Pazar, Mayıs 19, 2019

Yazar Arşivi: Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.
ERDEMLİ ADLİYESİ PERSONELLERİNDE DEPREM KORKUSU !

ERDEMLİ ADLİYESİ PERSONELLERİNDE DEPREM KORKUSU !

Mersin’in hızla gelişen ve bir o kadar da göç alan Erdemli ilçesinde adli hizmetler halen eski hükümet konağında yerine getirilmektedir. Nüfus artışına oranla dosya sayısındaki çoğalma, haliyle personel artışının meydana gelmesiyle çalışma ortamındaki sıkıntılar da hızla büyümeye başlamıştır. En son sendikamızca 18.08.2015 tarihinde Erdemli Hükümet Konağı’na yapılan ziyarette, belirli katların adli hizmete tahsis edildiği, çalışma odalarının gerek sağlık koşulları gerekse ... Devamını Oku »

Memur maaşlarının yasal güvence altına alınması için kanun teklifi verildi

Memur maaşlarının yasal güvence altına alınması için kanun teklifi verildi

Devlet memurlarının maaşlarında yapılacak artışın yıllık enflasyon artış oranından daha az olmaması ve bunun toplu sözleşme konusu olmaması düşüncesiyle milletvekilleri Sezgin TANRIKULU ve Tekin BİNGÖL tarafından kanun teklifi verildi. Kanun teklifi aşağıdaki şekilde verilmiştir :  2013 yılında Hükümet ile yetkili konfederasyon arasında imzalanan toplu sözleşme, dünya sendikacılık tarihine büyük bir skandal olarak kaydedilmiştir. Hükümetin 2014 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 5,3 ... Devamını Oku »

Spor yapan memura devletten mesai desteği !

Spor yapan memura devletten mesai desteği !

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Reçetemiz Spor Projesi”nin tanıtım toplantısında katılan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, kamu çalışanlarının spor yapmasını teşvik edeceklerini belirtti. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin bu kapsamda, spor yapan kamu çalışanlarının mesaiye bir saat geç başlayabileceğini söyledi. Şahin 4 ila 6 ay arasında sürecek olan Reçetemiz Spor Projesine ... Devamını Oku »

Bölge Adliye, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri, CBS, İdari ve Yazı İşleri  Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik Yayınlandı

Bölge Adliye, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri, CBS, İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik Yayınlandı

BÖLGE ADLİYE VE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARİ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE  DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmelik, bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adli yargı ilk derece mahkemesi, hakimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet ... Devamını Oku »

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME BAŞARI PUANLARI YENİDEN HESAPLANDI

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME BAŞARI PUANLARI YENİDEN HESAPLANDI

28.06.2015 tarihinde yapılan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçları açıklanmıştı. Sendikamızca açıklanan sonuçların incelenmesinde sınav başarı puanlarının hesaplanmasında idarece hataya düşüldüğünün fark edilmesi üzerine Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’na itirazda bulunulmuştur. Vaki itirazın incelenmesi sonucu başarı puanları yönetmeliğe göre tekrar hesaplanarak, sınav sonuçları yeniden yayınlanmıştır. Yeniden hesaplanan sınav sonuçlarınızı incelemek için aşağıdaki linki tıklayınız.   Devamını Oku »

Zile Adliyesi’nde spor zamanı

Zile Adliyesi’nde spor zamanı

Adliyeler bilindiği üzere gerek iş temposunun yoğunluğu gerekse stresli çalışma ortamının varlığı nedeniyle meslektaşlarımız üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Sendikamızın ehemniyet gösterdiği faaliyetlerden birisi de adliyelerde sosyal aktivitelerin arttırılarak personelimiz üzerindeki stresin yok edilmesidir. Bu hususta bir çok bölgelerde lokal anlamda çalışmalarımız devam etmektedir. Adalet Büro Sen Denetleme Kurulu Üyesi Fikri Karataş’ın yapmış olduğu girişimler neticesinde Zile  Adliyesi içerisinde personelin kullanımına yönelik ... Devamını Oku »

FRANSA ADALET BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN SENDİKAMIZA ZİYARET

FRANSA ADALET BAKANLIĞI YETKİLİLERİNDEN SENDİKAMIZA ZİYARET

Tüm adliye camiasının da malumu üzerine sendikamızı 2009 yılı aralık ayında faaliyetlerine başlamış ve ülkemizdeki sendikacılık anlayışına farklı bir boyut getirmiştir. Ülkemizdeki hali hazırdaki sendika anlayışının siyasetin daha doğrusu siyasi parti liderlerinin ve yöneticilerinin teminatı olarak görülmüş ve çözümden ziyade oy potansiyeli olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca büro kolunda yaklaşık 60 kurumun sıkıştırılarak bir sendika içine doldurulmasına karşı çıkarak yargı hizmetleri sınıfını ... Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav soruları yeniden değerlendirilecek !

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav soruları yeniden değerlendirilecek !

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonrasında ilan edilen başarı puanlamasına ilişkin sonuçlar MEB sitesinden kaldırılmıştır. Edinilen bilgiye göre sınav sonuç ve puanları gibi hususlarda yapılan itirazların yeniden değerlendirmeye alındığı, değerlendirme yapıldıktan sonra sonucunun yeniden ilan edileceği bildirilmiştir. Devamını Oku »

Adalet Bakanlığı’nda öğrenim durumu nedeniyle tayinlerin önü açıldı !

Adalet Bakanlığı’nda öğrenim durumu nedeniyle tayinlerin önü açıldı !

02.4.2013 tarih ve 28606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5. maddesi ile 10.7.2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 24. maddesinde yer alan “öğrenim durumu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, Adalet Bakanlığı personellerinin eğitim mazeretleri nedeniyle tayinlerinin önü ... Devamını Oku »

Danıştay’da acı kaybımız

Danıştay’da acı kaybımız

Danıştay’da görev yapmakta olan meslektaşımız Tuba Çiftçi’nin Ankara’dan Çankırı istikametine gitmekte iken yapmış olduğu kaza neticesinde arabada bulunan annesi Satı iftçi ile birlikte vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu vahim olay bizleri de derinden üzmüştür.  Merhumelere Allah’tan rahmet tüm değerli yakınları ile çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır dileriz. Devamını Oku »