Pazartesi, Eylül 25, 2017
4/B kadrosundaki sözleşmeli personelin izin süreleri yeniden hesaplanmalı !

4/B kadrosundaki sözleşmeli personelin izin süreleri yeniden hesaplanmalı !

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personelin, özel sektörde geçen hizmet sürelerinin yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmediği hususunda bir kısım yakınmalar sendikamıza intikal etmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliğ için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlisidir.  (36. Maddenin II-Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için işin geçicilik şartı aranmaz)” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların değişik 9.maddesinde “217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir” denilmektedir.

Bu nedenle, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre kamu kurum veya kuruluşlarınca yaptırılacak sözleşmeli personel istihdamında işin geçicilik şartı temel unsur olmakla birlikte, yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi esas alındığından, sosyal güvenlik primlerinin ödenmiş olması kaydıyla, özel sektörde geçen hizmetlerin de dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca bu hususu teyit eden Devlet Personel Başkanlığının da bir kısım görüşleri bulunmaktadır. Haliyle 4/B kadrosunda çalışan sözleşmeli personelin, özel sektörde geçen hizmet yıllarının yıllık izinlerinde hesaba dahil edilmesi, toplam sürenin 10 yılını doldurması halinde 30 günlük izin verilmesi hususunda ekli yazı ile Adalet Bakanlığı’ndan sendikamızca talepte bulunulmuştur.

 

Hakkında Adalet Büro Sen

ADALET BÜRO SEN ; Adliye Personelleri tarafından 21 Aralık 2009 tarihinde, adliye personellerini tek bir çatı altında birleştirmeye yönelik kurulmuş bir sendikadır. Sendikamız genel başkanı Ankara Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olup, yönetimde yer alan genel başkan yardımcılarımız ise yine tamamen adliye (Konya, Mersin, Afyon, Aydın, Van ve İzmir Adliyesi) personellerinden oluşmaktadır. Sendikamızın amacı, tüm yargı çalışanlarının bir araya gelerek güç birliği yapması, doğru buldukları isteklerini ve ellerinden alınan birçok özlük haklarını, daha güçlü bir şekilde dile getirerek gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasıdır. Sendikamız kuruluşunda, sendikacılığın sözlük anlamının "Hizmet" olduğu öngörüsüyle hareket ederek, hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmama kararı almış, siyasetten uzak sendikacılık anlayışını benimsemiştir. Siyaset ile sendikamız arasına kalın bir duvar örülerek, bu husus bizlerin vazgeçilmez bir olgusu haline gelmiştir. Adalet Büro Sen, yargı çalışanlarının şikayetçi olduğu, mobbing, yalnızlaştırılma, önemsizleştirilme ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi tutumlarına karşı BİR ARADA DAHA GÜÇLÜ VAR OLDUĞUNU göstereceği doğru adrestir. Bugüne kadar çözülemeyen sorunlarımızı dile getirerek aynı zamanda çözüm önerileri de göstermiştir. Sendikamızca her yılın 8 Aralık tarihi "YARGI ÇALIŞANLARI GÜNÜ" olarak ilan edilmiş, tüm yargı çalışanlarının sesinin daha fazla duyulması sağlanmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlenmiştir *

*


beş − 5 =