Pazartesi, Ekim 14, 2019
Erzurum Adliyesi çalışanları “ADALET” dedi

Erzurum Adliyesi çalışanları “ADALET” dedi

Erzurum Adliyesi çalışanlarının toplu halde Adalet Büro Sen’e geçiş yapmaları üzerine Adalet Büro Sen Genel Başkanı Ömer Ali Kalemoğulları ve Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Rüstem Uşaklı ve Niyaz Dülger Erzurum Adliyesi’ni ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Erzurum Adliyesi personellerinin sorunlarını dinleyen yönetim heyeti, yargı çalışanlarının sorunlarının ne denli ihmal edildiğinin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Adalet Büro Sen Genel Başkanı Ömer Ali Kalemoğulları, yargı çalışanlarının üvey evlat muamelesi gördüğünü, özlük ve mali haklarında geciken iyileştirmelerin bir an önce yapılmasının zamanının geldiğini ifade etti.  Ayrıca kamu çalışanları arasında en ağır iş yükünü adliye çalışanlarının taşıdığını ve buna rağmen mali ve özlük haklarında iyileştirme yerine kısıtlamalara gidildiğini, yoksulluk sınırının altında ezilmeye mahkum edildiklerini, Adale Bakanlığı nezdinde yargı çalışanlarının üvey evlat muamelesi gördüğünü, bakanlığın hakim ve savcı bakanlığı olmaktan öteye gidemediğini belirtti. Sözlerinin devamında, ” Bizler yargı çalışanları olarak adalete ve yetkili makamlara karşı güvenimizi kaybettik. Taleplerimiz dağ gibi büyüdü. Taleplerimiz açık ve nettir. Elimizden alınan nöbet, yol, havuz ve fazla mesai ücretlerimiz tekrar tarafımıza ödensin. Yargı hizmetleri sınıfının oluşturulmasını istiyoruz. Zabıt katipleri, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna geçirilsin. Mübaşirler, genel idare hizmetleri sınıfına alınsın. Müdürlerin ek göstergeleri 3 bin 600’e yükseltilsin.” dedi.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


+ 3 = onbir