Pazar, Ağustos 30, 2020
ADALET BAKANLIĞI “KARİYER VE LİYAKAT” İLKESİNİ YOK SAYMAMALIDIR! ADLİYELERDE BASIN AÇIKLAMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

ADALET BAKANLIĞI “KARİYER VE LİYAKAT” İLKESİNİ YOK SAYMAMALIDIR! ADLİYELERDE BASIN AÇIKLAMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yargı Reformu Strateji Belgesi taslağına karşı sendikamızca tepkilerimiz devam ediyor. Yazı işleri müdürlüğü görevinin meslektaşlarımızın elinden alınmasına karşı bugün bir tepki de Adalet Sen Mersin Şubesi’nden geldi. Sendikamız Mersin Şube Başkanı Melda Akdoğan ve Başkan Yardımcısı Bahadır Erol Karakaş tarafından Mersin Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında; “Yapılması düşünülen bu düzenlemeyle zabıt katiplerinin tek kariyer şansı olan yazı işleri müdürlüğü, kariyer meslek düzenlemesi adı altında baro lobisinin faaliyetlerine kurban edilerek ellerinden alınmak istenmektedir.

Bizler Adalet Bakanlığı personelinin temsilcileri ve güçlü sesi olarak buradan haykırıyoruz;

• ADALET BAKANLIĞI, zabıt kâtiplerinin kariyer mesleği ve tek hedefi olan yazı işleri müdürlüğünü asla siyasi taleplere kurban vermemelidir.

• ADALET BAKANLIĞI, hukuk eğitimi içerisinde yer almayan, kalem mevzuatı, halkla ilişkiler, iletişim, UYAP ve yargı örgütü gibi mesleğin icrasına yönelik eğitim almayan kişileri açıktan atama yoluyla amir pozisyonuna getirmemelidir.

• ADALET BAKANLIĞI, 657 sayılı DMK’nun 3.maddesindeki “kariyer ve liyakat” ilkelerini asla yok saymamalıdır.

• ADALET BAKANLIĞI, tüm kamu çalışanlarının KPSS ile atanmasını yok sayıp, sırf hukuk eğitimi aldı diye tepeden atamayla meslektaşlarımızın vebaline girmemelidir.

• ADALET BAKANLIĞI öncelikle hukuk fakültesini bitirip de işsiz kalanlara değil, personeline yani öz ve öz kendi evlatlarına sahip çıkmak zorundadır.

Sendikamızca Adalet Bakanlığı Personeli arasında yapılan anketlerde şu tablo karşımıza çıkmaktadır:

• Kurumlar arası geçişe muvafakat verildiği takdirde meslektaşlarımızın YÜZDE DOKSANI BAŞKA KURUMLARA GEÇMEK İSTEMEKTEDİR.

• Adliyelerde MOBBİNGE MARUZ KALDIKLARINI BEYAN EDENLERİN SAYISI YÜZDE SEKSENDÖRTE ÇIKMIŞTIR.

• Adalet Bakanlığı personelleri arasında İNTİHAR vakaları her geçen gün daha da artmaktadır.

• 3600 EK GÖSTERGE en hafif meslek kadrosuna dahi verilmekte iken ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ burada da yok sayılmaktadır.

• ULAŞIM ÜCRETLERİ seçim yatırımı olarak bir kısım meslek mensuplarına vaat edilirken, bizlerin elindeki ulaşım ücretleri ise maalesef geri alınmaktadır.

Daha ne kadar ezileceğiz bilmiyoruz ama her ne kadar istemesek de üzülerek şu hususu ifade etmek istiyoruz; ADALET BAKANLIĞI artık personelimizin çalışmak istemediği, zorla çalıştığı bir bakanlık haline gelmiştir. Adalete yönelik yapılan her düzenlemede personelimiz yok sayılmış ve hatta elindeki hakları birer birer geri alınmıştır.

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde hiçbir kurum fazla mesai yapmaz iken, tüm personelimiz karşılık beklemeksizin haftalar süren fazla mesailere kalmıştır. Yargının her zaman cefasını personel çekmiş, cefasını ise başkaları sürmüştür. Tüm meslektaşlarımız adına buradan hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Adalet Bakanımıza sesleniyoruz. Adaletin içinde adaletsizliğin tohumlarını atan bu yanlışlıktan bir an önce dönülmeli, bakanlığın öz evladının helali olan bu hakkı kurum dışına ikram etmemelidir.

Buradan ayrıca yapmış olduğu yoğun lobi faaliyetleriyle, gerek uzlaştırma kurumundan Adalet Bakanlığı personelini dışlamaya kalkan ve gerekse mahkeme yazı işleri müdürlerinin hukuk fakültesi mezunu olacağından bahisle “dosyanın eksik olma devrinin biteceğini, hukukçuların hazırladığı kalem işleriyle hakimin dosyaya hazır olacağını” beyan ederek, personelimizin “YETERSİZ” olduğunu ima eden Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ayrıca KINIYORUZ. Unutmamalıdır ki, yazı işleri müdürlerimiz zaten yeterince hukuk eğitimi alan personellerden seçilmektedir.

Şu hususu tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Kamu kurumları, kamu yöneticileri ve bu işin eğitimini alan personeller tarafından yönetilmelidir. Milletvekillikleri, belediye başkanlıkları, birçok bürokratik alanlar zaten yeterince hukukçu dolmuştur. Hukukçu kontenjanını eritmek adına meslektaşlarımızın kariyer umutlarını ellerinden almak yapılabilecek en büyük hatalardan biri olacaktır. Aynı hataya seçim müdürü alımında da düşülmüştür. Ancak görüyoruz ki daha ilk seçimde büyük sıkıntılar yaşanmıştır.

Bu vesileyle, tüm meslektaşlarımızı mağdur eden bu yanlış düşünceden bir an önce dönülmesi gerekmektedir. Şayet bu düzenlemeden vazgeçilmeyecek ise, bizlere kurumlar arası geçişin önünü açılmak zorundadır. Taleplerimizin olumsuz karşılanması halinde, diğer sendikalarla ortak istişare neticesi gerek iş yavaşlatma ve gerekse iş bırakma eylemlerine mecbur kalacağımızı buradan tüm kamuoyuna ayrıca deklare ederiz. Buradan tüm meslektaşlarımıza haykırıyoruz, artık 1 olma vakti gelmiştir” diyerek sözlerini bitirdiler.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


− iki = 6