Cuma, Şubat 21, 2020
Adliye personeline uygulanan skandal mobbing şikayet edildi

Adliye personeline uygulanan skandal mobbing şikayet edildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın  28 Mart 2016 tarihli ve konusu “Dışarıdan yemek siparişi verilmemesi” olan ve aşağıda örneği zikredilen yazısında;

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan kontrollerde Adliye çalışanları tarafından dışarıdan tepsi içerisinde çorba, sulu yemek ve kebap gibi hazır yemek siparişleri verildiği görülmüştür.

Bu yemek siparişlerinin giriş kapılarında güvenlik zafiyeti oluşturduğu, servis elemanlarının aranmasının kolluk görevlilerine fazladan iş yükü getirdiği, bu durumun kontroller sırasında gözden kaçmalara sebebiyet verebileceği, ayrıca dışarıdan söylenen yemekleri getiren servis elemanlarının asansör önlerinde yığılmalara neden olduğu, asansör içinde yemekler nedeni ile kötü kokuların oluştuğu ve kirli yemek tabakların, tepsilerin birimlerin kapı önlerine bırakıldığı, bu kirli yemek tabaklar ve kirli tepsilerin etrafa kötü koku yayarak göze hiç hoş gelmeyen görüntüler oluşturduğu tespit edilmiştir.  

Bu nedenlerle dışarıdan yemek siparişi verilmemesi hususunun HAKİM-SAVCI DIŞINDAKİ tüm personele tebliği rica olunur.” denilmesi üzerine, personelin aşağılandığı ve 2.sınıf vatandaş muamelesi gördüğünde bahisle bir çok şikayet talepleri sendikamıza intikal etmiştir.

Haksız ve hukuksuz bir idari işlem olan bu karar, Anayasa’nın 10.maddesine aykırı olmasının yanı sıra, hiyerarşik yapılanmış kurumlarda, kontrolün zayıf olduğu kişilere, gücü elinde bulunduran kişinin ya da yetkilinin, psikolojik yollardan baskı uygulayarak işten bıktırma ve iş ortamından soğutma tanımıyla kendine yer bulan mobbing uygulamasının en açık bir örneğidir.

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan personelin yeterince yoğun olan iş yükü ve stresinin yanı sıra bu tür olumsuz ve anlamsız uygulamalar, personelin iş yerinden soğumasını tetiklemekte, iş verimini ise ciddi boyutlarda olumsuz etkilemektedir.

Meydana gelen bu üzücü uygulama ve sendikamıza gelen yoğun şikayetler de göz önünde bulundurularak, personelimizin ruhsal güveninin teminat altına alınması ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına, Adana Adliyesi’nde aşağıdaki icrai işlemi düzenleyen yetkililer hakkında yasal sürecin başlatılması hususunda Adalet Bakanlığı ile Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu‘na sendikamız avukatı kanalıyla şikayet dilekçesi resmi yollardan intikal ettirilmiştir.

adanacbs şikayet şikayet1 şikayet2

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


dokuz − 8 =