Cumartesi, Ağustos 10, 2019
ARTIK YETER

ARTIK YETER

Sendikamız yönetim kurulu üyeleri ve aynı zamanda yargı çalışanları olarak Personel Genel Müdürlüğü’nün almış olduğu kararı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı, yargı hizmetlerini hızlandırmak için art arda yargı paketleri açıklamakta ve bunları hayata geçirmektedir. Bu itibarla yargının hantal yapısını iyileştirilmesi hedeflenmektedir.  Ancak görülüyor ki ;  Adalet Bakanlığı’nda görev almakta olan bürokratların, bu hantal yapının en büyük sorumlusu olarak, biz adalet çalışanlarını görmektedir.  Bu kapsamda Personel Genel Müdürlüğü 16/04/2013 tarihli genelgesi ile yazı işleri müdürleri ve zabit katiplerini mesleki yeterlilik sınavına tabi tutacağını bildirmiştir.

Ancak bu hantal yapı içinde ve duruşmalardaki aksaklıkların biz adalet çalışanlarına mâl edilmesi  tüm yargı çalışanlarına üzüntü vermiş ve bu bağlamda yargı çalışanlarının tek sendikası olarak aşağıdaki hususları dile getirilmesini yüksek sesle düşünmekteyiz.

Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı’nca yayınlanan genelgenin, iş görenlerin yeterliliğinin tespiti ile ortaya çıkan işlerin en verimli ve düzgün bir şekilde üretilmesinin amaçlandığı varsayılacak ise ;

Öncelikle “ Personel Genel Müdürlüğü’nün yapısının değiştirilerek bu birimde görev alan bürokratların insan kaynakları uzmanlığından veya kamu yönetiminden mezun olan dolayısıyla personeli motive edecek, verimliliğini arttırmaya yönelik eğitim almış uzman kişilerden oluşması gerektiği “ kanaatindeyiz.

Ayrıca; taşra teşkilatındaki bütün sorunları biz adalet çalışanlarına yükleyen bakanlığın, bizlerle birlikte hâkim ve savcıları da sınava tabi tutması gerektiğini, yapılacak sınavlar neticesinde aksaklığın nereden kaynaklandığının tespitinin daha açıklayıcı olacağı kanaatindeyiz.

Takipsizlik kararları Ağır Ceza Mahkemelerince kaldırılan C. Savcılarını veya dosyaları Yargıtay’ca bozulan Hakimleri hizmet içi eğitime alıp, Hukuk Fakültelerindeki öğretim üyelerinden oluşan bir heyetle yazılı ve sözlü sınava tabi tutmayı, onların hukuk ve adalet konusunda yeterliliklerini artırmayı ve bu eğitimlerde başarılı olamayan Hakim ve Savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Kanunu 53 maddesinin a, b ve c bentleri uyarınca  işlem yapılması da düşünülmesi gereken konu budur.

Çünkü hali hazırda görev alan hâkim ve savcıların birçoğunun UYAP sistemini dahi etkin bir şekilde kullanamadığı, gerekçeli harç ve vekâlet ücretini dahi hesaplamakta zorlandığı, işin asıl boyutuna bakıldığında bir çok taşra teşkilatında tensip, değişik iş kararları ve hatta gerekçeli kararları dahi zabıt kâtiplerinin hazırladığı herkes tarafından açıkça bilinmektedir.

Tarafımızca anlatılmak istenen açıkça şudur sevgili meslektaşlarımız. Amacımız burada kimseyi karalamak veya yapılan hataları gün yüzüne çıkarmak değildir. Lâkin, yargının işleyişindeki aksaklıkların personele mâl edilmesi, zaten ağır iş yükü altında ezilen ve amirlerince birçok mobbing uygulamasına maruz kalan personelin hedef gösterilerek günah keçisi ilan edilmesi tüm yargı çalışanının çalışma şevkini kırmakta, zulmen yapılan bu haksız hareketler karşısında tamamen isyana sürüklemektedir.

Şunu açıkça belirmekte de fayda görüyoruz. Bakanlık bünyesinde 3 dakikada değil 90 kelime 190 kelime yazacak personel bulunur.  Fakat, ellerinden alınan havuz parası, nöbet ücretleri, fazla mesaisi ve en son olarak da ulaşım ücretlerinden geriye kalan çıplak en düşük memur maaşıyla, bu kadar iş yükünü ve psikolojik baskıyı kaldıracak başka memur kesimi bulunur mu, bunun cevabını vermek daha mantıklı olacaktır.

ADALET BÜRO SEN olarak, yapılan bu haksızlıkların durdurulması için tüm yargı yolları sonuna kadar kullanılacaktır.

Bu haksızlıklar son buluncaya kadar tüm yargı çalışanlarını siyah kurdele kampanyasına davet ediyoruz. Ayrıca bakanlığı protesto etmek için aşağıdaki kurum değişikline dair dilekçeyi doldurmak suretiyle Adalet Büro Sen il ve kurum temsilcilerine teslim etmelerini rica ediyoruz.
Saygılarımızla,

Tüm Yargı Çalışanları adına,

ADALET BÜRO SEN

GENEL MERKEZİ   

DİLEKÇE ÖRNEĞİ :

T.C.

BAŞBAKANLIK

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Kurum değişikliği talebinde bulunan :

Adı-Soyadı    :

TC Kimlik No :

Adres             :

Çalışmakta olduğu kurum  : Adalet Bakanlığı

Birim                                               : ….

Adalet Bakanlığı bünyesinde …………… Adliyesinde ZABIT KATİBİ/YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ/ MÜBAŞİR  olarak görev yapmaktayım. Son günler içerisinde bağlı bulunduğum kurum içerisinde öncelikle mesai yapmamıza rağmen mesai ücretlerinin kaldırılması, sonrasında yol yardımı giderlerinin elimizden alınması ve son olarak yayınlanan Adalet bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 16/04/2013 tarih ve 5532/16374 sayılı ve Zabıt Katiplerinin etkinlik ve yeterliliklerinin artırılması konulu genelgesi üzerine yargının hızlı işlememesinin nedeni olarak sadece bizlerin görülmesi üzerine çalışma şevkimin kırılması , geleceğimden endişe etmem , çalışma psikolojimin bozulması ve başkaca bir kurumda daha verimli olarak çalışacağıma olan inancım nedeni ile kurumunuzda görev almak istiyorum.

Talebimin uygun görülmesi halinde gerekli işlemlerin tamamlanması amacı ile tarafıma ve halen bağlı bulunduğum kuruma bilgi verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                     __ / __ / 2013 

                       İsim – imza

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


− iki = 5