Çarşamba, Ağustos 4, 2021
Adalet Sen’den Adalet Bakan Yardımcısı Yakup MOĞUL’a ziyaret!

Adalet Sen’den Adalet Bakan Yardımcısı Yakup MOĞUL’a ziyaret!

Bugün sendikamız Genel Başkan Vekili Hasan Hüseyin TAŞCI, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ekinci, Sakarya/Kocaeli Şube Başkanımız Şemsi KÖROĞLU ve Konya Şube Başkanımız İlyas OĞUZ eşliğinde Adalet Bakanı Yardımcımız Sayın Yakup MOĞUL ile karşılıklı görüşme sağlanmış olup, sayın bakanımıza yeni görevinin hayırlı olması temennisinin yanı sıra;

  • Sözleşmeli arkadaşlarımızın 3+1 sistemi ile 4/A kadrosuna alınması hususundaki çalışmaların tamamlanmasına rağmen halen ilanının yapılmadığından bahisle Adalet Bakanlığı otoritesi ile gereken ilginin gösterilmesi,
  • Zabıt katibi arkadaşlarımızın iş güçlüğü zammı cetvel göstergesinin emsallerinden 200 puan daha düşük olduğu, iş riski zammının ise hiç verilmediği, bu nedenle iş güçlüğü zammının arttırılarak iş riski zammının cetvele eklenerek ortalama 180.TL maaş artışının gerçekleştirilmesi için çalışmalarının başlatılmasının kaçınılmaz olduğu,
  • Sözleşmeli mübaşirlerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçmesi sonrası gereken düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle ek göstergelerinin düşük olduğu ve emsallerine göre eksik ödeme aldıkları, ayrıca yeşil pasaport almalarının gerektiği, bu haliyle bu husustaki eksikliklerin giderilmesinin gerektiği,
  • Sözleşmeli çalışan arkadaşlarımızın yol ve mazeret izinlerinin mevzuat eksikliği nedeniyle verilmediği, bu nedenle mevzuata bu izinlerin de dahil edilmesinin gerektiği,
  • Adliyeki tüm müdürlerinin 3600 ek göstergesi ile ilgili çalışmalarımızın TBMM ve Bakanlık nezdinde yapıldığı, haliyle bu çalışmaların takibinin gerektiği hususları beyan edilmiş olup, bu konulara ilişkin hazırlamış olan raporlarımız bakanlık makamına takdim edilmiştir.

Sayın Bakanımız geçmiş meslek hayatına ilişkin deneyimi göz önünde bulundurulduğunda bu hususlardaki eksikliklerin farkında olduğunu, raporlarımız doğrultusunda talebimiz veçhile gerekli çalışmaların mutlaka yapılacağını, sendikamızca yapılan mevcut ziyaretten memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir.

Sayın Bakanımıza göstermiş olduğu ilgi, alaka ve taleplerimize ilişkin hassasiyetten ötürü ayrıca teşekkür ederiz.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


3 − üç =