Salı, Mayıs 19, 2020
Görevde yükselme yönetmeliğine ilişkin Adalet Bakanı’na soru önergesi verildi

Görevde yükselme yönetmeliğine ilişkin Adalet Bakanı’na soru önergesi verildi

    Adalet Bakanlığı’nın Devlet Personel Daire Başkanlığı’nın bilgisi dışında değiştirdiği iddia edilen, görevde yükselme yönetmeliğine dair 2011 yılında yaptığı sınav ile ilgili şikayetler Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme alındı.

          İstanbul milletvekili Dr.Celal DİNÇER tarafından önerge haline getirilerek Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in yanıtlaması istenen görevde yükselme sınavıyla ilgili iddia ve sorular şu şekilde dile getirildi :

       “Bakanlığınızın taşra teşkilatında münhal bulunan kadrolara atanma yapılmak üzere 2011 yılının Ekim ayında düzenlenen görevde yükselme sınavı ve bu sınava dayanarak yapılan atamalar sonucunda birçok personelinizin mağdur edildiği iddia edilmekte ve bu mağduriyetler çeşitli vesilelerle tarafımıza iletilmektedir. Konu hakkında birçok adayın da adli mercilere müracaat ettiği, bazı davaların sonuçlandığı bazılarının ise halen devam ettiği anlaşılmaktadır.

 Bu bağlamda;

1. Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 10. maddesinin (ve bu maddeye dayanılarak düzenlenen 22.maddesi), Devlet Personel Başkanlığının bilgisi dışında ve Devlet Memurları için belirlenen görevde yükselme usul ve esaslarına aykırı değiştirildiği doğru mudur? Devlet Personel Başkanlığının 14/06/2012 tarih ve 11015 sayılı yazısıyla yapılan işlemin hatalı olduğunu bildirmesi üzerine bu konuda bir çalışma yaparak mağduriyetleri gidermeyi düşünüyor musunuz?

2. Ankara’da tek oturumda yapılan sınav sonuçlarında alınan puana göre değil de adliye bazında yapılan atamalarla, adil olmayan bir şekilde düşük puan alanın terfi ettirilmesi personeliniz arasında da huzursuzluğa ve adaletsizliğe sebep olacaktır. Bu adaletsiz uygulamadan vazgeçerek, başarı sırasına göre bölge gözetmeksizin atama yapmayı düşünüyor musunuz?

3. 2011 Yılında yapılan sınavda başarılı olan ancak kadrosuzluk nedeniyle ataması yapılmayarak yedekte bekletilen personeliniz bulunmakla iken, bugün itibariyle yazı işleri ve idari işler müdürlüğünde kaç boş kadronuz bulunmaktadır?

4. Yönetmelikte belirtilen ilan edilmemiş kadrolara atanma yapılamayacağı hükmüne ve sınavda yüksek puan almış personeli bu gerekçeye dayanarak atamamanız karşısında; başvurusunun kabul edilmemesi, muhtelif nedenlerle listeye girmeyenlerin açmış olduğu davalar sonucu mahkeme kararına dayanarak 2013 yılında yapılan sınavla 8 kişinin üstelik 70 puan civarında alarak yazı işleri ve idari işler müdürlüğüne atandığı doğru mudur?

Bu durum karşısında önceki sınavda 90 üzeri not alıp kadrosuzluk nedeniyle bekleyen personelinize haksızlık yapılmamış mıdır?

5. Bakanlığınızdaki bu adaletsiz uygulamaları bertaraf etmek için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?”

şeklinde soru önergesi verilmiştir. Adalet Bakanının vereceği cevap merakla bekleniyor !

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


5 × bir =