Salı, Ocak 5, 2021
FRANSA ADALET BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN SENDİKAMIZA ZİYARET

FRANSA ADALET BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN SENDİKAMIZA ZİYARET

Tüm adliye camiasının da malumu üzerine sendikamızı 2009 yılı aralık ayında faaliyetlerine başlamış ve ülkemizdeki sendikacılık anlayışına farklı bir boyut getirmiştir. Ülkemizdeki hali hazırdaki sendika anlayışının siyasetin daha doğrusu siyasi parti liderlerinin ve yöneticilerinin teminatı olarak görülmüş ve çözümden ziyade oy potansiyeli olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca büro kolunda yaklaşık 60 kurumun sıkıştırılarak bir sendika içine doldurulmasına karşı çıkarak yargı hizmetleri sınıfını oluşturmayı hedeflemiştir. Adalet Bakanlığındaki sorunlara ilişkin hizmet etme çizgisinde bulunarak yönetimi ve tüm kadrolarında alanında uzman kişiler bulunmaktadır.

Bu itibarla sendikamız kurulduğundan bugüne kadar hiçbir siyasi oluşum içinde bulunmayarak sorunların çözümü noktasında tavsiyelerine ve çözüm önerilerine bir çok kuruluş tarafından takibe alınarak takdir edilmiştir. Sendikamız faaliyetlerinin Fransa Adalet Bakanlığı’nın dikkatini çekmesi üzerine genel merkezimizden görüşme talep edilmiştir. Bunun üzerine Fransa Adalet Bakanlığı irtibat hakimi Bernard LAVIGNE tarafından genel merkezimiz ziyaret edilmiş, yapılan ziyarette sayın LAVIGNE. sendikamızın çalışmalarına ve bilgi birikimine önem verildiği, çalışmalarımızı yakından takip ettiklerini ve bu hususlarda ortak çalışma yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Yapılan toplantıda ülkemizdeki yargı alanında yaşanan aksaklıklar ve personelin mağduriyeti irdelenmiştir. Sayın LAVIGNE, sendikamızın yöneticilerinin üyeleri ile aynı meslek gurubundan oluşması, etkinlik ve faaliyetlerinin istikrarı, sendika yöneticilerinin yargı camiasına yönelik hizmetlerde bulunması gerekçeleriyle tavsiyelerimizin çok kıymetli olduğunu, iki ülke arasındaki yargı işleyişindeki büyük benzerlikler bulunduğunu, özlük hakları yönünden ise çok büyük değişiklikler olduğunu belirterek, ülkelerinde hakim ve savcı maaşı ile zabit katibi maaşı arasında çok büyük farkların bulunmadığını, ayrıca zabit katibi okulu bulunduğunu ve okulun başarısının çok yüksek olup Fransa’daki genç nüfusun okula kayıt yaptırmak için yarıştıklarını bildirmiştir. Yine ülkelerinde zabit katiplerinin yargının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve hakim ve zabit katibinin iş ortağı gibi çalışma yaptıklarını, birbirlerine olan güvenin tam olduğunu ve ülkelerindeki kariyerli mesleklerden birinin zabit katipliği olduğunu bildirerek, kurumlarında mobbinge dayalı uygulamalara rastlanmadığını beyan etmiştir.

Yapılan görüşme ve sonrasında yürütülecek çalışmaların, her iki ülke arasındaki yargı faaliyetlerini yürüten personellerin karşılaştırılması, bu konuda gerekli önlem ve tedbirlerin alınması hususunda her iki ülkenin de Adalet Bakanlığına emsal teşkil edeceği hususu ayrıca önem arz etmektedir.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


− üç = 6