Salı, Ocak 5, 2021
BAKANLIĞIMIZ HAKİM VE SAVCI BAKANLIĞI DEĞİLDİR

BAKANLIĞIMIZ HAKİM VE SAVCI BAKANLIĞI DEĞİLDİR

Adalet Bakanı Sadullah ERGİN :
YARGI ÇALIŞANI FAZLA MESAİYİ HAK EDİYOR, BAKANLIĞIMIZ HAKİM VE SAVCI BAKANLIĞI DEĞİLDİR !”  

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, Haber Türk kanalında Fatih Altaylı ile Teke Tek Özel programında saat 00:21 sıralarında yapmış olduğu açıklamasında, Adliye Personelinin cumartesi, pazar, gece gündüz 24 saat hizmet vermesi nedeniyle fazla mesaiyi hak ettiğini, fazla mesai talebinin haklı bir talep olduğunu, bu hususta başbakanlıktan talepte bulunulduğunu ve bununla ilgili çalışmaların ise devam ettiğini bildirmiştir.

Sayın bakanımız her ne kadar bu hususta çalışmanın devam ettiğini bildirmiş ise de, Türkiye’de ağır işleyen bürokrasinin varlığı göz önünde bulundurulduğunda, bakanlık tarafından somut adımlar atılmadığı müddetçe ve  sonuca ulaşılıncaya dek Adalet Büro Sen yargı çalışanları adına bu sürecin takipçisi olacaktır.

Bakan Ergin, sayın başkanımız Ömer Ali Kalemoğulları’nın 05.01.2013 tarihinde Kahramanmaraş Adliyesi ziyaretinde söylemiş olduğu “Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcılar dışında kimseye sahip çıkmıyor” sözlerine karşılık “ burası adalet bakanlığı, hakim ve savcıların bakanlığıdeğildir, biz bu algıyı değiştirmeye çalışıyoruz” şeklinde cevap verdi.

Yine sayın başkanımız  Ömer Ali  Kalemoğulları aynı tarihte,  Adalet Bakanlığı’nın idari yapısının tamamen değişmesi gerektiğini vurgulayarak  ” Adalet Bakanlığı idari yapısının hakim ve savcılardan oluştuğunu, teşkilat kanununda değişiklikler yapılarak diğer bakanlıklarda olduğu gibi bizim de personel genel müdürlüğümüzün olmasının gerektiğini, atamalarımızdan ve kalem değişikliklerimizden kurulacak olan bu müdürlüklerin  sorumlu olması gerektiğini, bu  yapının Adalet Bakanlığı‘na mutlak surette kurulması  gerektiğini” söylemiştir.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise, bakanlık çalışanlarının yüzde 95’inin hakim ve savcılardan oluştuğunu,  bu tabloyu  değiştirmek için teşkilat kanunlarında değişiklik yaptıklarını,  bu husustaki çalışmalarının da devam ettiğini,  hakim ve savcı dışından hukukçulardan veya farklı meslek guruplarından personel alımı yapılacağını sözlerine eklemiştir.

Adalet Büro Sen’in yargı çalışanlarının menfaatinin korunması hususundaki çalışmaları sonuna kadar devam edecektir. Bugüne kadar yargı çalışanlarını görmezden gelen, sadece pasif üye gözüyle bakan ancak tüm yargı çalışanlarının Adalet Büro Sen çatısı altında toplandığını gördükten sonra üye kaybı telaşıyla bir takım hesaplar peşine düşen ve adliyeler önünde adliye personeli dışında maliye, SGK ve diğer kurum personelleriyle eylem yapmaya başlayan bir takım sendikaların bu tavırları da ayrıca düşündürücüdür.

Her zaman söylediğimiz gibi yine tekrarlıyoruz. Durum ve şartlar ne olursa olsun, Adalet Büro Sen yargı çalışanlarının haklarını sonuna kadar korumaya devam edecektir.

Bakanın konuşmasını izlemek için tıklayınız… http://video.haberturk.com/haber/video/sureci-sekteye-ugratmaz/84586

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


− 2 = altı