Çarşamba, Ağustos 4, 2021
FAZLA MESAİLERİN ÖDENMESİ İÇİN ADALET BÜRO SEN DAVA AÇTI

FAZLA MESAİLERİN ÖDENMESİ İÇİN ADALET BÜRO SEN DAVA AÇTI

Devletin bazı memurlarına fazla mesai verilip bazılarına verilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyen Adalet Büro Sen genel başkanı ÖMER ALİ KALEMOĞULLARI ve Adalet Büro Sen üyeleri, süreci yargıya taşımıştır.

Konya Bölge İdare ve Vergi Mahkemeleri önünde bir araya gelen Adalet Büro Sen genel başkanı Ömer Ali Kalemoğulları ve sendika üyeleri, kamuda fazla mesai ücreti adaletsizliği olduğunu belirterek tepki gösterdi. Bakanlar Kurulu kararıyla bazı kamu personeline fazla mesai verildiğini belirten Genel Başkan Ömer Ali Kalemoğulları, konuyu yargıya taşıdıklarını belirtti.

ADALET BÜRO SEN Genel Başkanı tarafından yapılan basın açıklamasında;     “666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, tüm kamu kurumlarında olduğu üzere Yargı Çalışanlarının da fazla mesaisinin kaldırılmasına karar verilmiştir. Anılan kararname Anayasaya aykırı bulunarak, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş, lakin bakanlar kurulunca gerekli düzenlemelerin yapılması düşüncesi bu hükmün Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine de ayrıca karar verildiği görülmüştür. Yakın bir zamanda bakanlar kurulunca alınan karar uyarınca, 2-B görevini icraa eden bir kısım kamu personeline fazla mesai verildiği gözlemlenmiştir. Bu usulde ; devletin bir kısım memuruna fazla mesaiyi lütuf görmesi, fakat adaletin tecellisi uğruna gecesini gündüzüne katarak, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan yargı personeline fazla mesaiyi reva GÖRMEMESİ, Türkiye Cumhuriyeti’nin de kabul ettiği gerek ULUSLARARASI İŞ SÖZLEŞMESİNE gerekse ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE tamamen aykırı olduğundan,   ADALET BÜRO SEN tarafından yasal çerçeveler dahilinde yargı çalışanlarına hak ettiği fazla mesainin ödenmesi amacıyla bugün idari yargıda hak arama yoluna gidilmiştir. ” denilmiştir.

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayın

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

2 yorum

  1. Adalet Büro Sen

    Dava halen devam etmekte olup karar aşamasına gelmemiştir. Gelişmeler sitemizden duyurulacaktır.

  2. idari yargı da ama ne aşamada

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


9 − = altı