Pazartesi, Eylül 25, 2017
Fazla mesailerin bütün personele eşit şekilde ödenmesi hususunda raporumuzu teslim ettik

Fazla mesailerin bütün personele eşit şekilde ödenmesi hususunda raporumuzu teslim ettik

Adalet Bakanlığı bünyesinde kısmen ödenmekte olan fazla mesailerin, bir çok mağduriyete sebebiyet vermesi ve neticesinde sendikamıza gelen yoğun şikayetler nedeniyle titizlikle çalışma yapılmış, yapılan çalışma neticesinde hazırlanan rapor Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Şaban YILMAZ’a sunularak konu üzerinde gereken çalışma başlatılmıştır.

Sayın Yılmaz’a sunmuş olduğumuz raporda; “6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 71. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen “Ek Madde 17” uyarınca, “6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Kanunla 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanun gereği kurulmuş olan ve iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebileceği, bu fıkraya göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Adalet Bakanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlendiği, iş yoğunluğu fazla olan mahkemeleri belirlemeye ve toplam fazla çalışma saat süresini ilgili mahkemelere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Adalet Bakanlığı yetkili olduğu, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”nin “Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti” başlıklı 5 inci maddesinde; “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinde yer alan “%10’unu” ibaresi “%20’sini” olarak uygulanacağı hükmünün getirildiği, ancak bakanlıkça yapılan çalışma neticesi düzenlenen “Fazla Çalışma Kriter Tablosu” incelendiğinde, salt olarak dosya sayısının baz alındığı, ele alınan dosyadaki suçun nevinin veya taraf sayısının dikkate alınmadığının görüldüğü, ülkemizin bölgeleri ve illeri açısından aynı türden suçun taraf sayısı itibari ile değişkenlik gösterdiği, salt dosya sayısının baz alınması halinde iş dağılımının ve buna bağlı olarak tesis edilen kriter tablosunun adaletli olmadığı, ayrıca yukarıda zikredilen kanun hükümlerinden kriterin iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemeler olarak benimsendiği, bir mahkemenin diğer mahkemelere göre iş yoğunluğunu tespit ederken personel sayısı tek başına yeterli olmayacağı, ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan kamu görevlilerine yönelik fazla çalışma ücreti 3 katına, maliye çalışanlarına ise 5 katına kadar ödeme yapılması ise ayrı bir eşitsizlik konusu olduğu belirtilmiştir.

Yine yapılan uygulama gereğince, icra dairelerinde çalışan personelin fazla mesai almaları hususunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı, özellikle büyük şehirlerde bir icra dairesinde kişi başına 5.000-6.000 dosya düştüğü bilinmekle, bu dosyaların gerek işlemlerinin yapılması, gerek hacizlerinin gerçekleştirilmesi adına kurum dışına çıkılması ve gerekse yüksek miktarlı dosyaların düşüm işlemlerinin yapılarak arşiv düzenlemelerinin neticelendirilmesi hususunda gece geç saatlere kadar ve hafta sonu dahil mesaiye kaldıkları göz önünde bulundurulduğunda, bu personelin ve ödeme yapılmayan diğer personellerin de fazla mesaiden faydalandırılmasının kaçınılmaz olduğu bildirilmiş, konunun farklı iki yolla çözümüne ilişkin sendikamızca hazırlanan rapor kendisine takdim edilmiştir.

Müsteşar Yardımcımız Sayın Şaban YILMAZ konu üzerine gereken ilgi ve hassasiyeti göstererek, “fazla mesailerin tüm personele eşit şekilde ödenmesinin gerektiğini, mevcut iş yoğunluğunun farkında olduklarını, haliyle meydana gelen mağduriyetleri önlemek adına fazla mesailerin tüm personele eşit şekilde ödenerek ayrıca miktarı arttırma yönünde çalışma yapacaklarını” ifade etmiştir. Müsteşar Yardımcımız Sayın Şaban YILMAZ’a, kendisine iletmiş olduğumuz sorunların çözümü noktasında göstermiş olduğu ilgi ve hassasiyetinden ötürü tüm meslektaşlarımız adına ayrıca teşekkür ederiz.

 

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET BÜRO SEN ; Adliye Personelleri tarafından 21 Aralık 2009 tarihinde, adliye personellerini tek bir çatı altında birleştirmeye yönelik kurulmuş bir sendikadır. Sendikamız genel başkanı Ankara Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olup, yönetimde yer alan genel başkan yardımcılarımız ise yine tamamen adliye (Konya, Mersin, Afyon, Aydın, Van ve İzmir Adliyesi) personellerinden oluşmaktadır. Sendikamızın amacı, tüm yargı çalışanlarının bir araya gelerek güç birliği yapması, doğru buldukları isteklerini ve ellerinden alınan birçok özlük haklarını, daha güçlü bir şekilde dile getirerek gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasıdır. Sendikamız kuruluşunda, sendikacılığın sözlük anlamının "Hizmet" olduğu öngörüsüyle hareket ederek, hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmama kararı almış, siyasetten uzak sendikacılık anlayışını benimsemiştir. Siyaset ile sendikamız arasına kalın bir duvar örülerek, bu husus bizlerin vazgeçilmez bir olgusu haline gelmiştir. Adalet Büro Sen, yargı çalışanlarının şikayetçi olduğu, mobbing, yalnızlaştırılma, önemsizleştirilme ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi tutumlarına karşı BİR ARADA DAHA GÜÇLÜ VAR OLDUĞUNU göstereceği doğru adrestir. Bugüne kadar çözülemeyen sorunlarımızı dile getirerek aynı zamanda çözüm önerileri de göstermiştir. Sendikamızca her yılın 8 Aralık tarihi "YARGI ÇALIŞANLARI GÜNÜ" olarak ilan edilmiş, tüm yargı çalışanlarının sesinin daha fazla duyulması sağlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


8 − = dört