Salı, Haziran 9, 2020
Gündemdeki sorunlarımız Personel Genel Müdürümüz Muharrem ÜRGÜP ile görüşüldü

Gündemdeki sorunlarımız Personel Genel Müdürümüz Muharrem ÜRGÜP ile görüşüldü

Sendikamızca meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında yapılan faaliyetler kapsamında, bugün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürümüz Muharrem ÜRGÜP, Personel Genel Müdür Yardımcımız Altan Fatih MEHAN ve Personel Daire Başkanımız Göksel YÜZÜGÜLLÜ ile istişare toplantısı düzenlenmiş olup, yapılan toplantıda fazla mesailer, yazı işleri müdürlerinin rotasyonu ve iş yeri ortamında çalışma barışının temini hususları gündeme alınmıştır.

Fazla mesailerde son dönemde yapılan düzenleme neticesinde her ne kadar bir kısım iyileştirme yapılmış ise, yapılan iyileştirmenin yeterli olmadığı, kriterler arasında yer alan personel başına düşen dosya sayısına göre ödeme yapılması gibi hususların mağduriyetlere sebebiyet verdiği, fazla mesaiye kalsa dahi kriteri tutmayan personelin bu imkandan yararlanamadığı ifade edilmiştir. Yine yazı işleri müdürlerimizin rotasyona tabi tutulması neticesinde gerek personel açısından ve gerekse kurum açısından büyük sıkıntıların vuku bulacağı anlatılmıştır. Ayrıca kurum içerisinde amir ve memur arasındaki ikili ilişkilerin en iyi hale getirilmesi, bir kısım mobbinge dayalı uygulamaların personelin motivasyonunu düşürdüğü, bu anlamda personele sahip çıkılarak gereken desteğin verilmesi talep edilmiştir.

Personel Genel Müdürümüz Sayın Muharrem ÜRGÜP taleplerimizin değerlendirilmesi noktasında, bütün personele fazla mesainin hiçbir kritere tabi tutulmaksızın adaletli bir şekilde dağıtılmasını arzu ettiklerini, ancak bu hususta gerek maliyenin bakanlığımıza tahsis etmiş olduğu kriterlerin sınırlı tutulduğunu, mevcut imkanlar dahilinde adaletli bir şekilde personele bu hakkı vermeye çalıştıklarını, sendikamızca bu konuya ilişkin raporun hazırlanması halinde bu doğrultuda çalışma yapacaklarına dair söz verdiklerini, rotasyonla alakalı değerlendirmelerin devam ettiğini, taleplerimizin de dikkate alınarak bu konunun karar aşamasında gözden geçirileceğini ifade etmiştir. Ayrıca taşra teşkilatlarında personelin mağduriyetine sebebiyet veren haksız uygulamaların mevcudiyeti halinde, bu durumun sendikamızca kendilerine mutlaka bildirilmesini talep etmiştir.

Mevcut sunulan taleplerimizin değerlendirilmesi noktasında göstermiş olduğu hassasiyetinden ötürü kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz.

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


iki + 7 =