Pazar, Ekim 22, 2017
Gündemdeki sorunlarımız Personel Genel Müdürümüz Muharrem ÜRGÜP ile görüşüldü

Gündemdeki sorunlarımız Personel Genel Müdürümüz Muharrem ÜRGÜP ile görüşüldü

Sendikamızca meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında yapılan faaliyetler kapsamında, bugün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürümüz Muharrem ÜRGÜP, Personel Genel Müdür Yardımcımız Altan Fatih MEHAN ve Personel Daire Başkanımız Göksel YÜZÜGÜLLÜ ile istişare toplantısı düzenlenmiş olup, yapılan toplantıda fazla mesailer, yazı işleri müdürlerinin rotasyonu ve iş yeri ortamında çalışma barışının temini hususları gündeme alınmıştır.

Fazla mesailerde son dönemde yapılan düzenleme neticesinde her ne kadar bir kısım iyileştirme yapılmış ise, yapılan iyileştirmenin yeterli olmadığı, kriterler arasında yer alan personel başına düşen dosya sayısına göre ödeme yapılması gibi hususların mağduriyetlere sebebiyet verdiği, fazla mesaiye kalsa dahi kriteri tutmayan personelin bu imkandan yararlanamadığı ifade edilmiştir. Yine yazı işleri müdürlerimizin rotasyona tabi tutulması neticesinde gerek personel açısından ve gerekse kurum açısından büyük sıkıntıların vuku bulacağı anlatılmıştır. Ayrıca kurum içerisinde amir ve memur arasındaki ikili ilişkilerin en iyi hale getirilmesi, bir kısım mobbinge dayalı uygulamaların personelin motivasyonunu düşürdüğü, bu anlamda personele sahip çıkılarak gereken desteğin verilmesi talep edilmiştir.

Personel Genel Müdürümüz Sayın Muharrem ÜRGÜP taleplerimizin değerlendirilmesi noktasında, bütün personele fazla mesainin hiçbir kritere tabi tutulmaksızın adaletli bir şekilde dağıtılmasını arzu ettiklerini, ancak bu hususta gerek maliyenin bakanlığımıza tahsis etmiş olduğu kriterlerin sınırlı tutulduğunu, mevcut imkanlar dahilinde adaletli bir şekilde personele bu hakkı vermeye çalıştıklarını, sendikamızca bu konuya ilişkin raporun hazırlanması halinde bu doğrultuda çalışma yapacaklarına dair söz verdiklerini, rotasyonla alakalı değerlendirmelerin devam ettiğini, taleplerimizin de dikkate alınarak bu konunun karar aşamasında gözden geçirileceğini ifade etmiştir. Ayrıca taşra teşkilatlarında personelin mağduriyetine sebebiyet veren haksız uygulamaların mevcudiyeti halinde, bu durumun sendikamızca kendilerine mutlaka bildirilmesini talep etmiştir.

Mevcut sunulan taleplerimizin değerlendirilmesi noktasında göstermiş olduğu hassasiyetinden ötürü kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz.

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET BÜRO SEN ; Adliye Personelleri tarafından 21 Aralık 2009 tarihinde, adliye personellerini tek bir çatı altında birleştirmeye yönelik kurulmuş bir sendikadır. Sendikamız genel başkanı Ankara Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olup, yönetimde yer alan genel başkan yardımcılarımız ise yine tamamen adliye (Konya, Mersin, Afyon, Aydın, Van ve İzmir Adliyesi) personellerinden oluşmaktadır. Sendikamızın amacı, tüm yargı çalışanlarının bir araya gelerek güç birliği yapması, doğru buldukları isteklerini ve ellerinden alınan birçok özlük haklarını, daha güçlü bir şekilde dile getirerek gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasıdır. Sendikamız kuruluşunda, sendikacılığın sözlük anlamının "Hizmet" olduğu öngörüsüyle hareket ederek, hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmama kararı almış, siyasetten uzak sendikacılık anlayışını benimsemiştir. Siyaset ile sendikamız arasına kalın bir duvar örülerek, bu husus bizlerin vazgeçilmez bir olgusu haline gelmiştir. Adalet Büro Sen, yargı çalışanlarının şikayetçi olduğu, mobbing, yalnızlaştırılma, önemsizleştirilme ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi tutumlarına karşı BİR ARADA DAHA GÜÇLÜ VAR OLDUĞUNU göstereceği doğru adrestir. Bugüne kadar çözülemeyen sorunlarımızı dile getirerek aynı zamanda çözüm önerileri de göstermiştir. Sendikamızca her yılın 8 Aralık tarihi "YARGI ÇALIŞANLARI GÜNÜ" olarak ilan edilmiş, tüm yargı çalışanlarının sesinin daha fazla duyulması sağlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


7 − = beş