Salı, Ekim 20, 2020
İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Girecek Personelimize Uzaktan Eğitim Yardımı

İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Girecek Personelimize Uzaktan Eğitim Yardımı

ADALET SEN ve TEKUZEM arasında yapılan anlaşma doğrultusunda 350.TL olan eğitim ücreti SADECE 250.TL !

Değerli Arkadaşlar;

Adalet Bakanlığı’nın icra katipleri arasından alacağı 400  İcra Müdür Yardımcılığı sınavına hazırlanırken birçok konuya aynı anda çalışma  neye ne kadar zaman ayıracağınızı anlayamama ve sınav dışı sorumluluklarınızla birlikte sınava odaklanamama gibi sorunlarla sizler de karşılaşıyor musunuz?
Haydi gelin bu sınavda başarılı olmanın püf noktalarını sizlerle paylaşalım.
İlk etapta sınavı biraz tanımanız için detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

 1. a) Türkçe (10),
 2. b) Matematik (10),
 3. c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10),
 4. d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10),
 5. e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (10)

Alan Bilgisi Testi:

 1. a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (9),
 2. b) İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği (15),
 3. c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (8),
 4. d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (9),
 5. e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (9)

Yazılı sınav, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10:00’da başlayacak ve 110 dakika sürecektir.

Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için belli şartları taşımaları gerekmektedir.

Bu şartlardan en belirginleri:

a)İcra katibi kadrosunda 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla fiilen en az bir yıl çalışmış olmak, (Aylıksız izinde geçirilen süreler fiili hizmet süresine dahil edilmeyecektir. İlgilinin en geç 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla asaletinin tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 04 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla asalet tasdiki onaylanmadığı anlaşılan adaylar yazılı sınavı kazanmış olsa dahi sözlü sınava alınmayacaklardır.)

 1. b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

 Peki sınava nasıl hazırlanmalıyız?

Öncelikle; kanun maddelerinin açıklamalarına, maddelere ve konulara özgü sorularla çalışılan konuları pekiştirmeye ve akılda kalması adına bol bol tekrar yapmaya dikkat etmelisiniz.

Özellikle yapılan son değişiklikler dikkatlice incelenmeli, alan bilgisi kısmında yer alan mevzuatlar ayrıntılı bir şekilde çalışılmalıdır.

Aynı zamanda ders çalışırken konu bütünlüğünü sağlamaya özen gösterin çünkü konular genelde birbirinin devamı niteliğindedir. Kanun maddesi ve bu kanun maddesinin açıklaması şeklinde tablo oluşturarak mutlaka notlarınızı alın. Her maddenin açıklamasını bilmenizde de büyük fayda var.   Ve bir de en önemlisi çıkmış sorular ve bol bol özgün sorular çözmek olacaktır.

Tüm bunları yaparken bir yandan da iş sorumluluğunuzun olduğunu ve zaman ayırma konusunda sıkıntı yaşayacağınızı biliyoruz ama bir yandan da bu sınavı kazanmayı çok istediğinizi de… İşte bu yüzden tüm bu omzunuzdaki yükleri almak ve sizi evinizden bir tıkla sınava hazırlamak için size hayatınızın en kolay ve en anlaşılır eğitimiyle tanıştırmak istiyoruz. TEKUZEM. Ankara merkez kadro hocaları ile en anlaşılır şekilde anlatılan derslerimize evinizden katılacak anlamadığınız bir yer olduğunda sınırsız tekrar yapabileceksiniz.

İCRA MÜDÜR-MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI İÇİN:

ONLINE HAZIRLIK KURSU BAŞLIYOR!

📌 Telefon, Tablet ya da Bilgisayar ile; İnternet Erişimi Olan Her Yerden ONLINE Derslere Katılabilirsiniz.

💻Ders Kaçırmak Yok! Video Eğitimlerinizi sınırsız izleyebilirsiniz. İzlediğiniz ya da kaçırdığınız ONLİNE ders kayıtlarına tekrar ulaşabilirsiniz.

💻Yolda Zaman Kaybetmek Yok!

💻İşinizle Eş Zamanlı Yürüteceğiniz, Hocaları Evinize Getiren Bu Eğitimi Kaçırmayın.

İlanı incelemek için tıklayınız…

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


sekiz − 1 =