Salı, Ocak 5, 2021
Böyle sendikacılık olmaz !

Böyle sendikacılık olmaz !

2002 yılından 2011 yılına kadar Adalet Bakanlığı’nda yetkili sendika olan TÜRK BÜRO SEN’in,  yetki zamanın yaklaşmış olması nedeniyle sendikamıza karalama kampanyaları başlatmış olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Yaklaşık 9 yıldır adliyelerde yetkili sendika olarak ortalarda dolaşan Türk Büro Sen, sendikamıza yönelik etik dışı broşürler bastırarak, İzmir Adliyesi başta olmak üzere birçok adliyede bunların dağıtımını yapmaktadır. Söz konusu broşürlerin gerçeği yansıtmadığı apaçık görülmesi ve adliye çalışanlarının tepkilerini çekmesinin yanı sıra kaybettikleri yetkiyi sendikamıza çamur atarak kazanmaya çalışması traji komik bir şekle bürünmektedir.

Türk Büro Sen 1992 yılında kurulmuş bir sendikadır. Hali hazırda ve geçmişte sendikanın yönetimde HİÇ BİR ADLİYE ÇALIŞANI bulunmadığı gibi yönetim kadrosunun genellikle maliye ve SGK ağırlıklı çalışanlardan olduğu sabittir. Bu nedenlerle yetkili oldukları dönemlere ilişkin adliye çalışanları adına herhangi bir kazanımlarının olmadığı da açıkça ortadadır.

Türk Büro Sen yetkilileri sendikamıza çamur atarak üye kazanmaya çalışmak yerine;

Genel merkez yönetimlerine bir adliye çalışanı alsaydılar,

1992 yılından beri adliye çalışanlarının sıkıntılarına yönelik çalışmaları olsaydı,

9 yıldır yetkiyi ellerinde bulundukları dönemde adliye çalışanlarına bir kazanım sağlamış olsalardı,

Sendikamıza çamur atmak için harcadıkları emeği ve enerjiyi adliye çalışanlarının özlük hakları için harcasalardı,

Sendikamızı karalamaya yönelik broşür yerine adliye çalışanları için kazanım veya çalışmalar yapabilselerdi, en azından bizlerin de takdirine mazhar olabileceklerdi. Lakin bunları yapmak yerine illegal broşürler hazırlayarak, sendikacılıktan uzak siyasi bir düşünceyle prim yapma yolunu tercih etmeleri gerçekten üzücü bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla bahse konu sendika yetkililerinin emeğe saygı sınırlarını aşmak suretiyle, karalama kampanyası düşüncesine dair broşür bastırma yöntemlerini esefle kınadığımızı buradan tüm kamuoyuna saygıyla deklare ederiz.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


sekiz − 6 =