Perşembe, Mart 5, 2020
Adalet Bakanlığı’nca personel alımı yapılacak

Adalet Bakanlığı’nca personel alımı yapılacak

Alımların Eylül ayında başlayıp yıl sonuna kadar süreceği belirtiliyor

2014 KPSS’nin ardından Adalet Bakanlığı’nın denetimli serbestlik kapsamında Cezaevleri Genel Müdürlüğü bünyesine sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog ve bazı branşlarda personel alım ilanına çıkması bekleniyor. Alımlarla ilgili sürecin Eylül ayında başlayacağı ve yıl sonuna kadar süreceği ifade ediliyor.

Adalet Bakanlığı’nın kadrolarıyla ilgili 4 Temmuz’da önemli değişiklikler yapılmıştır. 3257 kadro iptal edilirken yerine aynı sayıda farklı kadro ihdasları yapılmıştır. 480 kadronun da derecesinde değişiklik yapılmıştır. Bakanlığın kadrolarıyla ilgili yaptığı önemli değişiklikler aşağıdakitabloda belirtilmiştir.

Unvan İptal Edilen Kadro Sayısı Kalan Kadro Sayısı
Sosyal Çalışmacı 800 437
Psikolog 400 572
Sosyolog 400 333
Öğretmen 700 728
Değerlendirme:2014 KPSS
sonuçlarının ardından Adalet Bakanlığı’nın
Taşra teşkilatı için sosyal çalışmacı,
psikolog, sosyolog ilanına çıkması bekleniyor.
Eylül ayı içerisinde ilanın verileceği, alımlar için
sözlü sınavın dışında yazılı sınavın
da yapılacağı belirtiliyor.

Unvan 4 Temmuz’da İhdas Edilen Yeni Kadrolar
Ambar Memuru 50
İnfaz ve Koruma Memuru 800
Santral Memuru 5
Bilgisayar İşletmeni 612
Şoför 980
Diyetisyen 10
Teknisyen 50
Mühendis 20
Sağlık Memuru 50
Aşçı 100
Kaloriferci 276
Değerlendirme :Adalet Bakanlığı’nın
Taşra teşkilatı için Bilgisayar İşletmeni,
Şoför, Diyetisyen, Kaloriferci alım ilanına
çıkması bekleniyor. 2015-2019 yılları arasındada
25 Bin İnfaz ve Koruma Memuru alımı
yapacağı tahmin ediliyor. Her sene 5 Bin alım
yapılması planlanıyor.

4 Temmuz 2014- Kadro Değişiklikleri

 Resmi Gazete’de yayımlanan son kadro düzenlemelerine göre Adalet Bakanlığı dışında diğer kurumlarda da önemli kadro değişiklikleri yaşanmıştır. Son kadro düzenlemeleri aşağıda maddelenmiştir:

 1) Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı , Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı kadrolarının derecelerinde değişiklikler yapılmıştır.

2) Adalet Bakanlığı, 200 adet Hizmetli kadrosunu iptal etmiştir.

3) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 105 adet Kuruluş Müdürü kadro ihdası yapılmıştır.

4) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 40 adet Göç Uzman Yardımcısı , 10 adet Mütercim, 130 adet VKHİ kadro ihdası yapılmıştır.

5) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na 70 adet Uzman Yardımcılığı, 25 adet İstatistikçi kadro ihdası yapılmıştır.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


üç + 6 =