Çarşamba, Ağustos 4, 2021
Adalet bakanlığı çalışanları tepkili

Adalet bakanlığı çalışanları tepkili

Adalet Büro Sen Genel Başkanı Ömer Ali Kalemoğulları, hakim ve savcıların adliye çalışanları üzerindeki tahakkümünün sona ermesi için Adalet Bakanlığı’nın idari yapısının acil olarak değişmesi gerektiğini söyledi. Kalemoğulları,” Hakim ve savcıların baskısı nedeniyle rahat çalışamıyoruz. Diğer bakanlıklarda olduğu gibi bizim bakanlıkta da personel genel müdürlüğü kurulmalı, atama ve kalem değişikliklerinde bu müdürlük sorumlu olmalı.” dedi. Kalemoğulları, Adalet Bakanlığı’nın hakimler ve savcılar dışındaki adliye çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenmediğini de iddia etti.

Kahramanmaraş adliyesinde görevli 150 çalışanın Adalet Büro-Sen sendikasına geçiş töreni için Kahramanmaraş’a gelen Ömer Ali Kalemoğulları, adli personelin sıkıntılarını dile getirdi. Genel Başkan Ömer Ali Kalemoğulları, Adalet Bakanlığı idari yapısının tamamen değişmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: ” Hakim ve savcıların adliye çalışanları üzerindeki baskısının kalkması için bu şart. Baskı nedeniyle adliye çalışanları rahat çalışamıyor. Ayrıca bizim atamalarımızda hakim ve savcılar etkili oluyor. Bu durumun değişmesi gerekiyor. Diğer bakanlıklarda olduğu gibi bizimde personel genel müdürlüğümüz olmalı. Atamalarımızdan ve kalem değişikliklerimizden kurulacak olan bu müdürlükler sorumlu olabilir. Bu yapı Adalet Bakanlığı’na mutlak surette kurulmalı.”

Adliye çalışanlarının hakkını arayan kimsenin bulunmadığını belirten Kalemoğulları, “Ne acıdır ki Adalet Bakanımız Sadullah Ergin bile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘Benim personelim hakim ve savcılardır’ dedi. Adliyelerin işin yükünü çeken yazı işlerinden, mübaşirine, zabıt katibinden, hizmetlisine kadar bu arkadaşlarımız azimle çalışıyorlar. Maalesef adalet bakanımız da bu arkadaşlarımızın çalışmalarını hiçe sayıyor.” dedi.

Kalemoğulları, adli personelin en ağır çalışma şartlarına sahip kamu çalışanı olduğunu savunarak, “Bu yoğun iş yüküne rağmen en düşük maaşı da kamu kurumları arasında adliye çalışanları alıyor. Arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Fakat üst makamdakiler bunları görmemezlikten geliyor. Bu duruma göz yuman da ne yazık ki kendisi eski avukat olan Adalet Bakanımız adliyelerde en çok kimlerin çalıştığını bilmesine rağmen bu gerçekleri göz ardı ediyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pazarcık, Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde görevli adliye çalışanları ile Kahramanmaraş adliyesinde görevli 150 adliye çalışanı Birleşik Büro-İş sendikasına istifa dilekçelerini vererek Adalet Büro-Sen sendikasını katıldı.
Adalet Büro-Sen Sendikası Kahramanmaraş temsilciliğine ise oy birliğiyle zabıt katibi Mehmet Çevik seçildi.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


+ beş = 10