Salı, Ocak 5, 2021
Fazla Mesailerin Bütün Personele Eşit Şekilde Ödenmesi Hususundaki Talebimiz Kabul Gördü”

Fazla Mesailerin Bütün Personele Eşit Şekilde Ödenmesi Hususundaki Talebimiz Kabul Gördü”

Bilindiği üzere adliyelerde fazla mesai uygulamasında kriter olarak çalışılan birimlerdeki dosya sayısı baz alınmakta idi. Yapılan bu uygulama bir çok adaletsizliği meydana getirmiş, dosya sayısı kriterlere uygun olmayan birimlerde zorunlu olarak fazla çalışma yapılsa dahi maalesef maddi anlamda karşılığını bulamamaktaydı. Yapılan bu yanlış uygulamaya son verilmesi hususunda Adalet Bakanlığı ile sendikamız arasında görüşme yapılmış olup, ele alınan dosyadaki suçun nevinin veya taraf sayısının dikkate alındığı, ülkemizin bölgeleri ve illeri açısından aynı türden suçun taraf sayısı itibari ile değişkenlik gösterdiği, salt dosya sayısının baz alınması halinde iş dağılımının ve buna bağlı olarak tesis edilen kriter tablosunun adaletli olmadığı bidirilmiş, bakanlıkça “mağduriyetleri önlemek adına fazla mesailerin tüm personele eşit şekilde ödenerek ayrıca miktarı arttırma yönünde çalışma yapacakları” beyan edilmiş idi. (Yapılan çalışmaya ilişkin haber kaynağı: http://adaletburosen.org.tr/blog/fazla-mesailerin-butun-personele-esit-sekilde-odenmesi-hususunda-raporumuzu-teslim-ettik/)

Aynı çalışmada, yapılan uygulama gereğince, icra dairelerinde çalışan personelin fazla mesai almaları hususunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı, özellikle büyük şehirlerde bir icra dairesinde kişi başına 5.000-6.000 dosya düştüğü bilinmekle, bu dosyaların gerek işlemlerinin yapılması, gerek hacizlerinin gerçekleştirilmesi adına kurum dışına çıkılması ve gerekse yüksek miktarlı dosyaların düşüm işlemlerinin yapılarak arşiv düzenlemelerinin neticelendirilmesi hususunda gece geç saatlere kadar ve hafta sonu dahil mesaiye kaldıkları göz önünde bulundurulduğunda, bu personelin ve ödeme yapılmayan diğer personellerin de fazla mesaiden faydalandırılmasının kaçınılmaz olduğu bildirilmiş, konunun farklı iki yolla çözümüne ilişkin sendikamızca hazırlanan rapor takdim edilmiştir. Her ne kadar işbu düzenlemede icra personeline yer verilmemiş olsa da, bu konuda sendikamızca çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecektir.

Konuya dair bakanlığımızca ayrıca yeniden görüşme yapılmış olup, birçok sıkıntının giderilmesinin yanında yukarıda bahse konu fazla mesailerin ödenmesinde dosya kıstasının ortadan kaldırılmasına ilişkin talebimiz iletilmiş olup, bakan yardımcımızca bu hususun 2019 yılı içerisinde çözüme kavuşturulacağı bildirilmiş idi. (Yapılan çalışmaya ilişkin haber kaynağı: http://adaletburosen.org.tr/blog/taleplerimizde-sona-yaklastik/ ) Ayrıca konuya ilişkin sendikamızca birçok kez dilekçe kampanyaları da düzenlenmiştir.

Bugün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce gönderilen yazı gereği, talep ve çalışmalarımıza konu Maliye Bakanlığı’ndan talep edilen fazla çalışma saat miktarının önemli ölçüde arttırıldığı gibi ayrıca dosya kriterinin de ortadan kaldırıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar ve alınan neticelerden de anlaşılacağı üzere, yoğun çalışma neticesinde birçok kazanımın elde edilebileceği, bu kazanımların elde edilmesinin sendikanın büyüklüğünden ziyade hedefine ulaşmak adına ne düzeyde çalıştığı ve konusunda ne derece uzman olduğudur. Adalet Sen olarak çalışmamızın semeresi olarak meslektaşlarımız lehine yapılan bu çalışmanın hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


× beş = 10