Cumartesi, Ekim 24, 2020

Yazar Arşivi: Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.
Sendikamızca Kamu Denetçiliği Kurumu ile sorunlarımız müzakere edildi

Sendikamızca Kamu Denetçiliği Kurumu ile sorunlarımız müzakere edildi

Sendika genel merkezimizce Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi M.Nihat ÖMEROĞLU ile Adalet Bakanlığı personellerinin bugüne kadar çözüme ulaştırılmayan sorunları hakkında müzakere yapıldı. Yapılan müzakere esnasında Adalet Bakanlığı Personellerinin yargılama usulünün izne tabi tutulması, mübaşirlerin yardımcı hizmetler sınıfından genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, yazı işleri müdürlerinin ek göstergelerinin 3.600’e çıkartılması, Denetimli Serbestlik ve Yardım Şube Müdürlüklerinde çalışan personelin sorunlarının çözümü, ulaşım ücretlerinin ... Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı’nın Rotasyon Yönetmeliğinin İptali Hususunda Sendikamızca Dava Açıldı

Adalet Bakanlığı’nın Rotasyon Yönetmeliğinin İptali Hususunda Sendikamızca Dava Açıldı

Adalet Bakanlığı’nca çıkartılan; “Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri rotasyona tabi tutulmasına karar verilmiş idi. Bu değişiklik yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri tarafından haklı bir sebeple büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. 29712 sayı ve 14/05/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde Değişiklik ... Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı Yapılmıştır

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav İlanı Yapılmıştır

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeline ilişkin görevde yükselme sınav ilanı yapılmıştır. Sınav ilanını incelemek için aşağıdaki linki tıklayınız. Devamını Oku »

Ülkemizin geleceği gençlerimizin günü kutlu olsun

Ülkemizin geleceği gençlerimizin günü kutlu olsun

Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de milli bayramı olan 19 Mayıs tarihi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıktığı ve itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşının başlatıldığı gün olarak kabul edilmiştir. 19 Mayıs, bağımsızlığına düşkün milletimize vurulmak istenen esaret zincirlerinin parçalama kararlılığının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımının tarihidir. Ulusumuzun gençliğini temelinde dostluk, barış, sevgi ve ... Devamını Oku »

Rotasyon istemiyoruz !

Rotasyon istemiyoruz !

Adalet Bakanlığı’nca çıkartılan; “Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri rotasyona tabi tutulmasına karar verilmiştir. Ani bir şekilde personele duyurulan bu değişiklik, yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürleri tarafından haklı bir tepkiyle karşılanmıştır. Her ne kadar Adalet Bakanlığı tarafından alınan bu karar doğru olarak atfedilmiş olsa da, rotasyonun ... Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

14 Mayıs 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29712 YÖNETMELİK ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (1) numaralı alt bendinin (b) alt bendinde, aynı fıkranın (B) ... Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

14 Mayıs 2016 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29712 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere 22/A ve 22/B maddeleri eklenmiştir. “Madde 22/A – Yazı işleri ve ... Devamını Oku »

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNE ÖZEL TATİL KAMPANYASI !

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNE ÖZEL TATİL KAMPANYASI !

ADALET BÜRO SEN’in organizasyonuyla ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNE ÖZEL TATİL KAMPANYASI ! Tüm Adalet Bakanlığı Personeline ve ayrım yapılmaksızın yakınlarına, 19-20-21-22 Mayıs 2016 Tarihinde Alanya’da Alan Xafira Deluxe Resort & Spa Otel  ( http://www.xafiradeluxeresort.com ) ile 3 gece 4 gündüz tatil kampanyası anlaşması yapılmıştır. Ultra lüks tatil imkanıyla 24 saat boyunca sınırsız yiyecek içecek imkanı sunulmaktadır. Organizasyona dahil olan meslektaşlarımız havuz, Türk hamamı, sauna, ... Devamını Oku »

Adliye personeline uygulanan skandal mobbing şikayet edildi

Adliye personeline uygulanan skandal mobbing şikayet edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın  28 Mart 2016 tarihli ve konusu “Dışarıdan yemek siparişi verilmemesi” olan ve aşağıda örneği zikredilen yazısında; “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan kontrollerde Adliye çalışanları tarafından dışarıdan tepsi içerisinde çorba, sulu yemek ve kebap gibi hazır yemek siparişleri verildiği görülmüştür. Bu yemek siparişlerinin giriş kapılarında güvenlik zafiyeti oluşturduğu, servis elemanlarının aranmasının kolluk görevlilerine fazladan iş yükü getirdiği, bu durumun kontroller ... Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı 10.500 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı 10.500 personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığınca, yıl sonuna kadar adliyeler ile ceza ve tevkif evlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin 500 yardımcı personel alımı yapılacak.  Bu kapsamda adliyeler ile cezaevlerindeki yıl sonuna kadar 20.500 yardımcı personel istihdam edilmesi kararlaştırıldı. Adliyelerde görevlendirilmek üzere 3.000 zabıt katibi, cezaevlerine görevlendirilmek üzere 7.500 infaz ve koruma memuru alınacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilk aşamada 2.954 sözleşmeli personel alımı için ... Devamını Oku »