Salı, Kasım 10, 2020
Adalet Bakanlığı’nda Adalet İstiyoruz !

Adalet Bakanlığı’nda Adalet İstiyoruz !

Başbakanlık’a gönderilen yargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hakim ve savcılara önemli miktarda maaş artışı geleceği, 1.sınıfa ayrılanların maaşlarının % 25 oranla 2.700.TL miktarında arttırılacağı bildirilmiştir.

Belirlenen yargı tazminatı artışından 11 bin 116 hakim, 4 bin 828 savcı olmak üzere 15 bin 944 yargı mensubu yararlanacaktır. Adli yargıda 12 bin 403, idari yargıda bin 547 hakim ve savcı, Danıştay’da 504, Yargıtay’da 936, HSYK’da 163 yargı mensubu bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında ise 370, Anayasa Mahkemesi Raportörü 15, Türkiye Adalet Akademisi’nde ise 6 yargı mensubu taslakta belirlenen düzenlemeden yararlanacaktır.

Yargı tazminatı deyince burada sevinmesi gereken yine hakim ve savcıdan öteye geçmemektedir. Bu güne kadar tüm çırpınışlarına rağmen yargıda görevli personel yapılacak iyileştirme kapsamı dışında bırakılmıştır. Görünen şudur ki, devletimiz tarafından pastanın yapımında emeği geçene değil pastayı ikram edene gereken değer verilmektedir. Halen yargının bir bütün halinde işlediğini, işin mutfağında çalışanın değerinin ne denli önemli olduğu anlamamak konusunda büyük bir ısrarın olduğu görülmektedir. Personele düşük  taban aylığı üzerinden verilen % 3 veya 3,5’lik artışlar sonucu yapılan ve ilk üç ay içinde hesap edilmeyen enflasyon oranlarının altında eriyen 60-70.TL’lik iyileştirmeler ile hakim ve savcıya yüksek miktarlı taban aylığı üzerinden yapılan % 25’lik orana tekabül eden 2.700.TL’lik artışı karşı karşıya getirdiğinizde korkutucu rakamların varlığı ortaya çıkacaktır.

Hiçbir kurumda amirin maaşı memurun maaşının 5 katına tekabül etmemektedir. Devlet tarafından yargı yükünün ağırlığı kabul edilmiş, lakin bu yükün tamamen hakim ve savcının omuzları üzerinde olduğu hatasına düşülmüştür. Bu devletin müfettişinin söylediği şu sözü sakın unutmayınız; “akşam vakti bir kamu kurumunun ışığı yanıyorsa bilin ki orası adliyedir ve orada çalışan bir adliye personeli vardır.”

Bizler her zaman devletini seven, devleti için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olan bir meslek gurubuyuz. Sizlerden ricamız bizleri devletimize karşı küstürmeyin ve en kısa zamanda meydana gelen bu adaletsizliği giderin. Unutmayınız, her ne kadar akrep ve yelkovandan saati öğrenseniz de, zamanın doğruluğunu saatin içerisinde bulunan dişlilere borçlusunuzdur. Bu itibarla mekanizmanın dişlisi olan bizleri küstürmeden hakim ve savcı maaşları ile personel maaşları arasındaki adaletsizliğin giderilmesini talep ediyoruz.

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


+ 5 = sekiz