Çarşamba, Ağustos 4, 2021
Adalet Bakanlığı’nda öğrenim durumu nedeniyle tayinlerin önü açıldı !

Adalet Bakanlığı’nda öğrenim durumu nedeniyle tayinlerin önü açıldı !

02.4.2013 tarih ve 28606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5. maddesi ile 10.7.2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 24. maddesinde yer alan “öğrenim durumu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, Adalet Bakanlığı personellerinin eğitim mazeretleri nedeniyle tayinlerinin önü kapatılmış idi.

Sendikamızca yönetmeliğin iptali hususunda Danıştay’a açılan davanın yanı sıra bireysel talebi reddedilen üyemiz adına Mersin 2. İdare Mahkemesi’ne açılan dava sonucunda eğitim ve öğrenim hakkının Anayasal bir hak olup engellenemeyeceğinden bahisle idarenin işleminin iptaline karar verilmiş olup, Adalet Bakanlığı Personeli’nin eğitim mazereti nedeniyle tayinlerinin önü açılmış, bu konudaki haklı mücadelemiz kazanımla sonuçlanmıştır.

eğitim-1

eğitim2

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

117 yorum

 1. İyi günler arkadaşlar, ben yaklaşık 1.5 yıldır infaz ve koruma memuru olarak görev yapıyorum, 4. sınıf lisans öğrencisiyim, okulum yaklaşık 1500 km uzakta bir ilde, eğitim nedeniyle tayin durumu kaldırıldığı için tayin istesem de red cevabının geleceğini biliyorum, tayin içinde nerden baksanız daha 1 yılım var, dava açmayı düşünüyorum da kazanabilir miyim ?

 2. Merhaba, benim havuz tayiniyle geldiğim yerde henüz iki yılım dolmadı, bu husus eğitim nedeniyle tayine engel midir, ayrıca kazandığımız okulun iki yıllık yada dört yıllık olması fark eder mi, iki yıllık kazanırsak yine de bu gerekçeyle tayin isteyebilir miyiz, birde farklı bir ilde kazandığım bölümün çalıştığım şehirde de olması yine eğitim nedeniyle tayine engel olur mu?

  • Adalet Büro Sen

   ” Anayasa : Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz. ” hükmü gereğince iki yıllık sürenin dolması gerekmemektedir. Çünkü hiçbir yönetmelik, tüzük ve yasa Anayasa’ya aykırı olamaz. Muhtemelen talebiniz reddedilecektir. Ancak dava yoluyla kazanabileceğiniz kanaatindeyiz.

 3. Merhaba, ben zabıt katibi olarak görev yapıyorum, benim görev yaptığım ilde işletme bölümü var, ben farklı bir ilde aynı bölümü kazanırsam ve eğitim mazereti ile tayin istersem olur mu, birde bulunduğum yerde henüz iki yılımı doldurmadım, bu husus eğitim nedeniyle tayin hakkına engel mi, son olarak kazandığımız bölümün iki yıllık ya da dört yıllık olması eğitim nedeniyle tayin isteme de fark ediyor mu, yani iki yıllık okul kazanırsak yine eğitim nedeniyle tayin isteyebiliyor muyuz?

  • Adalet Büro Sen

   ” Anayasa : Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz. ” hükmü gereğince iki yıllık sürenin dolması gerekmemektedir. Çünkü hiçbir yönetmelik, tüzük ve yasa Anayasa’ya aykırı olamaz. Muhtemelen talebiniz reddedilecektir. Ancak dava yoluyla kazanabileceğiniz kanaatindeyiz.
   Ayrıca iki ya da dört yıllık öğrenim süresi bu hususta bir değişiklik oluşturmamaktadır.

 4. Merhabalar iyi günler nasip olursa bende bu yıl üniversite terchilerinde bulunacağım yeni bir üniversite bölümü için memuriyetten önce bir lisans bölümünde okuyordum atanınca bırakmak zorunda kaldım yeni bir önlisans programı tercih etmeyi düşünüyorum defalarca tayin talebinde bulundum red verdiler aynı kurumda başka bir arkadaşın tayin talebini uygun görüp eğitim durumunda gönderdiler ve o arkadaşın tayin yazısı da benim elimde dava açsam kazanır mıyım eğitim özründen hem o arkadaşı emsal gösterip hemde eğitim hakkının engellenemeyeceğini dile getirsem.

  • Adalet Büro Sen

   Bu hususla alakalı yerel mahkemeler farklı kararlar verebilmektedir. Lakin anayasanın 40.maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle genel anlamda olumlu sonuç alacağınız kanaatindeyiz.

 5. iyi günler dilerim, 1 yılını doldurmayan sözleşmeli personelin eğitim dolayısıya tayin hakkının olmadığını söylemişsiniz; lakin anayasada eğitim hakkı engellenmez diye açık bir ibare mevcut, sözleşmeli personelin eğitim hakkını elde edebilmesi için bir yıl çalışma zorunluğu kurumdan kuruma mı değişiyor, yoksa tüm kurumlarda mı böyle? Zabıt katibi olarak 1 yılı doldurmadan eğitim hakkı dolayısı ile tayin isteme imkanımız yok mu?

 6. Merhaba;

  Ben 4 aydır zabıt katibi olarak çalışıyorum. Sözleşmeli (4/b)

  bu yıl yani 2017 yılında yapılan ösym nin ygs ve lys sınavlarına girdim.

  Eğer bu yıl bir üniversite yazamazsam askerliğin tecili biticek ve mecbur askere gitmiş olacam. Tecil 01/01/2018 de bitiyor. Yani bu yıl bir üniversite yazmam gerekiyor.

  Bunun için il dışı üniversite 4 yıllık ikinci öğretime puanım yetiyor. Eğer yazarsam eğitim nedeniyle beni il dışına alabilirler mi bununla ilgili bir kararınızı da inceledim. Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2014/877 esas numaralı kararınızı inceledim.
  http://adaletburosen.org.tr/blog/adalet-bakanliginda-egitim-nedeniyle-tayinlerin-onu-acildi/ sizin linkiniz de bu şekilde

  acaba benimle aynı durumda mı bu kararda ki kişi. Benim şansım olabilir mi ? Bunun için ne yapmam gerekiyor. Yardımcı olur musunuz ?

  • Adalet Büro Sen

   Her ne kadar bakanlığın bu konuda tutumu olumsuz olsa da yukarıda linkini göndermiş olduğunuz kararımızda olduğu üzere hukuki müracaatınız olumlu sonuçlanabilecektir.

 7. Üniversite okurken okulu dondurup zabit katibi olarak göreve başladım.
  1-) İkinci üniversite kazanırsam ( görev yaparken üniversite kazanırsam ) tayin isteyebilir miyim ?
  2-) Sözleşmeli memurların tayin hakkını kullanmaları için görevde bir yıl doldurmaları şart mı ? Cevap verirseniz sevinirim saygılarımla..

  • Adalet Büro Sen

   Göreve başlamanız sonrasında kazanmış olduğunuz okul mazereti nedeniyle tayin talebinde bulunabilirsiniz. Daha öncesinde de mükerrer defalar belirttiğimiz üzere bu talebinizin reddi halinde yargı yolu ile sonuca ulaşmanız mümkün olacaktır. Sözleşmeli olmanızdan ötürü yasal süre dolduktan sonra tayin talebinde bulunmanız mümkün olacaktır.

 8. Hocam kolay gelsin.
  2015 yılında göreve başlayan sözleşmeli zabıt katibiyim. (657 4/B)
  Bu yıl üniversitede tercih yapmak istiyorum. Fakat istediğim programlara puanım sadece şehir dışında yetiyor.
  Şehir dışına tercih yapsam tayin isteme durumum var mı ?
  Malum 2. öğretim tercih yapmak zorundayım. Adalet 2 yıllık seçsem tayinim yapılır mı mesleki açıdan ilerlemek için ?
  ya da farklı bir bölüm tercih edersem 4 yıllık da olsa RED edilme durumu olur mu ?
  şimdiden teşekkürler…

  • Adalet Büro Sen

   Öncelikle sözleşmeli personellerin tayin haklarını kullanabilmeleri için 1 yıllık süreyi tamamlamaları gerekmektedir. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere Anayasa’nın 42.maddesi gereğince eğitim hakkının engellenemeyeceği açık olmakla birlikte idarenin olumsuz görüşü halinde idari yargıda açılacak dava sonucunda olumlu sonuç alınabilecektir.

 9. İyi günler.ben polis memuruyum.goreve bu yıl başladım.2014 hem hukuk fakültesini hem de polis okulunu kazandım.maddi imkanlardan dolayı polis okuluna gittim ve hukuk fakültesini dondurdum.atamam okulumdaan farklı bir ile cikti.b u yıl okula baslayamazsam okul hakkımı kaybediyorum.dilekce gonderdim personeldaire başkanlığına atamamin bir yıl sonra genel atama da değerlendirileceğini söylüyorlar.bu yıl ders kaydını yapıp derslerde aktif olamazsam hakkım bitiyor.atama yönetmeliğine gore eğitim durumundan dolayi genel atamanın dışında mazeret ataması yapilabiliyor.bundan sonra ne yapmam gerekiyor.tekrardan dilekçe mi yazmam gerekiyor.yardimci olursanız sevinirim.

  • Adalet Büro Sen

   Anayasa’nın 42.maddesi gereğince eğitim hakkının engellenemeyeceği açık olmakla birlikte idarenin olumsuz görüşü halinde idari yargıda açılacak dava sonucunda olumlu sonuç alınabilecektir.

 10. Öncelikle iyi günler, ben eğitim durumundan dolayı tayin istedim, komisyon olur verdi, ancak; bakanlık red etti. İdare mahkemesine dava açtım yürütmenin durdurulması talepli, yürütmenin durdurulması kararı gelir mi acaba bunu öğrenmek istiyorum.

  • Adalet Büro Sen

   Muhtemelen gelecektir.

   • İyi günler üni okurken sözleşmeli zabıt katibi olarak atandım atandığım yer öğrenim gördüğüm yerden başka bir yere atandım bu yüzden tayin isteyebilmem için ne yapmam lazm bir yıl bekleyecekmiym hiç mi hakkım yok sözleşmeli iken tayin isteyebilmem icin

   • Adalet Büro Sen

    Maalesef bu durumda tayin hakkınız bulunmamaktadır. Yönetmelik uyarınca atamadan sonra eğitim hakkını elde etmiş olmanız gerekmektedir.

 11. İyi çalışmalar,adalet bakanlığı personellerinin yeşil pasaport alabilmesi hususunda açılmış bir davanız varmı?Varsa mahkeme ve dosya numarasını alabilirmiyim? Teşekkürler

  • Adalet Büro Sen

   Adalet Bakanlığı Personelinin yeşil pasaport alabilmesine dayanak Pasaport Kanunu’nun 16.maddesinin değiştirilmesi hususunda TBMM’ne verilmiş kanun teklifimiz vardır.

   • Bi soru sorduk yorumumuz silindi. Küfür etmedim hakaret etmedim eğitim durumundan tayin î sordum?? Böyle mi çalışıyorsunuz siz ??

   • Adalet Büro Sen

    Tekerrüre esas olmayan sorulan bütün sorulara mümkün cevap verilmektedir. Ayrıca silinen herhangi bir yorum da olmamıştır. Sorunuzu tekrar iletirseniz yardımcı olmaya çalışalım.

   • İyi günler. Benim bir kaç sorum olacaktı. Ben 2014 Eylül ayında Dumlupınar Üniversitesinde 4 yıllık bir tane bölümde lisans okumaya başladım. Daha sonra 2015 Haziran ayında Zabıt Katibi olarak memuriyete başladım. Sizin açmış ve kazanmış olduğunuz davadan sonra eğitim durumundan dolayı tayin istesem bu isteğim adalet komisyonu tarafından kabul edilir mi ? Eğer reddedilirse bir sonraki sene üniversite sınavlarına girip bir üniversite kazansam o zaman durumum değişir mi ? Ayrıca mazeret tayini isteyebilmek için memuriyette 1 yılı doldurmak şart mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim.

   • Adalet Büro Sen

    Göreve başlamadan önce kazandığınız üniversitede öğrenim görmeniz eğitim durumundan mazeret tayinine konu olamamaktadır. Göreve başladıktan sonra kazanılmış olması halinde bu haktan faydalanmanız mümkün olacaktır.

 12. iyi günler,
  istanbulda 2012 yılından beri zabıt katibi olarak görev yapmaktayım. 2015 yılında farklı bir ilde bilgisayar öğretmenliği kazandım. tayin dilekçesi vermeyi düşünüyorum bu durumun bakanlık ve olası bi ihtimalde idare mahkemelerin tutumu nedir acaba öğrenebilirmiyim

  • Adalet Büro Sen

   Bu hususa daha önce de birçok kez cevap verilmiştir. İdarenin olumsuz tutumu halinde yargı yolu ile ihtilafın halli mümkündür.

 13. İyi çalışmalar ben son havuz tayiniyle Isparta’da hukuk fakültesinde öğrenim gördüğüm için Isparta’ya tayin istedim ve tayinim çıktı, zabıt katibi olarak görev yapmaktayım, eğitim durumumu komisyonla görüştüm benim gibi eğitim nedeniyle gelen bir arkadaş daha vardı onu ve beni geçici görevlendirmeyle Isparta’da ilçeye verdiler, geri kalan tayincilerin hepsi merkez adliyede kaldı, bunun sebebi aşikar “bu okuyor bizim işimize yaramaz” mantığı, ben tüm düzenimi bozdum abartı olacak ama hayatım neredeyse alt üst oldu okulumu bir an önce bitireyim diye, tayinim çıktı bu sefer de daha koltuğuma oturmadan, beni ilçede geçici görevlendirdiler, geçici görev de kanaatimce “nasılsa geçici dava açmayayım bir ay sonra nasılsa döneceğim” diye düşünmemi istediklerinden kaynaklanıyor, gideceğim ilçenin nüfusu 3200 ve adliyede görevli katip sayısı 6 derdesti toplasanız 500 etmez kişi başına yıllık düşen dosya sayısı 80 yani iş yoğunluğu olan bir yer değil, bizim iki haftada elimizden geçen dosyayı o adliye 1 yılda yapıyor. Resmen gözdağı veriyorlar okuyanlara. Okula gidiyorum, ya oku ya memurluk yap diyorlar, işe gidiyorum, okuyorsan git okulunu oku adliyede ne işin var diyorlar, sanki keyfimden kalkıp her sabah işe gidiyorum, ben istemez miyim öğrenci hayatı yaşayayım ama babam zengin değil malesef kendimi bildim bileli hem çalışıp hem okuyorum. Bir aylık geçici görevlendirme kararına karşı itiraz hakkım var mı, Okulum zaten Isparta’da deyip de ilçeyi de Isparta’dan sayarlar mı? İlçe merkeze 2 saate yakın uzaklıkta.

  • Adalet Büro Sen

   Eğitim mazereti nedeniyle yapılan tayinlerde personelin geçici süreyle görevlendirmeleri Anayasa’nın 42.maddesinin ruhuna aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü atanmasının asıl gerekçesini oluşturan eğitim hakkının engellenmesi hususu ortaya çıkmaktadır. Şayet geçici görevlendirme yapılacak ise eğitim ve öğretim dönemi dışındaki zamanlarda değerlendirmeye alınması daha uygun olacaktır. Bu nedenle yapılan görevlendirmeye itiraz hakkınız bulunmaktadır.

 14. Acaba kararın çıkmasından bu yana kadar eğitim mazeretiyle naklen yer değiştiren arkadaşlar varmı ? Eğer varsa hangi yolu deneyerek bu hakka sahip oldunuz öğrenebilirmiyim.

  • Adalet Büro Sen

   Müracaat eden bir çok arkadaşımız bulunmaktadır. Kurumdan ret cevabı alan arkadaşlar aynı şekilde yürütmenin durdurulması talepli idari yargı yoluna başvurmuşlardır.

 15. öncelikle vermiş olduduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederim.benimde bir kaç sorum olacaktı.şuanda yaklaşık5,5 aydır sözleşmeli mübaşir olarak görev yapmaktayım,ve bunun yanı sıra 2011 yılından bu yana uludağ üniversitesinde öğrenim görmekteyim.eğitim durumundan dolayı tayin isteyebilirmiyim ,istersem cevap ne olur.bir sorum daha var.ben 2014 kpss puanı ile kazandım ve halen 1yıl daha bu puanı kullanabiliyorum.bu durumda ilerleyen zamanlarda kadrolu katiplik veya mübaşirlik sınavlarına başvurabilirmiyim.teşekkür ederim.

  • Adalet Büro Sen

   Öncelikle sözleşmeli personellerin tayin haklarını kullanabilmeleri için 1 yıllık süreyi tamamlamaları gerekmektedir. Sonrasında Adalet Bakanlığı memur sınav, atama ve nakil yönetmeliğin 24. madde 3.fıkrasında “Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak nakil talebinde bulunulamaz. ” denilmektedir. Bu itibarla öğrenim esnasında memuriyeti girmiş olmanız nedeniyle bu talebiniz uygun görülmeyecektir.
   2014 yılı KPSS puanınızla olası açılabilecek kadrolu mübaşirlik veya katiplik sınavına başvuru yolunuz açık bulunmaktadır. Sözleşmeli pozisyondan istifanız veya kadrolu olarak devamınıza dair teklif hususu sınava gireceğiniz komisyon takdirinde bulunmaktadır.

 16. Üniv eğitimi başlangıç : 2012
  Memuriyete başlangıç : 2013
  Yıl : 2015

  Eğitim Mazeret Tayininden ben faydalanamıyor muyum yani… İşe girişim öğrenciliğim zamanındaydı..

  • Adalet Büro Sen

   Adalet Bakanlığı memur sınav, atama ve nakil yönetmeliğin 24. madde 3.fıkrasında “Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak nakil talebinde bulunulamaz. ” denilmektedir. Bu itibarla öğrenim esnasında memuriyeti girmiş olmanız nedeniyle bu talebiniz uygun görülmeyecektir.

 17. Merhaba ben göreve sözleşmeli olarak 4 ay önce başladım. Üniversite 3. Sınıf öğrencisiyim. Ama okulum görev yaptığı ilde değil. Ben olası bi kadro gelmesi durumunda eğitim durumundan tayin isteyebilir miyim. (Üstlerimë sorduğum zaman 2 yılını doldurmak zorundasın aksi takdirde olmaz, sen okurken bu görevi seçtin, eğer çalışırken herhangi bi üniversite kazanırsan ancak o zaman böyle bi hakkın olur dediler.) Konu hakkında bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Adalet Büro Sen

   Adalet Bakanlığı memur sınav, atama ve nakil yönetmeliğin 24. madde 3.fıkrasında “Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak nakil talebinde bulunulamaz. ” denilmektedir. Bu itibarla öğrenim esnasında memuriyeti girmiş olmanız nedeniyle bu talebiniz uygun görülmeyecektir.

 18. Hocam gerçekten taktir ettim sizi.benim de başımda aynı durum var. Ama ben tarım bakanlığında çalışıyorum.bi kaç gün sonra dilekçe vermeye gidecem kayıttan sonratayin dilekçesinde sizinde örnek mahkeme kararınızı ekledim bişey değişir mi. Yada değişmezse bile mahkemeye versem kazanma şansım olurmu başka bakanlık sonuçta mahkeme red verir mi

  • Adalet Büro Sen

   Daha önceden de bahsettiğimiz üzere her türlü idare kararına karşı yargı yolu açıktır. Anayasa’nın 42.maddesi gereğince eğitim hakkının engellenemeyeceği açık olmakla birlikte yargı kararının bu konuda olumlu olacağı kanaati güç kazanmaktadır.

 19. Selam ..
  Bakanlığa yazdığım egıtım mazeretı red cevabıyla geldi , gerekce bakanlıgın egıtım hakkını kaldırdıgı ve kurumda yeterli personeli olmadığına dıkkat cekmıs bundan sonra ne yapmam gerekıyor ıdare mahkemesıne dava acsam ne zaman sonuclanır ve sonuc ne olur tesekkurler adalet buro sen

  • Gerek bakanlığın ve gerekse komisyonların ret cevabı vermesi normaldir, çünkü eğitim durumu nedeniyle mazeret tayinlerini yönetmelikle kaldıran ve halen yönetmeliğin iptaline dair yönetmelik yayınlamayan da maalesef aynı bakanlıktır. Bu nedenle yürütmenin durdurulması talepli açacağınız dava sonucu olumlu sonuç alacağınız aşikardır.

 20. Komisyona sunulucak olan talep dilekçesine yukardaki emsal karar ek yapılmalı mı yoksa, sadece öğrenim belgesi ve talep dilekçesi yeterli mi ?

 21. Sevgili Adalet Büro Sen yetkilileri, meramımızı içeren eğitim mazeretimize ilişkin taleb dilekçemizi bağlı olduğumuz komisyona vermemiz ile birlikte komisyonun -klasik gerekçeleri sunarak- reddetmesi halinde, sizin emsal kararınız ile birlikte idare mahkemesine açacağımız davanın neticesinin OLUMSUZ olma ihtimali nedir ? Olumsuz karar verme durumu olur mu ? Bu durumda napılabilir ? İdare Mahkemesi’ ne, mevcut emsal karar sunulduğu halde olumsuz karar verilir mi ? Detaylı bir gidişat yolu gösterirmisiniz, hangi durumada napılabilir bilmiyoruz.

  • Her mahkemenin vereceği karar birbirinden bağımsız olabilmektedir. İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması talebine dair görüşü olumsuz olsa dahi, burada değinilmesi gereken ana tema Anayasa’nın 42.maddesine aykırılıktan ötürü Bölge İdare Mahkemesi’nin itirazı değerlendirme hususudur. Hiçbir kanun, tüzük ve yönetmeliğin Anayasa’ya aykırı olamayacağı kesin olmakla birlikte nihai karar lehinize sonuçlanacaktır.

 22. adalet büro sen de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum öncelikle. ben uludağ hukuk fakültesini kazandım geçen sene kayıt yapıp dondurdum bu sene de sizin kazandığınız davayı emsal göstererek tayin dilekcesi yazdım daha bi sonuç gelmedi bakanlıktan; şunu sormak istiyorum bakanlık temyize gitti diye benim tayin dilekçeme ret verir mi yoksa danıştaydan gelecek kararı beklemeden olumlu bi karar çıkar mı ya da nasıl bi karar çıkabilir? kolay gelsin

  • İdare maalesef bir çok yanlış kararlara imza atabilmektedir. Bu nedenle idareden çıkabilecek kararları kestirmek çok zor olacaktır. Şayet hukuka aykırı kararın çıkması halinde yargısal anlamda çözüm yoluna ulaşacağınız da aşikardır.

 23. Cesaret edemiyoruz Adalet Büro Sen.. Dilekçe ve dava açışımıza ilişkin komisyonun bize bakış açısı nasıl olur ? Adalet Büro Sen olarak, bu yol üzere dilekçe veren, dava açan başka kişiler var mıdır ? Örnek bir, eğitim mazeret dilekçe örneği yayınlama şansınız var mıdır ? En önemlisi üye arkadaşlar ya da Adalet Büro Sen olarak dava açanlar var mı..

  • Anayasal hakkınızı kullanmanızdan ötürü adaletin tecellisini temin eden bir yargıcın başkanlığındaki Adalet Komisyonların sizlere bakış açısının olumsuz olacağı düşünülemez. Eğitim nedeniyle tayin talebinde bulunacağını belirten ve bu hususta bizleri arayan, bizlere yazan yüzlerce arkadaşımız olmuştur. Meramınızı anlatan kısa ve öz bir dilekçeyle talepte bulunmanız yeterli olacaktır. Bunların aralarında talepleri ret olunanlar çıkması halinde muhakkak yasal yollara müracaat edilecektir.

   • Bölge idare mahkemesinin eğitimden dolayı itirazımıza red etme gibi bir durumu var mı ? Mersin idare vermiş biz vermiyoruz diyebilir mi baska idare mahkemesi ?

   • Her mahkemenin vereceği karar birbirinden bağımsız olabilmektedir. İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması talebine dair görüşü olumsuz olsa dahi, burada değinilmesi gereken ana tema Anayasa’nın 42.maddesine aykırılıktan ötürü Bölge İdare Mahkemesi’nin itirazı değerlendirme hususudur. Hiçbir kanun, tüzük ve yönetmeliğin Anayasa’ya aykırı olamayacağı kesin olmakla birlikte nihai karar lehinize sonuçlanacaktır.

   • idare mahkemesine yürütmenin durdurulması talepli davayı açtık hayırlısıyla. olumlu bir sonuç çıkar inşş Adalet Büro Sen. sizin tahmininiz nedir bu konuda .. yardımlarınız için çok teşekkür ederiz.. çok ilgili davrandınız.. bu güne kadar diğer sendikalardan böyle bir ilgi görmedik. yetkili sendika olmayı hakediyorsunuz kanımca.. yakın zamanda üye olmayı düşünüyorum Adalet Büro Sen’e .. bizim sesimizi duyurabilecek yine bizim içimizden olmalı.. Adalet Büro Sen adalet çalışanları tarafından kurulmuş bir sendika.. Başarılar..

   • Davanızın idare mahkemesince olmadığı takdirde Bölge İdare Mahkemesi’nce olumlu sonuçlanacağı kanaatindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yargının Anayasa’ya aykırı karar vermesi düşünülmemektedir. Çalışmalarınızda ayrıca başarılar dileriz.

 24. ogrenım durumuyla atanırsak eger gecıcı olarakmı naklen mı atanıyoruz bılgı verırsenız sevınırım

  • ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ’nin 24.maddesi uyarınca ; “Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması ve TALEPLERİ DURUMUNDA süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler” denilmektedir. Yani talebiniz bulunması halinde önceki görev yerine dönebilirsiniz. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere mazerete dayalı atamalar ile geçici görevlendirmeleri birbirine karıştırmamak gerekmektedir.

 25. Yürekten kalpten tüm içtenliğimle emekleriniz için sonsuz teşekkürler ADALET BÜRO SEN. Sorulan her soruya üşenmeden cevap verdiğiniz için de ayrı ayrı teşekkürler. Birkaç sorum olacaktı:
  Yukarda bahse konu karar için temyiz yoluna başvurulmuş mu ?
  Davayı kazanan arkadaşımız şuan nerde görev yapmakta ?

  • Adalet Bakanlığı’nca temyiz yoluna başvurulmuş, dosyamız Danıştay’da inceleme aşamasındadır.
   Davayı kazanan arkadaşımız Hatay’da görev yapmaktadır.

 26. Büyük ihtimal Adalet Bakanlığı bu kararı temyiz edecektir. Acaba danıştaydan ne kadar sürede karar çıkar?

 27. Önemli bir konuya daha açıklık getirmek istedim, bölümün iki yıllık veya dört yıllık olmasının bir önemi varmıdır, sonuçta eğitim hakkı engellenemez bir yasal haktır.

  • Anayasa, kanun ve yönetmeliklerde öğrenim süresine herhangi bir atıfta bulunulmamıştır. Bu nedenle 2 veya 4 yıllık eğitim olması durumu değiştirmeyecektir.

 28. denetimli serbestlik müdürlüğünde bir buçuk yıldır çalışmaktayım adaylık sürecim bitti çalıştığım şehirden farklı bir ilde lisans eğitimim var şuanda nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  • Atama talep formu, öğrenim gördüğünüz/göreceğiniz okul kaydına ilişkin öğrenim belgesi ve sitemizde yayınlanan karar örneği ve talep dilekçesini, bağlı bulunduğunuz komisyon vasıtası bakanlığa göndermeniz gerekmektedir.

  • ben yazdım olumsuz geldi kara örneğinide ek yapmıştım

   • Tebliğden itibaren 60 günlük yasal sürede yürütmenin durdurulması talepli davanızı açmanız gerekmektedir.

 29. dilekçemi posta ile bakanlığa yollarsam üst amiri es geçmek sorun olur mu?

  • Dilekçenizi bulunduğunuz komisyon vasıtası ile göndermeniz gerekmektedir. Aksi halde bu durup disiplin soruşturmasına konu olacaktır.

 30. Aday memurum fakat 1 senemi doldurdum… 2-3 aya asaletim tastik olur. Simdiden basvuramazmiyim

 31. dilekçeme kurum müdürü yerine personel verilmesi durumunda uygundur yazdı, geçici görevle bulunduğum kurum amiri bu şekil eğitim hakkımı engellemiş olmuyor mu? ne yapmalıyım hangi yolları izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.

  • Adalet Büro Sen

   Şöyle söyleyelim ; tabi olduğunuz Adalet Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmeliğin hatalı olduğundan bahisle açılan dava kazanılmıştır. Kanuna aykırı takdir yetkisi kullanılması mümkün değildir. İdarenin olası keyfi vereceği her türlü karara karşılık yargı yolu açık olmakla, bu hususta meydana gelecek her türlü yargı giderleri de maalesef kurumu zarara uğratacaktır. Bu itibarla, idarenin keyfi uygulamalara son vermesi en doğru karar olacaktır.

 32. üstadım 4 Ağustosta yazmıştım bana cevap verilmedi kızım fen lisesi sınavlarına girdi, bu gelecek hafta cuma günü açıklanıyor, benim tayinimde bir engel bulunurmu beni aydınlatırsanız sevinirim, burdan cevap yazdığınızda kime cevap verildiği belli olmadığı için tekrar yazmak durumunda kaldım iyi çalışmalar teşekkür ediyorum

 33. alımı yapıldığımız kurum inşaatı bitmediğinden dolayı 2014 yılında 100 e yakın personel eğitim vb. sebeplerle tayinleri çıktı. bende bu yıl 4 yıllık fakülte kazandım ve bulunduğum kurumda geçici görevli olarak görünüyorum. giden personeller bize emsal olarak gösterilebilir mi?

 34. sözleşmeli personel eğitim hakkından faydalanması için 1 yılın doldurması mı gerek ?

 35. Merhabalar kızım fen lisesi sınavlarına girdi ben bu karara göre tayin isteyebilirmiyim

 36. Kolay gelsin, ben de yeni başlayan zabıt katiplerindenim kastamonu üni. iki yıllık elektrik bölümü okuyordum, adaylığım tasdik olduğunda naklen tayin hakkımı isteyeceğim, okulu dondurmam gerekir mi dondurursam tayin isteyebilir miyim? Şimdiden teşekkürler 🙂

  • Adalet Büro Sen

   Sizin de bahsettiğiniz üzere adaylığınızın tasdik olmasından itibaren tayin hakkınız mevcut bulunmaktadır. Bu nedenle gereken sürecin tamamlanmasına kadar okul kaydınızın dondurulması mantıklı görülmektedir.

 37. İnfazı Korunmamış memur

  Selam Ben Coğrafya 4.sınıf öğrencisiyim.Ikm’yim Bu karardan sonra ayın 29da dılekce verdım emsal kararını da dılekceme ılıstırdım muhtemel mazeret acıklanma tarıhı 4 eylul ve bu tarihte olumlu sonuclanma sansım nedır ve red gelırse mahkemeye verırsem kac ayda sonuclanıp tayın gıdebılırım. tesekkurler adalet buro sen..

  • Adalet Büro Sen

   Karardan ziyade Anayasa’nın 42.maddesi uyarınca talebinizin olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Şayet idarenin direnmesi halinde Yürütmenin Durdurulması talepli idari yargı davası açmanız halinde kısa sürede talebiniz olumlu sonuçlanabilecektir.

 38. sözü geçen yönetmelikten dolayı çalıştıgım yerde üniversite okuyorum ancak bu üniversitenin egitim kalitesinden memnun değilim başka bir üniversiteye yatay geçiş yaparsam atamamın da geçiş yaptığım yere yapılması mümkün mü?

 39. Simdi mesela soyle bazilari diyorki sendika ise yalan soyluyordur simdi kesinlik kazandimi acaba …

  • Adalet Büro Sen

   Bizler kimin ne söylediğine değil, bizlerin ne yaptığına bakarız. Sendikamızca açılan davaya ilişkin mahkeme ilamı haber ekinde net bir şekilde görülmektedir.

 40. merhabalar gerçekten sendikanın bu tür mücadelesini çok beğeniyorum cte personeli olmasaydım kesinlikle üye olurdum sendikaya bende bugün dilekçemi yazıp ekte öğrenci belgesi ve emsal kararı ekleyip gönderdim bende cevabı bekliyorum acaba tayin için olumlu bir cevap gelir mi

  • Adalet Büro Sen

   Dilekçeniz ekinde mahkeme ilamını emsal karar olarak ibraz etmeniz halinde, idarenin olumsuz sonuç vermesi durumunda yürütmenin durdurulması talepli idari yargı yolunuz açık olacaktır. En kısa sürede aynı ilama dayalı olumlu sonuç almanız mümkündür.

   • Tekrardan merhabalar admın acaba bu karar danıştay tarafından bozulur mu öyle bir ihtimal var mı

   • Adalet Büro Sen

    Danıştay’ın ne şekilde karar vereceği hususunda kesin kanaat oluşturmak yanlış olacaktır. Lakin, Anayasa’nın 42.maddesi uyarınca, ” Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ” denilmektedir. Bu itibarla Danıştay’ın Anayasa’ya aykırı bir karar vereceği düşünülmemektedir.

 41. C.T.E de çalışanlar için de emsal bir karar oluyor mu?

  • Adalet Büro Sen

   C.T.E. çalışanları da Adalet Bakanlığı’na bağlı personeller olduğu için emsal teşkil edecektir.

 42. ben 2 ay önce çalışnaya başladım, kadroluyum. bu sene üni sınavına girdim, bu haktan faydalanabilir miyim

  • Adalet Büro Sen

   Adaylık süresini doldurmanız gerekmektedir.

   • 2 yılımı bitirdim 3.yılıma girdim havuzdan istedim çıkmadı simdi sizin kararla eğitimden dolayı tayin isteyeceğim .. olumlu sonuç alamazsın diyorlar boşuna yazma diyorlar sizin görüşünüz nedir bu konuda..

   • Adalet Büro Sen

    Dilekçeniz ekinde mahkeme ilamını emsal karar olarak ibraz etmeniz halinde, idarenin olumsuz sonuç vermesi durumunda yürütmenin durdurulması talepli idari yargı yolunuz açık olacaktır. En kısa sürede aynı ilama dayalı olumlu sonuç almanız mümkündür.

 43. Bu naklen atama mi yoksa geçici mi

  • Adalet Büro Sen

   Geçici görevlendirmenin süresi 6 ayı geçmemektedir. Eğitim mazeretine dayalı naklen atama olarak değerlendirilmektedir.

 44. Aday memurlar faydalanabilirler mi

 45. Bende inşaat mühendisligi ögrencisiyim. Bunsan sonra izlemem gereken yol nedir ?

 46. Bende bir ay olmadi red karari aldim mersin 2 idare mahkemesinden su anda gidebilirmiyim

  • Adalet Büro Sen

   İdarenin red kkararından sonra 60 gün içerisinde yargı yoluna müracaat edebilirsiniz.

   • Simdi yurutme ile ilgili red geldi ama daha tayin ile ilgili karar verilmedi onu beklicem dimi

   • Adalet Büro Sen

    Yürütmenin durdurulması kararına itiraz yolunuz açıktır. Lütfen bu hakkınızı kullanınız.

   • Ama bana yurutmenin durdurulmasi ile ilgili red geldi tayin icin daha karar verilmedigi soylendi..yani ben simdi yurutmenin durdurulmasi ile ilgili itiraz edeyim mi yoksa tayin ile ilgili karari beklim mi…ayrica tesekkurler hemen sendikaniza uyu olacagim…

   • Adalet Büro Sen

    YD kararına hemen itiraz edin. Bölge İdare Mahkemesi’nin değerlendirmesinde fayda olacaktır.

 47. Sozlesmelilerinde eğitim hakkimdan dolayi tayin hakki var mi peki?

  • Adalet Büro Sen

   Bir yılını doldurduğu takdirde bu haktan faydalanabileceklerdir.

   • merhaba benim bir sorum olcaktı yardımcı olursanız sevinirim.Ben lisans mezunuyum ama bu sene tekrardan bir lisans bölümünü kazandım onu da okumak istiyorum.tayin için üst eğitim isterler mi? sonucta eğitim.eğitimdir diye düşünüyorum böyle bir şey olabilir mi acaba? bu sekilde tayin alabilir miyim?

   • Mevzuatta buna engel herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


6 + iki =