilir. Saygılar.

  • Adalet Büro Sen

   Bahse konu mevzuatta düzenleme yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. İcra dairesindeki iş yükü, stresi ve iş riski her ne kadar göz ardı edilse de reelde herkes tarafından kabulü gereken bir husustur. Bu hususta tekrar çalışma yapılmak üzere talebiniz ilgili birime iletilmiştir.
   Konuya dair hassasiyetinizden ötürü ayrıca teşekkür ederiz.

   • Tazminat konusuyla ilgili varmı bir gelişme? Alınan duyumlarda tazminatların düzeltileceği bildirilmişti ancak gelinen noktada herhangi bir şey yok… Son durum nedir? tşk.ler… Bu arada sendikanıza ben de yeni katıldım..

   • Adalet Büro Sen

    Merhabalar, Adalet Bakanlığı’nca konuyla alakalı çalışma yapıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Muhtemelen düzenlemeler 2018 yılı içerisinde gerçekleşecektir.

 2. böyle bir sendikanın varlığından neden geç haberim oldu diye hayıflanmakla birlikte geç de olsa haberimin oluşu heyecanlandırdı beni. çalışmalarınızı siteniz aracılığıyla inceleme şansım olsa da, şubeleriniz ve üyeleriniz hakkında pek bilgi edinemedim. sakarya’da acaba şubeniz var mı. ve kaç üyeniz var bilgi verir misiniz?

 3. Bazı sendikalarda yazı işleri müdürlüğü sınavı için Yazı İşleri Müdürü Yavuz Altun ve Hakim Dr Gökhan Tanerinin hazırladığı kitabı alanlar yüzde 50 indirim uygulamaktadır üyelerine. Bizim sendikamızda böyle bir çalışma var mı?

  • Adalet Büro Sen

   Sendikamız tarafından görevde yükselme sınavına özgü kitap basım hazırlığı yapılmaktadır. Neticelenmesiyle üyelerimize ayrıca duyurulacaktır.

 4. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde

  “Sağlık Durumu Nedeniyle Atama

  Madde 25 – Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere naklen atanabilirler.

  Bu suretle atananlar, iki yılda bir mazeretlerinin devam ettiğini aynı şekilde alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirirler.”

  Denilmektedir. Ek fıkralarda ise bunu sınırlayıcı aşağıdaki madde sıralanmıştır.

  (Ek fıkra: 09/10/2010 – 27724 S.R.G. Yön/12.mad) Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak nakil talebinde bulunulamaz.

  (Ek fıkra : 09/05/2006 – 26163 S.R.G Yön/13.mad) Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması ve talepleri durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler.

  1- 25. Maddeye konu sağlık mazeretiyle talebinin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Ek fıkra: 09/10/2010 – 27724 S.R.G. Yön/12.mad) maddesiyle reddedilmesi durumunda yargı yoluyla olumlu sonuç alınabilir mi?

  2- Yargı yoluyla olumlu sonuç alınırsa 25. maddede belirtilen “Bu suretle atananlar, iki yılda bir mazeretlerinin devam ettiğini aynı şekilde alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirirler.” kısmı göz önüne alındığında sağlık kurulu raporu yenilenmemesi durumunda personelin isteği dışında eski çalışılan görev yerine gönderilebilir mi?

  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • Adalet Büro Sen

   Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği uyarınca sağlık mazereti bulunan kişiler durumlarını raporla belgelemek suretiyle, tedavi imkanlarının mevcut olduğu en yakın yerdeki il veya ilçeye atanabilmektedir. Bu hususta yapılan müracaatın keyfi reddi halinde, yapılacak hukuksal girişiminizden kesin sonuç alabileceksiniz.
   Rapora dayalı sağlık sorununun ortadan kalkması halinde, mazeretin sona ermesi halinde takdire şamil olmak üzere memurun eski görev yerine iadesi söz konusu olabilecektir.

 5. Merhabalar, öncelikle bu mücadeleniz için teşekkür ederim.. ben çalıştığım yer dışında başka bir yerde Yüksek lisans eğitimi görmekteyim, Yüksek lisans eğitiminin acaba tayine ne gibi bir etkisi olur, tayin çıkma olasılığı yüksekmidir. şimdiden teşekkürler

  • Adalet Büro Sen

   Anayasa’nın 42.maddesi “Eğitim ve öğretim hakkının engellenemeyeceğine” atıfta bulunmuştur. Üniversite, yüksek lisans veya doktora şeklinde herhangi bir ayırıma gitmemiştir. Bu itibarla talebinizin idarece olumlu olmadığı takdirde yargı yolu ile olumlu karşılanacağı kanaatindeyiz.

 6. sayın yetkililer öncelikle başarılarınızdan dolayı tebrik etmek istiyorum. 1534 kişilik alımda kocaeliyi kazandım .önlisans mezunuyum sizin gayretleriniz sonucu eğitim durumu tayinlerinin önü açılmış bulunmaktadır. 2016 daki üniversite sınavına girip 4 yıllk herhangi bir bölüm kazansam tayin için yeterli olur mu yada ret gelmesi halinde emsal göndersem olumlu cevap olur mu yoksa önlisans programının üst bölümüm olması gerekir.simdiden tesekkürler

  • Adalet Büro Sen

   Farklı bir şehirde herhangi bir üniversiteyi kazanmış olmanız halinde, eğitim mazereti nedeniyle tayine konu olması mümkündür. Ret gelmesi halinde yargı yolu ile sorunu çözmeniz mümkün görülmektedir.

 7. … tipi kapalı ceza infaz kurumunda katip olarak görev yapmaktayım.
  ceza infaz kurumlarındaki personelin sendikaya üyelikleri yasaklanmıştır.
  katipler ceza infaz kurumunun güvenlik personeli olmayıp, yönetim
  kadrosunda yer almaktadır. ayrıca kurumdaki güvenlik sorunlarında müdahale
  yetkisi de bulunmamaktadır. yaptığımız iş büro işi olup,08 00 ile 17 00
  arası çalışmaktayız. kurumun vardiya işlerinde bile görev almamaktayız.
  TSK nın sivil memurlarına verilen sendikaya üye olma hakkı hususunda
  bizlerinde sendikalı olarak çalışmamız ile ilgili bir çalışma
  başlatılabilirmi bu konuda bize yol gösterebilir misiniz. ceza infaz
  kurumlarındaki sivil personel sayısı :
  SAYMAN 187,
  EĞİTİM UZMANI 2,
  ÖĞRETMEN 702,
  SOSYAL ÇALIŞMACI 266,
  PSİKOLOG 626,
  SOSYOLOG 479,
  TABİP 11,
  DİŞ TABİBİ 4,
  VETERİNER 8,DİYETİSYEN 4,
  MÜHENDİS 48,
  MİMAR 1,
  AMBAR MEMURU 154,
  VERİ HAZIRLAMA VE KONT. 28,
  SANTRAL MEMURU 3,
  KATİP 1.157,
  ŞOFÖR 1.209,
  SAĞLIK MEMURU 479,
  TEKNİSYEN 1.036,
  HİZMETLİ 433 kişidir.
  bu azımsanmayacak bir sayıdır. bu konudaki yasal süreçleri bizlerden iyi
  bildiğiniz için bir çalışma ve sonucundan bilgi (mail olarak) vermenizi
  arz ederim.

  (yukarıda belirtilen ünvanların hepsi genel idari hizmetlerde çalışmaktadır )

 8. infaz koruma memuruyum sendikaya üye olabilir miyim sonucta bizde adalet bakanlığı çalışınıyız

 9. sözleşmeli personelin üye olmasında bir sakınca var mıdır ? veya olumsuz bir durum ?

  • Adalet Büro Sen

   Sözleşmeli meslektaşlarımızın üye olmalarından herhangi bir engel durum bulunmamaktadır. Binlerce sözleşmeli üyelerimiz bulunmaktadır.

 10. adliye çalışanlarının sorunlarını ONDUSMANLIK Kurumuna başvururak dile getirebiliriz.
  Bu konuyu değerlendirelim sendika olarak.

 11. Merhabalar. Ben adliyede şoför olarak çalışıyorum. Bugün öğrendiğime göre keşif ve icra işlemlerinde şoföre keşif ücreti ödenmemesi gerekiyormuş. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı? 3717 sayılı kanuna baktım ödenir diyor.
  Acaba ödemeler farklı bir kanuna göre mi yapılıyor.
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  • Adalet Büro Sen

   Adalet Bakanlığı Strateji Genel Başkanlığı’nın görüşü uyarınca, mesleği gereği araç kullanması gereken şoförlere yargı alanı dışına çıkmadıkları sürece hiçbir ad altında ödeme yapılmaması yönünde olmuştur. Ancak uygulamada hakim ve savcı tarafından sarf kararı düzenlenmesi halinde ödeme yapılması mümkün görülmektedir.

 12. üyelik formunu fax ile gönderirsem yeterli olur mu acaba ?

 13. HUYSUZ ŞİRİN

  Ülke çapında tüm adliyelerde iş bırakma eylemi yapılamıyormu? (katılan sayısı korkudan muhtemelen az olur ama)

 14. Sayın Başkanım;

  Merzifon Adliyesi Adalet bürosen temsilcisiyim.Beni ve tüm çalışanlarımızı uzun zamandır rahatsız eden bir uygulamadan söz etmek istiyorum.Adliye camiasında çalışan Hakim-Savcılar dahil tüm personelimizden bir şekilde zamansız aramızdan ayrılmaları sonucu geride kalan yakınlarının mağdur olmamaları için yardım kampanyası açılmaktadır.Bu davranışın insan onurunu zedelediği malumunuzdur.Koskoca Adalet Bakanlığı camiası personeline sahip çıkamayıpta hadi yardım kampanyası açalım bari mantığı ilemi yardımcı olacaktır.Bu Uygulamanın yerine ATGV ye tüm çalışanlar doğal üye kabul edilse ve belirlenecek % lik ücret maaşlardan personel hesabına kesilse, ATGV de bu kesintileri değerlendirerek Personelinden ihtiyaç sahiplerine verilse daha insani bir uygulama olmazmı? Diğer bir başka konuda ki sıkıntı ve önerimde Adliye saraylarında ve mülhakat adliyelerde çalışan personelin maaş, yolluk,mesai vb ödeneklerinin muhasebesini ve hesaplamasını yapacak bu konunun uzmanı personelin bulunmamasıdır.En azından Merkez adliyelerde bu konu ile ilgili işlemleri yapması için muhasebe departmanı kurulması için talep oluşturulabilir.
  Önerilerimin dikkate alınması dileklerimle iyi çalışmalar.

  • Adalet Büro Sen

   Öneriniz dikkate alınarak yönetim kuruluna iletilmiştir. Hassasiyete dayanan çalışmanızdan ötürü teşekkür ederiz.

 15. 25 yılını dolduran adliye personelinin sağlık personeli gibi nöbetten düşmesi için herhangi bir çalışma varmı

  • Adalet Büro Sen

   Bu konuda gündemde herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Ancak öneriniz dikkate alınarak ilgili departmana iletilmiştir.

 16. merhaba Akçakalede 5 arkadaş sendikanıza üye olmak istiyoruz bunun için ne yapmamazı lazım, başka bir sorumda amirim bana oğlum deyip bağırıp çağırırsa ve sürekli tutanak tutmak için fırsat arayıp mobbin uygularsa bunları yaptığına dair şahitlerim de var, bu sebeplerden dolayı şikayette bulunabilirmiyim bulunabilirsem nasıl bulunabilirim konular hakkında yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler

  • Adalet Büro Sen

   Öncelikle sorununuz hakkında değerlendirme yapalım. Öncelikle sorunun çözümü ve çalışma barışının korunması açısından birlikte çalıştığınız amirinizle bu sıkıntılı durumu konuşarak çözmenizi tavsiye ederiz. Şayet konuşarak çözüm bulunmasına ilişkin zemin ortadan kalkmış ise, şahsınıza münhasıran yapılan hakarete yönelik davranışları en az iki kişi ile tutanak altına alarak soruşturma konusu edebilirsiniz.
   Üyelik işlemleri için internet sitemizde mevcut üye kayıt formunu indirmek suretiyle, üç nüsha doldurduktan sonra MNG Kargo ile ücretsiz genel merkezimize ulaştırabilirsiniz.
   Çalışmalarınızda kolaylık ve başarılar diliyoruz.

 17. fatih gümrükçü

  adalet bakanlığında bilgisayar işletmeni olarak görev yapmaktayım.Bakanlığımızın en son çıkarmıs bulunduğu görevde yükselme yönetmeliğince idari işler müdürlüğü sınavına girememekteyız.Bu durum hakkında sendıkamızın bır calışması yada davası bulunmaktamıdır.

 18. Merhaba, Kızıltepe Adliyesi’nde Zabıt Katibi olarak görev yapıyorum. Sendikanıza bugün itibariyle üye olduk. Sitenize üye olmak istiyorum. Yukarıdaki bağlantı açılmıyor. Teşekkürler.

 19. Selamlar, Cumartesi günü yapılması düşünülen eylemin daha fazla ses getirmesi ve daha geniş çevreleri dikkate geçirmesi amacıyla diğer sendikalarla ortak bir eylem yapılmasının daha faydalı olacağını düşünmekteyim. Büromemursen perşembe günü ankara adliyesi önünde eylem yapacağını ilan etti, katılımın artırılması amacıyla lütfen ortak hareket edin, yasa tasarısı meclise sevk edildi bile, tren kaçmak üzere, Saygılar….

 20. 04/09/2014 günü Adalet Bakanlığının sadece Hakim ve Savcılara zam yapılacağını bildirmesi üzerine Mersin Adliyesinde sendikalar olarak ortak bir basın açıklaması yapılmıştır. Üzülerek görüyorum ki basın açıklamasına 700 kişi civarında personel olmasına rağmen toplamda 40-50 kişi katılmıştır. Oysa tüm adliyede bulunan birimlere bir broşür halinde bildirimde bulunulması gerekirdi. Bu şekilde basın açıklamasının amacı, katılımın çoğunlukta olmasının önemi daha iyi anlatılabilirdi. Çoğu kişinin bu basın açıklamasının neye ilişkin olduğundan bila haberi yoktu. Pazartesi günü bakanlar kurulunda çıkarılacak yasaya son şekli verileceği söylenmesine rağmen herhangi bir eylem kararı alınmadı.

 21. Merhaba; Adalet Bakanlığı Eğitim durumundan tayinleri kaldırmıştı.Kurumunuz tarafından açılan dava ne aşamada acaba olumlu her hangi bir gelişme var mıdır.

 22. İsmail YILDIRIM

  Merhabalar;
  Fazla çalışma ücreti yerine izin konusu konuşuluyor, tutulan nöbetin her 8 saatine 1 gün izin olarak hesap yapılacağı belirtiliyor. Yalnız bu 8 saatin hesaplanması konusunda kimse açıklayıcı bir bilgi vermiyor. Mesela ben yakında nöbet tutacağım, normalda bizim mesai 17.30 da bitiyor, hatırladığım kadarı ile komisyonun nöbet yazısında saat 20.00 ye kadar nöbet mahallinde kalınılacak deniliyor. Hafta sonları saat 10.00da başladığınını ve saat 20.00’de nöbetin bittiği düşünülürse benim hesabıma göre 32,5 saat nöbet tutuluyor ama hafta için bir gün akşam mesaiden sonra nöbet evrakı olup olmadığını sorduğumda ve yok denildiğinde saat 18.00 gibi daireden çıkarsam mesaim yine 2,5 saat olarak mı hesaplanacak. Bu konuda bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim.
  Bolu’dan saygı ve sevgilerimle

 23. Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2012/238 esas sayılı dava dosyasının kararı ne oldu mahkeme kararı neydi leh mi alehe mi birde yargıtayda ne aşamada biligi verilebilir mi

  • Adalet Büro Sen

   Dosya halen Danıştay’dadır. Gelişme olduğu takdirde sitemizde bilgilendirme yapılacaktır. İlginize teşekkürler.

 24. adliye çalışanlarına mesailer verilmeyecekmiş diye duyduk ne kadar doğru bilgilendirebilir misiniz

  • Adalet Büro Sen

   Anayasa Mahkemesi’nin 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi iptali sonrası, hükumet tarafından yeni bir kanuni düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu hususta 9 aylık tanınan sürenin geçmesine rağmen halen bir kanuni düzenleme yapılmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 02 Aralık 2013 tarihinde yaptığı basın açıklamasında “fazla çalışma varsa karşılığı da olacaktır” şeklinde beyanatta bulunmuş idi.
   Bu gelişmelerin haricinde Adalet Büro Sen Genel Başkanı Ömer Ali KALEMOĞULLARI tarafından 2013 yılı Mart ayında fazla mesai ücretinin ödenmesi hususunda dava idari yargıya taşınmıştır ve sonucu beklenmektedir.

 25. bu arada adliye çalışanları olarak akın akın sizin sendikanıza katılıyoruz tşk

 26. nöbet paraları için yardım istiyoruz çönkü her kurum tutmuyor tutan da parasını aliyor ama adliyeçalışanı almiyor ve nöbetleride mübaşir ve katip tutuyor zor durumdayız ilginizi bekliyoruz

  • Adalet Büro Sen

   Adalet Bakanlığı’nca nöbet ücretleri maalesef yıllar önce kaldırılmıştır. Ancak nöbet tutan personellere bir kısım haklar tanınmıştır. Personelin tutmuş olduğu her 8 saatlik nöbet için 1 günlük izin kullanması gerekmektedir. 8 saatlik nöbetini dolduran personel Adalet Komisyonuna müracaat ederek 1 günlük izin hakkı elde etmektedir. Ayrıca tutulan nöbet sonucu kullanılacak olan izinlerin 10 güne kadar olan kısmı yıllık izne eklenebilmektedir.

 27. milli savunma bakanlığındaki mübaşirler GİH kadrosunda ama adalet bakanlığındaki mübaşirler YİH kadrosunda bununla ilgili bi çalışmanız var mı varsa ne aşamada bununla ilgili bilgi ve destek istiyoruz tşk

 28. Yerköy Adliyesi 28 Personel ile Adalet Büro Sen’e geçiş yaptı

 29. Adalet Büro Sen’i gerçekten tebrik ediyorum. Adliye personelleri için yaptıkları çalışmaları yakından takip ediyorum. Sarf ettikleri emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürler. Artık bütün adliye personelinin bu sendika altında toplanma zamanı gelmiştir. Bütün adliye personeline buradan çağrı yapıyorum. Gelin Adalet Büro Sen’de birleşelim.

 30. Yeni siteniz daha başarılı ve fonksiyonel olmuş. Ayrıca marşınızda çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

 31. İnfaz Koruma memurlarına sendikaya üye olma hakkı sağlanır ise Adalet Hizmetleri sınıfı kurulmasının da önü açılacak Adalet Büro Sen’in daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Gereği için saygılarımla arz ederim.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


yedi − 2 =