Salı, Ocak 5, 2021
Fazma mesai aldatmacası !

Fazma mesai aldatmacası !

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 15/01/2015 tarih ve 32992892/482/1335 sayılı fazla çalışma ücretleri ile ilgili yönetmelik yayınlanmıştır. Fazla mesai ücretleri Ek 3/A’a adliyelerin 2014 ve 2015 yıllarına ait saat miktarları belirlenmiş ve bu saat dışında ödeme yapılmayacağı bildirilmiştir.

Buna göre;

2014 yılı için yapılacak ödemeler 11/09/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasını kapsayacaktır. Bu tarihler arasında fazla  çalışma yapan ve  Ek-1’de belirtilen fazla çalışmaya esas iş kriteri cetvelinde belirtilen kıstaslara uyan birimlere fazla mesai ücreti ödenecektir.

Örnek: Mahkemeler için; 2013 yılından 2014 yılına devir edilen dosya sayısına 2014 yılında gelen dosya sayısı eklenerek mahkemede çalışan zabıt katibi sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan miktarın Ek-1’de konulan dosya sınırına ulaştığında ödemeye esas olacaktır.

2015 yılı  için yine aynı hesaplama şekli kullanılacak olup, bu yıl içinde bir kişi bir ayda en fazla 50 saat, yılda 172 saat fazla mesai ücreti ödenmesi yapılacağı bildirilmiştir.

Ancak buradaki asıl temel sıkıntı yüzde 10’luk bir barajın konulmasıdır. Personel Genel Müdürlüğü taşradaki birimleri saatlerini bildirmiş ve bu saatlerin üzerine çıkılamayacağını belirtmiştir.

Yani 2015 yılı için 9000 saat ödeme yapılması öngörülen bir adliyede 900 çalışanın bulunması halinde adaletli bir komisyondan söz etmek gerekirse 9000 saat / 900 çalışana bölündüğünde her personel için 10 saatlik bir ödeme yapılması söz konusu olacaktır. Bununda 2015 yılı içinde belirlenen mesai ücreti ile hesaplanmasında 1,63*10= 16,30 gibi bir rakam çıkacaktır. Bununda 5 katı ödenmesi öngörüldüğünde 81,50 TL gibi bir rakam ortaya çıkacaktır.

Yukarıda açıklanan hususlar göz önünde bulundurulduğunda fazla mesai ödenmesinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bakanlığın tek düşüncesi  “Adalet Bakanlığı fazla mesai ödüyor” imajından başka bir şey değildir.  Bu haliyle sözde “fazla mesai uygulaması” yargı çalışanıyla dalga geçmekten ibaret olacaktır.

Her ne hikmetse personelin maddi imkanlarının iyileştirilmesi taleplerinde yetersiz kaldığı belirtilen bütçemiz, tek kalemde hakim ve savcılara 1.155.TL zam yapılırken bir anda yeterlilik kazanıveriyor. Haliyle bakanlığı idari yapısının hakim ve savcılardan oluşması buna en güzel izahat olacaktır. Bir önceki Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in “Adalet Bakanlığı’nın hakim ve savcılar bakanlığı imajından kurtulması için, bakanlık idari yapısında düzenleme yapılarak, yeterliliği olan personellerden atama yapılacaktır” sözünün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen halen herhangi bir şekilde düzenleme yapılmadığı açıkça görülmektedir.

Yargı personelinin taleplerine duyarsız kalan Adalet Bakanlığı bürokratlarına aşağıdaki sözleri hatırlatıyoruz.

Nisa sûresi 58. ayet : Şu bir gerçek ki Allah, size emanet (ve iş)leri mutlaka ehline (İslâm’a göre ahlâkı sağlam, yeteneklilere)(1) vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz Allah, (her şeyi) işiten ve görendir.

Hadis-i Şerif : Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa daha güzel olur. HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Hükümet, memlekete kanunu egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla yükümlüdür. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz. ROBESPİERRE

Hakkında Hasan Hüseyin Taşcı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


+ 1 = iki