Salı, Haziran 9, 2020
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay SAMANCI ile gündemdeki sorunlar görüşüldü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay SAMANCI ile gündemdeki sorunlar görüşüldü

Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan personellerimizin bu güne kadar biriken sorunlarının çözüme ulaşamamasına karşı yargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hakim ve savcılara önemli miktarda maaş artışı geleceğine ilişkin haber kamuoyunca büyük bir tepki ile karşılanmıştı.

Bunun üzerine sendikamızca yapılan çalışmalar kapsamında, Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Gülay SAMANCI hanımefendi ile bugün gündeme ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede; personellerimizin sorunlarının yıllardır çözüme kavuşturulmadığı ve herhangi bir iyileştirmeye yönelik çalışmanın mevcut olmadığı gibi hakim ve savcılarımızın maaşlarında önemli artış yapılmasına ilişkin çalışmalarının sübut bulduğu, Türkiye genelinde taşra teşkilatlarında çalışan tüm personelimizce bu hususun büyük bir tepkiyle karşılandığı, tepkinin kaynağının; hakim ve savcıların maaşlarındaki artışa değil aynı iyileştirmenin personele yansıtılmamasının adalet ve hakkaniyet değerlerini ortadan kaldıracağı, bu itibarla personelin elinden alınan ve tüm personele adaletli bir şekilde ödenmeyen fazla mesai, havuz, nöbet ve ulaşım ücretlerinin tekrar ödenmesinin kaçınılmaz olduğu, personelin almış olduğu cüz’i maaş ile ay sonunu getirme konusunda büyük sıkıntılar yaşadığı, ayrıca bu güne değin her ne kadar gerek özlük haklarındaki maddi iyileştirme ve gerekse mübaşir arkadaşlarımızın yoğun taleplerine binaen genel idare hizmetleri sınıfına bir türlü geçememeleri, zabıt katiplerinin kadro değişikliği yapılmaması, yazı işleri müdürlerinin ek göstergelerinin halen yükseltilememesi ve diğer kadrolarda çalışan arkadaşların da aynı şekilde taleplerine olumlu yanıt verilmemesinin ciddi tepkilerle birlikte küskünlüklere yol açtığı, bu itibarla kamu otoritesinin hakkaniyet kuralları dahilinde ve işin ciddiyetine binaen gereken iyileştirmeleri artık faaliyete geçirmesinin kaçınılmaz olduğu hususları iletilmiştir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın  Gülay SAMANCI beyanında, fazla mesai ödemesindeki adaletsizlik ve belirtilen diğer hususlara ilişkin çalışma başlatılmasına yönelik Adalet Bakanımız Sayın Bekir BOZDAĞ ile birebir istişare edeceğini, sorunları yakinen bilmekle beraber çözümü noktasında ayrıca takipçi olacağını ifade etmiştir.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


bir + 3 =