Salı, Ocak 5, 2021
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ : “Yargı personelinin özlük haklarında iyileştirme yapılacaktır”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ : “Yargı personelinin özlük haklarında iyileştirme yapılacaktır”

Adalet Bakanı Bozdağ, yargıdaki tüm kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Başbakan’a arz ettik”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,  “Şu anda Adalet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, hakim ve savcılar ile yargıda görev yapan tüm kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin bir hazırlık çalışmasını yürütüyorlar. Şu anda netleşmiş rakamlar elimde yok ama bu konuda bir iyileştirmeyi yapacağız. Bunu sizin aracılığınızla bütün yargıda çalışan hakim, savcı ve kalem personeline buradan ifade etmek isterim” diye konuştu.

“Bütün yargı personelini kapsayacak”

Özlük haklarına ilişkin çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi veren Bozdağ, bu çalışmaların yargıda görev yapan hakimler, savcılar, Danıştay, Yargıtay üyeleri, Adalet Akademisi çalışanları ve mahkemelerde görev yapan kalem personeli dahil bütün yargı mensuplarını kapsadığını bildirdi.

Bozdağ, “Adalet ve Maliye bakanlıklarımız bu konuda müşterek çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın sonucunda ne tür bir iyileştirme yapılacağı ortaya çıkacak. Yeni göreve başlayan hakim ve savcıların durumunun daha da ileriye taşınması, meslekte kıdemli olanların da kıdemlerine uygun bir gelir elde etmelerini temin edecek, bu alanda adaletsizliği ortadan kaldıracak, hak edene hak ettiği bir iyileştirmeyi sağlayacak adım atacağız. Bu konuda taslak bir çalışma yürütülüyor. Bu yıl içerisinde adımı atacağız. Şu anda Meclis kapanıyor. Görüşülen torba yasadan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle kapanacak ama biz bu çalışma netleştiğinde çalışmanın detaylarını Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. Belki Meclis açılmadan bu konuda atacağımız adımların neler olacağını paylaşabiliriz” diye konuştu.

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Bir yorum

 1. Hakim ve Savcılara Her Üç Ayda Bir Ödeme Yapılması Teklifi Komisyona Geldi!

  04 Temmuz 2014 günü İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU; “Hakim ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılarak, Hâkim ve Savcılara her üç ayda bir net aylıkları tutarında ek ödeme yapılması.” konusunda TBMM’ne sunmuş olduğu Kanun Teklifi görüşülmesi amacıyla 10 Temmuz 2014 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir. “Hakim ve Savcıların, olağanüstü koşullarda çok çalıştırılmaları, […]

  04 Temmuz 2014 günü İstanbul Milletvekili Sezgin TANRIKULU; “Hakim ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılarak, Hâkim ve Savcılara her üç ayda bir net aylıkları tutarında ek ödeme yapılması.” konusunda TBMM’ne sunmuş olduğu Kanun Teklifi görüşülmesi amacıyla 10 Temmuz 2014 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir.

  “Hakim ve Savcıların, olağanüstü koşullarda çok çalıştırılmaları, aylık ve ödeneklerine yansımadığı bir gerçektir. Devletin en temel işlevlerinden olan kamu hizmetinin görülmesindeki yeri tartışmasız olan hakim ve savcıların, statüleri ve yaptıkları görevlerin gereklerine uygun yaşam standartlarına uyumlu ayrı yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

  Çalışma yaşamında, kimilerinin hukuksal konumlarından kaynaklanan değişik kurallara bağlı tutulmaları, diğer çalışanlardan ayrıcalıklı duruma getirilmeleri anlamına gelmemelidir. Bu nedenle, yargı bağımsızlığının teminatlarından olan hakim ve savcıların ekonomik olarak rahatlatılması amaçlanmıştır.” gerekçesini sunmak suretiyle aşağıdaki Kanun Teklifini TBMM’ne sunmuştur.

  memurahval
  Hakim ve Savcılara Her Üç Ayda Bir Ödeme Yapılması Teklifi Komisyona Geldi!

  Memurahval com.haber sitesinde yukarıda yer alan habere karşın Eski çalışanlarımızdan Hamdi Yalçın’ın yaptığı aşağıdaki yorum aynı haber sitesinde yayınlanmıştır.

  BİR AH MI, BİN AH MI İŞİTECEKSİNİZ !
  Sayın vekilim, endişelenmeyin, korkmayın artık; hakimlerimiz vicdanları ile cüzdanları arasına sıkışmış halde yaşamıyorlar. Hele bir de, eşleri de hakim veya savcı ise ülkemiz şartları göz önünde bulundurulduğunda maaş sıkıntıları olmasa gerek. Ama yine de vekillerimiz iyisini bilirler! Hakim ve savcılarımızın maaşlarının çok yetersiz olduklarını düşünüyorlarsa ikramiye de verebilirler. Adliye diğer çalışanları ile aralarında iyice uçurum yapmak isterseniz o da sizin bileceğiniz bir şeydir. Vefakar ve fedakar diğer çalışanlar da bütün zorluklara göğüs gererek yine çalışmalarına devam edeceklerdir. Büyükşehirlerde bir hakim neredeyle bir mahkeme kalemindeki 3-4 personelin aldığı maaşı almaktadır. Asıl sıkıntı çeken diğer adli çalışanlardır. Çocuklarını okutabilmek için ek işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Kira giderleri, evin temel ihtiyaçları, çocukların okul masrafları vs.bir ayı nasıl geçirdiklerini bir de onlardan sorun ki size neler anlatacaklardır. Yaralarına bir dokunun, göreceksiniz ki, o zaman bir ah mı , bin ah mı işiteceksiniz? O güzide , o büyük teşkilatın diğer mensupları her şeyin en iyisine layıktırlar, onlar çoktan ikramiyeyi hak ediyorlar. Vicdanlarınızın rahat etmesi için diğer çalışanları da düşünün…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


beş × = 40