Çarşamba, Ağustos 4, 2021
DARPÇI AVUKAT

DARPÇI AVUKAT

Konya Adliyesi 12. İcra Müdürlüğünde Zabıt Katibi olarak görev yapmakta olan üyemiz Mahmut Sadık BAYRAM’ın görevli bulunduğu haciz işlemi sonrasında talebi red edilen alacaklı vekili Avukat tarafından darp edilmesi sonrasında Sendikamız Konya Şubesi Yönetimi tarafından basın açıklaması yapılmış ve olay kınanmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın mensubu arkadaşlar. Bugün burada Yargı çalışanları olarak ; Konya Adliyesi zabıt katiplerinden Muhammed Sadık BAYRAM’a karşı hukukun üstünlüğünü koruma yolunda yemin etmiş bir avukat tarafından yapılan fiili müdahaleyi kınamak için toplanmış bulunmaktayız.
Bizler yargı çalışanları olarak çoğu vatandaşımızın ömrü hayatında belki de hiç muhatap bile olmadığı, katili, hırsızı, tecavüzcüsü, dolandırıcısı, teröristi ve daha bir çok suçlu ile her gün karşı karşıya gelerek muhatap olmaktayız. Hatta ve hatta bu tür insanlarla muhatap olmanın yanısıra defalarca sözlü tacizlere uğramakta bazen de fiili müdahalelere maruz kalmaktayız. Ancak bizler yaptığımız işin zorluğunun yanı sıra, tarafların bulunduğu psikolojik durumlarının da farkında olmamız nedeniyle,  çoğu olumsuz olay sonrasında şikayet yoluna gitmemiş ve bu tür olaylar nedeniyle kameralar karşısına geçmemişizdir.
Ancak son olarak zabıt katibi arkadaşımız Muhammed Sadık BAYRAM’a karşı 31 Ocak 2013 Perşembe günü haciz mahalinde talebinin kabul edilmemesi üzerine, bulunduğu konumu ve mesleğini unutan bir avukat tarafından fiili müdahelede bulunulmuş ve arkadaşımız bu olay nedeniyle yaralanmıştır.
Gerçekleşen bu olay sonrasında meslektaşımızın şikayetçi olması ile doktor raporu alınmış ve avukat hakkında soruşturma başlatılmıştır. Biz yargı çalışanları ile birlikte yargı camiasının önemli bir unsuru olan bir avukatın bunları yapması biz yargı çalışanlarını derinden üzmüştür. Bizler yinede ağırlımızı koruyarak geçen hafta olan olay sonrasında olayı gerçekleştiren avukat tarafından meslektaşımızdan özür dilenir diye beklememize rağmen bu şahıs tarafından özür dileme zahmetinde dahi bulunulmamıştır.
Bizler etik kurallar çerçevesinde ismini dahi zikretmediğimiz avukat arkadaşımıza mesleğine başlarken etmiş bulunduğu “hukuka, ahlâka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim.” şeklindeki yeminini hatırlatmak istiyoruz.
Yargı çalışanları olarak işimizin manevi zorluğu ile son zamanlarda elimizden alınan maddi haklarımız sonrasında yaşamış olduğumuz olumsuzluklar ile birlikte bu tür müdahalelere de maruz kalmamız bizleri yıpratmakta ve bizlerin yıpranması ile de yargı işleyişine olumsuz etkilerde bulunmaktadır.
Yaşanan vahim olay sonrasında olayı gerçekleştirenin bu olumsuz davranışını tüm avukatlara mal etmemekle birlikte Konya Barosu’nu da yönetim iç organlarının  gerekli hassasiyeti göstererek olayı gerçekleştiren bu şahıs hakkında disiplin işlemlerinin yapılacağını umut etmekte ve beklemekteyiz.
Bu olumsuz olay sonrasında sonuna kadar meslektaşımızın yanında bulunduğumuz ve olay sonuçlanıncaya kadar takipçisi olduğumuz tüm kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.

                                                                             Seyit Ali TAŞKIRAN     

                                                           Adalet Büro-Sen Konya Şube Başkanı

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


− 1 = üç