Perşembe, Ağustos 5, 2021
ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ İÇİN TBMM’NDE MESAİMİZ DEVAM EDİYOR!

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ İÇİN TBMM’NDE MESAİMİZ DEVAM EDİYOR!

Sendikamızca gerek sözleşmelilerin kadroya alınması hususunun nihayete erdirilmesi, gerek yargılama usulünün değiştirilmesi, hizmet gereği atamaların son bulması ve gerekse 3600 ek göstergelerin yargı camiasına verilmesiyle birlikte diğer tüm hususlara ilişkin verilen çalışma sözlerinin tamamlanması hususunda TBMM nezdinde yoğun çalışmalar yapılmıştır.

Yapılan çalışmalar münderacatında CHP Mersin Milletvekilimiz Alpay ANTMEN, MHP İstanbul Milletvekili Arzu ERDEM ve CHP Ankara Milletvekili Levent GÖK ile temasa geçilmiş olup, yapılan görüşmelerde yargı çalışanlarına dair yapıldığı ifade edilen çalışmaların sonlandırılmasının zamanının geldiği ifade edilmiştir. Konuya ilişkin sayın ANTMEN; “sözleşmelilerin kadro hususuna ilişkin soru önergesi vereceklerini (aynı gün içinde verilmiştir) ayrıca bakanlıkla temasa geçerek konunun takipçisi olacaklarını, gerekli görüldüğü takdirde diğer özlük haklarına ilişkin kanun tekliflerinin verilebileceğini” ifade etmiştir.

Sayın GÖK; “Mersin Milletvekilimiz Alpay ANTMEN ile ortak bir çalışma yaparak, konunun çözümü noktasında ellerinden geleni ziyadesiyle yapacaklarını” beyan etmiştir.

Sayın ERDEM ise; “Bir önceki görüşmemiz sonrasında Adalet Bakanımız ile görüşme yaptıklarını, verilen sözlerin tutulması noktasında çalışmaların yapıldığını, ancak pandemi nedeniyle sürecin olumsuz etkilendiğini, çalışmaların nihayete ulaşması noktasında yargı çalışanlarından bir süre daha sabır beklediklerini” ifade etmiştir.

Taleplerimize yönelik göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü sayın vekillerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz.

 

 

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


6 × sekiz =