Salı, Ocak 5, 2021
Emanet Memurları unutulmasın!

Emanet Memurları unutulmasın!

Sendikamızca Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan personellerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususunda birçok çalışmalar yürütülmüş, neticesi itibariyle hazırlanan raporlar Bakanlığımıza takdim edilmiştir. Bu çalışmalar münderecatında emanet memurlarının sorunları da gündeme getirilmiş ise de, henüz bu konuda bir gelişme sağlanmadığı gözlemlenmiştir. Mevcut aksaklıkların önüne geçebilmek, çalışma barışının korunması, personel memnuniyetinin sağlanması ve haliyle iş veriminin artması amacı ile emanet memurlarımızın sorunlarını bir kez daha gündeme getirmek zarureti hâsıl olmuştur.

Öncelikle, adli emanet memurlarının görev tanımlarının bulunmadığı, bu hususun da bir takım olumsuzluklara vesile olduğu düşünülmektedir. Bu görevi yapan memurlarımız suç eşyasının naklini yapmaktan tutun da, muhafazası ve tertibi hususunda olumsuz sağlık koşullarının bulunduğu depolarda fiziki kuvvet kullanarak çalışmakta, yeri geldiğinde zabıt kâtibi görevini üstlenerek UYAP sistemi üzerinden yazışmalarda bulunmaktadır. Kaldı ki, suç eşyalarının nicelik bakımından büyüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda gerektiğinde hammaliye görevi de yapmaktadırlar.

Yapılan bu zorlu görev esnasında kılık ve kıyafetlerinin aşınmasına rağmen giyecek yardımı yapılmadığını, maddi kıymete haiz eşyaların muhafazasını yapmalarına rağmen sorumluluk tazminatı almadıklarını  da üzülerek ifade ediyoruz.

Diğer görevde bulunan personelin keşif, otopsi, haciz gibi işlemleri ifa etmeleri durumunda yol harcırahı aldıkları bilinmekte ise de, Suç Eşyası Yönetmeliğine bağlı olarak emanet eşyaların gerek imhasında gerekse farklı yer adliyelerine götürülmesi sırasında, emanet memurunun görev mahallini terk etmesi durumunda herhangi bir yolluk ve harcırah almadığı da gözden kaçan ayrı bir husustur.

Her ne kadar Bakanlığımızca zabıt kâtiplerine kademeli olarak kadro verilmek suretiyle yeşil pasaport almalarının önü açılmış olsa da, maalesef emanet memurları bu haktan faydalanamamaktadır.

Bu gerekçeler göz önünde bulundurulmak suretiyle öncelikle Adli Emanet Memurlarının;

1-Yaptıkları iş niteliği göz önünde bulundurularak ayrıntılı görev tanımlamasının yapılmasını,

2-Mevcut emanet eşyaların taşınması, istifi ve düzenlenmesi esnasında işyerinde kullandıkları kıyafetlerin hızlıca yıprandığı göz önünde bulundurularak kıyafet yardımı ve ödemesinin yapılmasını,

3-Kıymetli eşya muhafazası yapmaları hususu da dikkate alınarak buna ilişkin kendilerine sorumluluk tazminatı ödenmesi,

4-Suç Eşyası Yönetmeliğine bağlı olarak emanet eşyaların gerek imhasında gerekse farklı yer adliyelerine götürülmesi sırasında görev mahallerini terk ettikleri bilinmekle, kendilerine diğer personelde olduğu üzere yolluk ve harcırah ödemesi yapılmasına,

5-Zabıt katiplerinde olduğu üzere emanet memurlarına da kadro tahsisi yapılmak suretiyle yeşil pasaport alabilmelerinin önünün açılmasına Adalet Bakanlığı’nca karar verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Yukarıdaki taleplerimizi içeren yazımız Adalet Bakanlığına takdim edilmiştir.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


üç × = 24