Perşembe, Şubat 20, 2020
Adalet Sen olarak tüm adliyelerde “MOBBİNGLE MÜCADELE BİRİMİ” kuruyoruz!

Adalet Sen olarak tüm adliyelerde “MOBBİNGLE MÜCADELE BİRİMİ” kuruyoruz!

Mobbing, mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit, kendi işini gördürme, değersizleştirme vb. şekillerde bir kişiye karşı yapılan duygusal saldırı olarak karşımıza çıkıyor.

Sendikamızca uzunca bir dönemdir Adalet Bakanlığı Personeli üzerinde yapılan anket, değerlendirme ve araştırmalarda, personelin sosyal ve ekonomik yetersizliklerinin yanı sıra en çok şikâyet ettikleri konunun başında işyerinde uğramış oldukları psikolojik tacizin geldiği tespit edilmiştir. Karşılıklı yapılan ikili görüşme ve istişarelerde personelin, kamu kurumları arasında en yoğun çalışma temposuna sahip olduklarını, fiziken yıpranmanın yanı sıra çoğu zaman çeşitli amir baskısı ile ruhen yıpranmanın da yoğun olarak ortaya çıktığı, personel adına tanımlanan işin tüm mesaiyi doldurmasına rağmen, amir baskısı nedeniyle kendilerine ait olmayan işi de yapmak zorunda kaldıkları, amirlerince yapılması gereken işin kendilerine yüklendiği gibi işin en ilginç kısmı olan şahısla birebir bağlı ilişkilendirilen amirlere ait elektronik imzalarının dahi kendilerine kullandırıldığını, bu duruma karşı gösterilen refleks halinde bulunulan makam ve konumun kullanılması suretiyle baskı yapıldığı hususunda yoğun şikâyetlerde bulunulmuştur.

Sendikamıza intikal eden birçok vakanın irdelenmesinde, bazı personel hakkında sudan sebeplerle tutanaklar tutularak disiplin soruşturmalarının başlatıldığı, tahammül sınırlarının zorlandığı emir ve talimatlara maruz kaldıkları, diğer personel ve vatandaş karşısında kendisini değersiz hissedeceği hal ve hareketlere maruz bırakıldığı, tüm bu davranışlar karşılığında personelin ruh halinin bozulduğu, çalışmış olduğu kuruma karşı olumsuz düşünceler besleyerek yaptığı işten soğumaya başladığı, yapılan psikolojik tacizin seviyesinin yoğunluğuna göre çalışılan kurumdan istifaların dahi gerçekleştiği, hatta son dönemde intihar eden personelimizle alakalı sendikamızın yaptığı araştırmada, intihar gerekçesinin ekonomik durumlarının yanı sıra işyerinde meydana gelen yoğun baskının gerekçe olarak bildirildiği görülmüştür.

Yapılan tüm araştırmalar ve toplanan veriler neticesinde ADALET SEN çatısı altında MOBBİNGLE MÜCADELE BİRİMİ kurulmasına karar verilmiştir. Verilen karar doğrultusunda tüm il, ilçe ve kurum temsilcilerimiz ile talep eden üyelerimize bugünden itibaren Sakarya Üniversitesi’nden MOBBİNGLE MÜCADELE EĞİTİMİ verilmeye başlanmıştır. Eğitimin tamamlanmasına müteakiben, eğitime katılan tüm temsilcilerimize Sakarya Üniversitesi tarafından sertifikaları teslim edilecektir. Sizlerin de bu eğitimi almak istemesi halinde ADALET SEN Genel Merkezine müracaat etmeniz yeterli olacaktır.

MOBBİNGLE MÜCADELE BİRİMİ PERSONELİ çalıştıkları kurumda mobbinge maruz kalan personelin en yakın yardımcısı olacaktır. Bu yardım talep edildiği takdirde sendikamız genel merkezince de desteklenecektir. Unutmayınız ki, hiçbir zaman yalnız değilsiniz, sendikamızın desteğini her zaman arkanızda hissedeceksiniz.

 

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


− 3 = dört