Salı, Ocak 5, 2021
4/B PERSONELİ SİGORTA PRİMİ İADESİ

4/B PERSONELİ SİGORTA PRİMİ İADESİ

Sendikamıza gelen bir kısım sorular üzerine 4/B statüsünde çalışan meslektaşlarımızdan yapılan kesintilere dair yeniden bilgilendirme yapma zarureti hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere 2012 yılında sendikamızca başlatılan çalışmalar sonucunda, 4/B statüsünde çalışan personellere yapılan ek ödemeden, kesilen prim kesintisinin iade edilmesi gerektiği belirtilerek, yapılan müracaatlar üzerine bir çok meslektaşımızın bu kesinti iadesini alması sağlanmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (Mali İşler Müdürlüğü-Maaş Mutemetliği)’nin yazısı uyarınca ; Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 07/05/2014 tarih ve 99343242-2014 869-14 4/B sözleşmeli personel -552/1459 sayılı Sözleşmeli Personel (4-B Prim Kesintisi) konulu yazı içeriği ve 10/01/2012 tarihli 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme yapılmasına dair Bakanlık Kurulu Kararının 1/6 maddesine ile de; “Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşmeli ücretlerine ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta pirim kesintisine tabi tutulmaz.” şeklindeki düzenleme gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 9 uncu ek madde uyarınca yapılan ek ödemelerden kesilen sigorta primi kesintilerinin 15/01/2012 – 15/05/2014 tarihleri arasında yapıldığı dikkate alınarak, 15/01/2012 – 15/05/2014 tarihleri arasında sözleşmeli personel olarak görev yapan personellerden 15/02/2016 tarihine kadar prim kesintilerinin geri alınabileceği,

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 375 sayılı KHK’ye eklenen 9.maddesi uyarınca ödenecek ek ödemenin yürürlük tarihinin 15/01/2012 olması nedeniyle bu tarihten önce sözleşmeli olarak çalışan personelin ek ödemesinden kesilen sigorta primlerinin geri ödenemeyeceği belirtilmektedir.

Ancak Maliye Bakanlığı’ndan alınan görüş yazısı uyarınca 15.01.2012 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tahsil edilen primlerin de iade edilebileceği öngörülmüştür.

Bu itibarla, sözleşmeli çalışılan sürelere ilişkin olmak üzere, (damga vergisi kesintisi hariç) sigorta primine esas olmak üzere yapılan kesintilerin yasal faizleri ile birlikte iadesi hususunda kurumunuz idari işler müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. Talebinizin reddi halinde idari yargı yolu ile tüm kesintileri almanız mümkün görülmektedir.

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET SEN, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan tüm personellerimizin tek bir çatı altında toplanarak güçlenmesi, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve çalışma barışının tesisi düşüncesiyle 21 Aralık 2009 tarihinde Adliye Personellerinin kararlı girişimiyle kurulmuştur. Kuruluş aşamasında sendikanın ilkeleri belirlenmiş, başarının tesisine yönelik yol haritası çizilmiş, sendikanın tüzel kişiliğinin siyasetten bağımsız faaliyette bulunmasına, tüm üyelerin ve yöneticilerin Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personellerden oluşmasına, sendikanın bu alanda uzmanlaşmasına karar verilmiştir. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde teşkilatlar kurulmuş, alınan karar ve ilkeler doğrultusunda siyasal söylemden uzak çalışmalar yapılmıştır. Büro hizmetleri sınıfında onlarca farklı kurumun arasında kaybolan Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan personellerimizin sorunlarının kaynağı olarak kendisine ait bir hizmet sınıfının bulunmadığı tespit edilmiş, sendikamızca alınan karar doğrultusunda ilk hedef "Yargı Hizmetleri Sınıfının Kurulması" olmuştur. Bu uğurda birçok çalışmalara imza atılmış, tarihte ilk kez 8 Aralık 2012 tarihinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce yargı çalışanları Ankara'da toplanarak yıllarca ihmal edilen haklarına ilişkin taleplerini basın açıklaması yoluyla yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bu günün milat olması münasebetiyle 8 Aralık tarihi "Yargı Çalışanları Günü" olarak ilan edilmiş, her yıl farklı etkinliklerle kutlamalar yapılarak yargı çalışanlarının gündeme getirilmesi, çalışma şartlarının ve taleplerinin iyileştirilmesi hususunda kamuoyu oluşturulması düşünülmüştür. Sendikal faaliyetler kapsamında yoğun olarak Adalet Bakanlığında, TBMM'nde ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yapılmış, yazılı talepler ve raporlar hazırlanarak ilgili makamlara takdim edilmiştir. Çalışmalar sadece genel kapsamda kalmayıp, lokal anlamda da taşra teşkilatlarında olan sorunların çözümüne yönelik mahallinde ikili görüşmeler yapılmış, gerek teşkilat yapısındaki sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş ve gerekse soruna maruz kalan personelin refaha kavuşması temin edilmiştir. Mevcut konjonktürde birçok sendika kendi alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada bizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de tüm zamanımızı ve enerjimizi kendi meslektaşlarımıza yönelik harcayarak, alanında uzmanlaşmış bir sendika olmamızdır. Mesele, büyük organizasyonlarda farklılıkların gurupların arasındaki cılız sesler olmamalıdır, asıl mesele aynı sorunları paylaşanların ve aynı dili konuşanların bir araya gelerek kenetlenmesi, sesini güçlü bir şekilde duyurabilmesi olmalıdır. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan tüm meslektaşlarımızın daha iyi yarınlara kavuşması için bir araya gelerek güçlenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu gücün de uygulanabileceği kat'i zemin şüphesiz ki ADALET SEN çatısıdır. Tüm meslektaşlarımızın doğru bir düşünce yapısıyla hareket ederek, kendi meslektaşlarının öncülüğünde kurulan ADALET SEN ile yola devam etmeleri en doğru karar olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


yedi × 5 =